KCK: Kurban Bayramı özgürlük mücadelesini büyütmeye vesile olsun!

Müslüman aleminin Kurban Bayramı’nı kutlayan KCK-Halklar Ve İnançlar Komitesi, halklar arasındaki , kardeşliği, dayanışmayı güçlendirmeye, demokrasi ve özgürlük mücadelesini büyütmeye vesile olmasını diledi.

KCK-Halklar Ve İnançlar Komitesi, Kurban Bayramı vesilesiyle yazılı açıklamada bulundu. Komite, “Hareket olarak Müslüman halkların Kurban Bayram’ını kutluyoruz. Bu bayramın Ortadoğu başta olmak üzere, tüm İslam alemine barış, huzur, adalet ve sağlık getirmesini temenni ediyoruz. Halklar arasındaki dostluğu ve kardeşliği, paylaşımı ve dayanışmayı güçlendirmeye, demokrasi ve özgürlük mücadelesini büyütmeye vesile olmasını diliyoruz” dedi.

“Bayramlar barış, dayanışma ve paylaşma günleridir” denilen açıklama “Bayramlar, münafıklara, zalimlere, hak hukuk tanımayanlara karşı mücadele kültürünü temsil ederler; iktidar İslam'ı, ümmete din diye sunanların dininden uzak durma inancına dayanırlar. Bu yıl ki Kurban Bayramının, halklarımızda bu duygu ve düşünceyi daha da büyüteceğine inanıyoruz” diye belirtildi.

Halklar ve İnançlar Komitesi açıklamasında, şu hususlara da yer verildi:

“Müslüman halklar, ulus devletlerin ve faşist hükümetlerin politikalarından kaynaklı ciddi sorunlar yaşamaktadır. Türk İslamcılığının imparatorluk ve halifelik hayali, Ortadoğu'da kan, yıkım, yoksulluk ve talana yol açarak sorunları daha da büyütmektedir. Türk saldırganlığı, son yıllarda Kürt ve Arap halkının varlığına, kültürüne ve kimliğine ciddi tehdit olmaya başlamıştır. Türk devleti, dini istismar etmek suretiyle Libya’dan Irak’a, Suriye’den Yemen’e Arabistan’ı yine Başur ve Rojava Kürdistan topraklarını işgal etmek istemektedir. Bu saldırganlık, Heftanin’de olduğu gibi Asuri-Süryani-Keldani ve diğer halk ve inançları da topraklarından göçertmekte, yaşamlarını tehdit etmektedir. Milliyetçilikle beslenen Türk iktidar İslam rejiminin katliamcı, soykırımcı ve talancı olduğu bir kez daha ortaya çıkmıştır. Bu bayram vesilesiyle, başta yurtsever Arap ve Türkiyeli aydınlar, sanatçılar, siyasiler olmak üzere, vicdan sahibi tüm Ortadoğuluları, coğrafyamızın kadim inanç geleneğini yıkarak halkları birbirine düşman etmek isteyen Türk İslam fitnesine karşı, Kürt halkı ile birlikte daha güçlü mücadele etmeye çağırıyoruz.

