İşyerinde ‘kimyasal’ bir insan hakları sorunu

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi, çalışanların işyerlerinde insan sağlığına zararlı kimyasal maddelerin etkisinden korunmasını bir insan hakları sorunu olarak nitelendirdi.

İsviçre’de devam eden Konsey oturumlarında kabul edilen bir karar tasarısı ile hükümetlerin çalışanları işyerindeki zararlı kimyasal maddelerden koruma sorumluluğu olduğu belirtildi.

Sağlığa etki eden kimyasal maddelerin kullanımını küresel bir kriz olarak değerlendiren BM, bu alanda kuruluş tarafından ortaya konan 15 temel prensibe tüm ülkelerin uyması çağrısında bulundu.

15 PRENSİP

Geçtiğimiz Eylül ayında İnsan Halkları Komiserliğinin zehirli maddeler konusundaki raportörü Baskut Tuncak, ülkeler ve şirketlerin uymasının tavsiye edildiği 15 maddelik bir karar tasarısını sunmuştu.

Tuncak’ın raporunda hükümetlerin çalışanlarının sağlığının korunması için ceza hukukunda şirketler ve şahısların sorumlu tutulabileceği kararlar çıkarması istenmişti.

Uluslararası Çalışma Örgütünün verilerine göre her 30 saniyede 1 işçi çalıştığı sırada maruz kaldığı zehirli kimyasallar, radyasyon ve diğer zararlı maddeler nedeniyle hayatını kaybediyor.  

BM tarafından kabul edilen tasarıda ayrıca kadınların doğurganlıklarını etkileyecek maddeler konusunda da düzenlemeler getirilmesi isteniyor.