Brüksel'de Kürt-Arap Diyaloğu Toplantısı

KNK’nin ev sahipliğinde Kürt-Arap Diyaloğu Toplantısı gerçekleştirildi.

 

Belçika’nın Brüksel kentinde 14 Mayıs'ta KNK’nin çağrısı ile gerçekleştirilen Kürt-Arap Diyaloğu Toplantısı’na Ortadoğu ve Kuzey Afrika’dan çok sayıda siyasetçi, akademisyen, aydın, yazar, gazeteci ve insan hakları savunucusu katıldı.

 Suriye, Irak, Sudan, Fas, ve Batı Sahra'nın yanı sıra Rojava ve Başûrê Kurdistan’dan Kürt katılımcılar toplantıya katıldı.


Toplantıda, dünyada yaşanan kriz, bölgeye yansımaları, bölge ülkelerinin durumu, Batı devletlerinin bölge politikaları ve başta Türkiye ve İran’ın Ortadoğu’daki yayılmacı politikaları ele alındı.


Hegemon ülkeler arasında çıkar çatışmaları ve son olarak Ukrayna’daki hegemonya savaşı; savaş ardından enerji kaynakları üzerindeki paylaşım tartışmaları değerlendirildi. Bu politikaların Ortadoğu’ya, Afrika’ya yansımaları kapsamlı bir şekilde analiz edildi. Hegemon ve bölgesel devlet politikalarının mevcut durumda başta Ortadoğu ve Afrika’da toplumları anti demokratik sistemler, baskı, zulüm ve ciddi bir açlık sorunu ile karşı karşıya bıraktığı ve bu gidişatla önümüzdeki dönemin temel sorunlarından birinin açlık olacağına dikkat çekildi.


İŞGAL SALDIRILARINA DİKKAT ÇEKİLDİ


Türk devletinin, Kuzey ve Doğu Suriye ile Başûrê Kurdistan’a yönelik işgal saldırılarına da dikkat çekilerek yeni Osmanlıcı emellerle tüm Ortadoğu’yu işgal etmeyi hedeflediği kaydedildi.
Özellikle Efrîn, Girê Spî ve Serêkanî’de uyguladığı demografik değişimin bir soykırım ve insanlık suçu olduğunun vurgulandığı toplantıda, tüm Ortadoğu ve Kuzey Afrika halklarının yeni Osmanlıcı soykırımcı tehdit altında olduğu belirtildi.
Toplantının son gündem maddesinde hegemon ve bölgesel güçlerin bu politikaları ve derinleşen kriz karşısında çözüme dair ortak görüş oluşturma, ortak yön belirleme ve  ortak eylem mekanizmaları oluşturma üzerinde duruldu.
Çözümün ancak topluma dayalı demokrasi ile mümkün olacağı konusunda ortaklaşılan tartışmalarda, bireyin ve toplumun demokratikleşmesi, kadın sorunu konuları üzerinde de duruldu. 
DEMOKRATİK ULUS PROJESİ SAHİPLENİLDİ
Bölgedeki satükocu diktatoryal rejimlerin de ancak topluma dayalı demokrasi mücadelesi  ve Demokratik Ulus projesi ile aşılabileceği vurgulandı.
Egemen güçler tarafından halkları parçalamak için kullanılan milliyetçilik, dincilik, mezhepçiliğe karşı da çözümün ancak demokratik ulus temelinde ortak mücadele ile aşılabileceği ifade edildi.


KÜRT-ARAP İTTİFAKININ ÖNEMİ VURGULANDI


Tartışmalarda bölgede nüfus çoğunluğuna sahip iki halk olarak Arap ve Kürtlerin yanı sıra Asuri, Suryani, Amazig, Dürzi, Türkmen, Çeçen ve çok sayıda halkın da ortak sorunlar yaşadığı ve ortak kaderde birleştiğine dikkat çekildi.

Dolayısıyla başta Arap-Kürt halkı arasında oluşturulacak birliğin tüm bölge halklarının ortak birliğinin en önemli adımı olacağının altı çizildi.

Kürt Özgürlük Hareketi tarafından stratejik olarak ele alınan Kürt-Arap ittifakının bugün Kuzey ve Doğu Suriye’de önemli bir düzey yakaladığı ve bir tecrübe açığa çıkardığı da belirtildi.

SONUÇ BİLDİRGESİ

Toplantının sonuç bildirgesinde, “Arap-Kürt diyalogu toplantısının katılımcıları olarak sorunların görülmesi, tespiti, ortak mücadele ve çalışma platformlarının oluşturulması açısından bu toplantıyı bir ilk adım olarak görüyoruz. Toplantıda yapılan tartışmalar bundan sonraki çalışmalar açısından bir yol haritası perspektifi ortaya çıkarmıştır. Arap-Kürt diyaloğu toplantılarının daha da genişletilerek sürdürülmesi konusunda en geniş kesimleri katacak kapsayıcı ve esnek  yaklaşımların esas alınmasında ortaklaşılmıştır" denildi.

Son olarak toplantıda Kürt-Arap diyaloğunun genişletilerek sürdürülmesi için toplantı sonuçlarının takibi ve çalışmaların sürdürülmesi için gerekli mekanizmalar da oluşturuldu.