FEDA: Dersim Soykırımı'nın hesabını sormalıyız

FEDA, Dersim Soykırımı'nın yıl dönümünde açıklama yaparak, "Artık çok daha bilinçli, çok daha örgütlü mücadele ile süreci karşılamalıyız" dedi.

Demokratik Alevi Federasyonu (FEDA), Dersim Soykırımı'nın yıl dönümü vesilesiyle yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Türk devletinin soykırımcı ve sömürgeci tarihine dikkat çekilerek, şöyle denildi:
"Dersim Soykırımı 4 Mayıs 1937 Bakanlar Kurulu Kararı ile uygulanmaya alınır. Dersim Soykırımı; Kürt soykırımı olmanın yanında, tarihi Dersim Eyaleti sınırları içinde yaşayan Kürt-Alevi inancının kutsal mekanlarını, tarihi sosyal ve kültürel değerlerini ortadan kaldırmanın, toplumsal, siyasal, kadın ve ekolojik kırımı da kapsayan ulusçuluk dininin vahşi uygulamalarıdır.

Kadın özgürlükçü, demokratik ve ekolojik yaşam değerler sahibi Dersim; hem Kürt hem devlet dışı toplumsallığı yaşatan, hem de Semavi dinler dışı doğal inanca sahip olduğu için vahşice soykırıma tabii tutulur. Ulus devletin cinsiyetçi zihniyeti ile hareket eden Türkçü ve iktidar İslam çizgisi dili, kültürü ve inancı yaşayan ve gelecek nesillere taşıyanın kadın olduğunu bildiğinden, kadın kırımı ile işe başlar. Paylaşan, dayanışan, ortaklaşan, ailesini ve aşiretini adalet, özgürlük, sevgi ve barışta buluşturan, kapsayan, kucaklayan ve her şeye sevgisini katan kadını toplumun gözünde düşürmenin yollarına başvururlar.

İdeolojik, siyasal, kültürel, dilsel ve dinsel kuşatma altında olan Alevi Kürtler, 21. yüzyılda bile soykırımla karşı karşıyadırlar. Dersim Soykırımı'nı unutmadık, unutturmayacağız. Ancak bunun yeterli olmadığını, aradan geçen 84 yılın büyük yıkımından biliyor olmalıyız. Artık çok daha bilinçli, çok daha örgütlü mücadele ile süreci karşılayan olmak durumundayız. Devletin yüzleşmesi ve özür dilemesine dönük çalışmalar paralelinde, soykırımın uluslararası alanda kabulüne dönük çalışmaları yürütmekle kalmamalı,  soykırımla hesaplaşmak zorundayız."