Nükleerin maliyeti bilinenden çok daha fazla

Fransa’da Sayıştay tarafından hazırlanan bir rapor, son yıllarda inşasına hız verilen EPR türü reaktörlerin bilinenden 6 kat daha fazla maliyetli olduğunu gösteriyor.

Daha ucuz ve atmosferi daha az kirlettiği iddiasıyla birçok ülkede halen tercih edilen nükleer enerji santralleri, radyoaktif atıkların binlerce yıl boyunca nasıl depolanacağına dair belirsizlikler nedeniyle de tartışmalı. Fransa’da yayınlanan bir rapor ise, nükleer santrallerin tehlikelerinin yanı sıra maliyetinin de bilinenden fazla olduğunu ortaya koyuyor.

Fransa Sayıştay Dairesi tarafından hazırlanan bir raporda, Manche ilindeki Flamanville komünündeki Evrimsel Güç Reaktörü’nün (EPR) maliyetinin toplamda 19 milyar maliyetinin olacağına dikkat çekiliyor. Bunun ise kamuya ait elektrik üretim ve dağıtım şirketi EDF tarafından tahmin edilenin en az 6 katı daha fazla olduğu belirtiliyor.

Üçüncü nesil olarak adlandırılan EPR reaktörlü Flamanville santralinin üçüncü kısmının inşasının 10 yıl geciktiği hatırlatılan raporda, diğer iki santralin 1986 yılında kullanıma geçtiğine işaret ediliyor.  Söz konusu reaktörün maliyetinin 2006 yılında 3,3 milyar Euro olarak hesaplandığına dikkat çekilen raporda, bu maliyetin gerçekte 19,1 milyar Euro olacağı hesaplandı.

EDF ise, son olarak reaktörün maliyetinin 12 milyar Euro kadar olacağını savunan bir rapor sunmuştu.

Fransa, ABD’den sonra en fazla nükleer enerji santralinin olduğu ülke ve aynı zamanda bu teknolojiyi en fazla pazarlayan ülke olarak öne çıkıyor. Elektriğin dörtte üçüne yakınının nükleer santrallerden elde edildiği ülkede Enerji İklim Yasası adlı bir kanun, 2035’te bu miktarı yüzde 50’ye çekmeyi öngörüyor.

Radyoaktif atıkların stoklanması ve patlama riski nedeniyle tehlikeli olan nükleer enerjiye son yıllarda Çin, Türkiye ve Brezilya gibi ülkeler de rağbet gösteriyor. Oysa Japonya ve Almanya gibi ülkeler bu enerjiden çıkma kararı almıştı.