İsviçreli vekil Efrîn’de yaşananları Konseye sordu

İsviçreli vekil Bernhard Guhl, Türk devleti ve çetelerinin Efrîn’deki etnik temizlik uygulamalarına dikkat çekerek, İsviçre Federal Konseyi’nin buna karşı harekete geçmesini talep etti.

İsviçre Ulusal Parlamento Burjuva-Demokratik Parti Milletvekili Bernhard Guhl, Türk devleti ve çetelerinin işgal altındaki Efrîn’de ortaya koyduğu politikalarına dikkat çekmek için cevaplandırılmak üzere İsviçre Federal Konseyi’ne bir önerge sundu.

YAĞMA, ZORLA EL KOYMA, İŞKENCE…

Federal Konseye sunduğu önergede “Türk devleti ve desteklediği çeteler, başta Efrîn olmak üzere Suriye Kürtlerine yönelik temel insan haklarını ihlal eden uygulamalara devam ediyor” diyen vekil Guhl, konuya ilişkin Uluslar Af Örgütü’nün yaptığı açıklamaları ve raporu hatırlattı.

“Efrîn’de sivil kayıplar, yerin edilmeler, yağma, halkın malına zorla el koyma, zorla vergi alma, işkence hala devam ediyor” diyerek Efrîn’de yaşananlara dikkat çeken Guhl, İsviçre Federal Konseyi’nden aşağıdaki soruların cevabını istedi:

CEVAP BEKLEYEN SORULAR

  • İşgal sonucunda ve sonrasında yerinden edilmiş Efrînliler nerede ve hangi koşullarda yaşıyor?
  • Türk devleti ve desteklediği gruplar tarafından yerinden edilen insanlara İsviçre yardım ediyor mu veya ediyorsa bunu nasıl yapıyor?
  • Efrîn’de ve Suriye Kürtlerine dönük yapılan ihlaller karşısında İsviçre ne yapıyor?
  • Federal Konsey yerinden edilen insanların tekrardan kendi evlerine dönmesi ve orada güvenli bir şekilde yaşamlarına devam etmesi ile ilgileniyor mu?
  • Eğer İsviçre bu konuyla ilgileniyorsa, zorla el konulan mülklerin asıl sahiplerine geri iade edilmesi için ne gibi çalışma yapıyor veya hangi önlemlerin alınmasını katkı sağlıyor?
  • Federal Konsey, Türkiye’nin Suriye’de yeni bölgeler işgal etmesini veya Minbic’teki Türk destekli grupların ileride yapacakları saldırıların önüne geçmek için ne yapıyor?
  • Federal Konsey, Birleşmiş Milletler denetimin de Suriye’de barışın sağlanmasına ve burada aktif rol oynamaya hala destek veriyor mu?

İsviçreli Milletvekili Bernhard Guhl daha önce de verdiği önergelerle Türk devleti ve çetelerinin Efrîn ve Rojava’daki uygulamalarına dikkat çekmişti: