Yeraltı zengin ama halkı yoksul

Hakkari bölgesi dünyanın en zengin çinko ve kurşun rezervine sahip yerlerden biri. Hakkari 20 yıldır İran ve Çin'e kurşun, çinko ihraç etmesine rağmen yoksul kentlerin başında geliyor.

Hakkari, yer altı kaynakları bakımından zengin yapıya sahip. Dünyanın en büyük çinko ve kurşun yataklarından biri Hakkari’de bulunuyor. Hakkari en az 40 milyon ton civarında çinko rezervi ile dünyada birinci sırada yer alıyor. Hakkari'de, çinko ve kurşun gibi madenlerin çıkarılması özel şirket eliyle yapılıyor. Ayrıca Türkiye'de çıkarılan 900 bin ton çinkonun 100 bin tonu Hakkari'den çıkartılıyor.

Madenler bakımından çok zengin olmasına rağmen Hakkari, en yoksul kentlerin başında geliyor. İşsizliğin ve yoksulluğun yüzde 80’lere çıktığı Hakkari, en fazla göç veren kentlerin de başında geliyor. İş imkanı olmadığı için, özellikle gençler, İstanbul, Antalya, Mersin, Ankara ve İzmir gibi kentlere göç ediyor.

HALK YARARLANAMIYOR

Çıkarılan madenlerin gelirinden Hakkari ve bölge halkı yararlanamaz iken, madenlerden dolayı toprak ve su kirletiliyor. Kurşun, çinko, bakır, altın, krom gibi madenler zehirli ağır metalleri ortaya çıkarır. Ağır metallerin sebep olduğu çevre kirliliği, su, hava ve doğrudan toprak kirliliğine yol açıyor. Madencilik çalışmaları sonucu toprağa karışan bu madenler toprağı ve suyu zehirleyerek canlıların yok olmasına neden oluyor. 20 yıldır Hakkari'de çinko ve kurşun çıkarılmasına rağmen, Hakkari halkına bir faydası dokunmadı. Hakkari halkına bir yararı olmayan bu madenler, yabancıları zenginleştirirken, doğanın katledilmesine neden oluyor.

Van'da bir lokantada çalışan ve güvenlik gerekçesi ile ismini açıklamak istemeyen 26 yaşında Hakkarili bir genç, Hakkari'nin yeraltı kaynakları bakımından çok zengin olmasına rağmen Hakkari halkının fakir olduğunu söyledi. İşsizlik nedeniyle 4 yıl önce Van'a göç ettiğini dile getiren Hakkarili genç, yer altı ve yer üstü kaynaklarının devlet eliyle sömürülüp, başka yerlere aktarıldığını, kendilerine ise işsizlik ve doğası zehirlenmiş bir yer kaldığını vurguladı.