DİYANETİN HUTBELERİNİN OKUNDUĞU CAMİLERE GİDİLMEMELİ

Değerli Kürdistanlı ve Türkiyeli Müslümanlar,  

Bayramları kardeşliğin, halkların demokratik birlik ruhu içinde kutlanmanın yolu, AKP-MHP faşist diktatörlüğünün yenilgiye uğratılmasına bağlıdır. Birkaç gün önce Ayasofya’da kılınan Gösteriş Cuma’sında da gördüğümüz gibi Türk-İslam Sentezi, halklara, inançlara ve kültürel değerlere düşmandır. Türk İslamcılığı, iktidarı için Allah’ı, Kur'an’ı ve Sünneti her türlü yalan, iftira ve fesat için kullanmaktan çekinmeyen bir İslamcılıktır. Muhammed'i çizgide İman edenler, bu milliyetçi İslamcılığa karşı mücadele etmedikçe, hiçbir ibadetlerinin kutsal anlamına kavuşmayacağını bilmek durumundadır. Bu nedenlerle Türkiyeli Müslümanların AKP-MHP politikalarına karşı mücadelesinin, ibadet kadar sevap olacağını belirtmek istiyoruz. Vicdan sahibi Türkiyeli ve Kürdistanlı Müslümanların birinci görevi, İslam adına işlenen bunca günaha ve suça ortak olmamak olduğuna inanıyoruz. Bu vesileyle Kürtleri, vicdan sahibi Türk ve diğer halklardan Müslümanları, Diyanet hutbelerinin okunduğu camilere gitmemeye çağırıyoruz. ‘Yeryüzünün tümü mescittir’ inancıyla namazlarını kılmaya davet ediyoruz. Bunun Muhammed'i bir tavır olacağını vurgulamak istiyoruz. AKP-MHP rejimine destek olabilecek her türlü dini tutum ve davranışın, Muhammed'i İslam'a karşıtlık olduğunun altını çizmek istiyoruz.

TÜRK SÖMÜRGECİLİĞİ KÜRDİSTAN TOPRAKLARINA GANİMET GÖZÜYLE BAKMAKTADIR

Değerli Kürdistanlılar,

Türk sömürgeci soykırımcı saldırılarından en büyük zararı Kürt halk görmektedir. Türk İslam sentezi zihniyetindekilerin İslam’dan ne anladığını, 24 Temmuz 2020’de Ayasofya’daki Gösteriş Namazında Türk Diyanet Başkanının verdiği vaaz ve hutbe bir kez daha göstermiş oldu. Türk egemenleri için İslam, kılıç hakkı veren, işgal ve ganimet getiren bir dindir. Türk egemenleri bu zihniyette oldukları için Libya, Suriye ve Kürdistan'da işgal saldırıları yürütmektedir. Bunlar Kürdistan topraklarına ganimet gözüyle bakmaktadır. Kürdistan’daki İşgal ve sömürgeciliklerinin dayanağı bu İslami anlayışlarıdır. Bu nedenle başta Kürt Müslümanlar olmak üzere tüm Kürtler bilmelidir ki Türk sömürgeciliğinin ideolojik dayanağı bu sapkın Türk İslam anlayışıdır; Yanlarına aldığı bazı Kürtlerle bu sapkınlığa İslami renk vermeye çalışmaktadır. Muhammed'i İslam'ın bugün Kürt Müslümanlara farz kıldığı şey, bu münafık ve zalim İslam istismarcılarına karşı mücadele etmektir. Kürdistan'da kadınlara el uzatan, tecavüz eden, katleden Türk sömürgeciliğine karşı mücadele etmeden kutsal manasıyla ibadet yapılamaz.

ÖRGÜTLÜ MÜCADELEYİ BÜYÜTMEYE ÇAĞIRIYORUZ

Sevgili Kürdistanlı Müslümanlar,

Bu bayramda da şehitlikleri ziyaret edip hayır dualarınızı eksik etmemelisiniz. Tutuklu yoldaşları ziyaret etmek, aileleriyle dayanışma içinde olmak da bayram kültürü gereğidir. Hayırlarınızı Kürdistanlı muhtaçlara ulaştıracak kişi ve kurumlara vermenizi önemle belirtiyoruz. Faşist Türk devletine ya da onunla irtibatlı kişi ve kurumlara fayda sağlayacak yardım ve sadakaların Hak huzurunda kabul görmeyeceğine inanıyoruz.

Kürdistan özgürlük hareketi olarak, bu duygu ve düşüncelerle Kürdistanlı Müslümanların Kurban Bayram’ını bir kez daha kutluyoruz. Hepinizi inkarcı ve soykırımcı Türk devletine karşı daha örgütlü mücadele etmeye çağırıyoruz. Bu bayram vesilesiyle Kürdistan özgürlük mücadelesinin tüm şehitlerini Heftanin’de kahramanca direnip şehit düşen Rüstem Cudi ve Cenga Heftanin şehitleri şahsında anıyor, anılarına bağlılığımızı bir kez daha yeniliyoruz. Şehit ailelerimizin bayramını ayrıca kutluyoruz."