İnsanın kirletmediği nadir yer: Güney Okyanusu

Bilim insanlarının yaptığı bir araştırma, dünyanın insan kaynaklı kirlenmeden şimdiye kadar korunabilen ve ‘tertemiz’ havaya sahip alanlarından birinin Antarktika (Güney) Okyanusu olduğunu gösteriyor.

Colorado Üniversitesi’nden uzmanların katıldığı ve Proceedings of the National Academy of Sciences adlı dergide yayınlanan araştırmaya göre, dünyadaki kirlenmeden etkilenmeyen ve halen ‘bakir’ kalan yerlerin başında Antarktika’yı çevreleyen Güney Okyanusu geliyor. Kıtanın adıyla da anılan okyanusta yapılan incelemelerde, okyanustaki hava ‘insan kaynaklı’ hiçbir kirlilik izinin olmadığı nadir yerlerden.

Araştırma kapsamında uzmanlar, Güney Okyanusu’nun üzerindeki bulutları besleyen hava tabakasını incelediler. Bunun içinde havada bulunan bir bakteri ölçüm amaçlı kullanıldı.

SAF VE TEMİZ HAVASIYLA KÜÇÜK BİR MUCİZE

İnceleme sonunda okyanus üzerindeki hava tabakasında dünyanın insan aktivitesinin olduğu bölgelerinden gelen fosil yakıt, kanalizasyon suyu veya pestisit gibi tarım ilaçlarına ait tek bir partikül dahi olmadığı tespit edildi. Uzmanlar, havadaki kirliliğin yüzlerce kilometre uzaklara yayıldığı dünyamızda böylesi ‘saf’ ve ‘temiz’ hava bulunmasının ‘küçük bir mucize’ olduğunun altını çizdiler.

İNSAN AKTİVİTELERİNDEN ETKİLENMEYEN NADİR YERLERDEN

Araştırmayı yöneten profesörlerden Thomas Hill, “Araştırmamız, Güney Okyanusu’nun yeryüzünde insan faaliyetlerinden etkilenmeyen ‘nadir yerlerden’ biri olduğunu ortaya koyuyor” diye konuştu.

Hava kirliliği günümüzde yol açtığı hastalıklardan kaynaklı ölümler nedeniyle önemli bir sorun. Dünya Sağlık Örgütü’ne (DSÖ) göre, her yıl hava kirliliği neden olduğu hastalıklar nedeniyle 7 milyon kişinin erken ölümüne neden oluyor.

Araştırmalar, hava kirliliğinin kardiyak hastalıklar, ‘inme’ olarak da bilinen iskemik beyin-damar hastalığı ve akciğer kanseri gibi birçok hastalığa yakalanma riskini arttırdığını gösteriyor.