Ulusal Birlik Çalıştayı’ndan 'ulusal kongre' hedefi

Kürdistan İttifak Çalışması'nın Amed’de düzenlediği iki günlük çalıştayının sonuç bildirgesini açıkladı. Çalıştay, ortak eğilimin dört parçada ortaklaşarak ulusal kongre hedefine yürümek olduğunu belirtti.

Sekiz Kürt partisinin oluşturduğu ve Demokratik Toplum Kongresi’nin de yer aldığı Kürdistani İttifak Çalışması, iki günlük toplantısını sonuçlandırdı.

Basına kapalı yapılan çalıştayda, kalıcı ulusal ittifak modeli için "Ulusal meclis mi?", "Kongre mi?" ya da "Demokratik cephe mi?" sorularına yanıt arandı.

Toplantıda özellikle kalıcı ulusal ittifak yolunda ulusal değerlerde ortaklaşmanın sağlanması önündeki sorun ve engeller üzerinde de duruldu.

Kürdistani İttifak Çalışması’nın yol haritasına dair tartışmalarla sona eren çalıştayın sonuç bildirgesi bir basın toplantısı ile açıklandı.

Sur ilçesindeki bir otelde düzenlenen toplantıda konuşan DBP Eş Genel Başkanı Saliha Aydeniz, hafta içinde Kürdistani İttifak Çalışması’nın toplantı gerçekleştireğine dikkat çekti.

Tartışmalar sonucunda planlama yapılacağını ve çalışmalar kapsamında komisyon oluşturulacağını ifade eden Aydeniz, "Buradan bir umut çıktı. Kürtlerin değerleri kazanımlarını korumak temelinde çalışmalarımızı yürüteceğiz" dedi.

Daha sonra çalıştayın yol haritası hem Kürtçe hem de Türkçe okundu.

YOL HARİTASI

Kürdistani İttifak Çalışması’nın yol haritası şöyle:

"Diyarbakır’da, kalıcı ulusal birlik amaçlı 18-19 Ocak tarihinde planlanan çalıştay, belirlenmiş gündem üzerine çalışmalarını başarıyla tamamladı. Kurmanci, Kîrmançkî ve Türkçe yapılan açılış konuşmalarının ardından 130 civarında siyasetçi, akademisyen, kadın, genç, seyda ve STK temsilcisinin yer aldığı çalıştayda katılımcılar üç gündem üzerine yazılı-sözlü zengin görüş ve önerilerini sundular.

İDEOLOJİK DEĞİL, ULUSAL DEĞERLER

Tartışma ve sunumlar; ulusal ittifakın gerekliliği, modeli, programı, iç işleyişi, ulusal ittifakın önündeki muhtemel engeller ve bunları aşma yöntemleri, halkımızın içerde ve sınır ötesinde kazanımlarını ve hatta varlığını hedef alan sömürgeci rejimlerin saldırıları üzerinden sürdürüldü. Özellikle kadınlar ve gençler sundukları görüş ve önerilerle çalıştaya önemli katkılar sundular. Seyda ve melelerimizin; ulusal birliğe siyasal İslamcıdan komüniste varana kadar tüm siyasal yapıların geniş ulusal birliğini savunmaları dikkat çekiciydi. Annelerin ulusal birlik hedefinde Kürt siyasetine feryat ve basınç yüklü çağrıları önemliydi. Bütün bu tutum ve yaklaşımlarla çalıştaya hakim olan duruş, ideolojik değil; ulusal değerleri, kazanımları sahiplenme, büyütme ve koruma tutumuyla hareket etmek olmuştur.

‘ULUSAL İTTİFAKTA BİRLEŞİN’ BASINCI

Kürdistani parti ve kadrolar; sokakta, kahvede her alanda yüzleştiği ‘ulusal ittifakta birleşin’ basıncını çalıştayda daha doğrudan daha çıplak olarak yaşadılar. Qazî Mihemmed’ten beri gelen tarihsel basıncı; Güney Kürdistan ile Rojava Kürdistan’ı coğrafyalarının varoşsal birlik ihtiyaçlarının dayatması ve dünya halklarının ‘birlik olun destek verelim’ çağrısıyla birleşince, siyasal parti ve kadrolarımız ulusal birlik konusunda adeta kuşatma altına alındı. Bu durum olumludur ve Kürdistan tarihinde belki de ilk kez bu düzeyde yaşanıyor.

DÖRT PARÇADA ULUSAL KONGRE HEDEFİ

Bu koşullarda siyasal parti ve kadrolarımız ulusal birlik yönünde adım atmak zorunda. Ve Çalıştay perspektifi doğrultusunda sancılı da olsa ulusal birlik adımı illaki atılacak. Önemli olan atılacak birlik adımından geriye düşmemek. Çalıştay bileşenlerinin; ‘ulusal ittifak hedefinde kararlı ve istikrarlı yürü ama asla acele etme’ perspektifini sunması çalıştayın bir diğer ileri yönüdür. Kuzey Kürdistan’da atılacak ulusal birlik adımını 4 parçada ortaklaşarak ulusal kongre hedefine doğru büyütmek çalıştayın ortak eğilimiydi.

UMUT OLUŞTU, PRATİK ZAMANI

Çalıştayın öne çıkan bir diğer ortak paydası, hâlihazırda ulusal ittifak çalışmasının dışında kalan partilerimizin katılımı için olumlu yaklaşımıydı. Bu yaklaşım kucaklayıcı olup umut vericidir. Çalıştaya umutla gittik ve görüp yaşadık ki; çalıştayda hakim olan da umuttu. Umudu pratikleştirmek yolunda çalıştayın verdiği mesaj; hem tartışalım hem pratikte yürüyelim."