HDP: AKP iktidarı engellilerin bağımlı yaşamasından nemalanıyor

Dünya Engelliler Günü’ne ilişkin yazılı açıklama yapan HDP Engelliler Komisyonu, engellilerin bağımlı yaşamasından AKP iktidarının nemalandığına vurgu yaparak, "AKP iktidarı yarım asırlık birikimi olan engelli eğitim okullarını fiilen kapatmıştır” dedi.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Engelliler Komisyonu Eş Sözcüleri Hatice Betül Çelebi ve Musa Piroğlu Dünya Engelliler Günü’ne ilişkin yazılı açıklama yaptı. 1992 yılında Birleşmiş Milletler tarafından Dünya Engelliler Günü olarak ilan edilen 3 Aralık tarihinden bu yana engelliler ve engellilik açısından somut bir ilerleme yaşanmadığına dikkat çekilen açıklamada, “Coğrafyamızda ve dünyanın genelinde savaşlar, ekonomik krizler ve genel olarak kapitalizmin rantı esas alan yaklaşımı, bir yandan temel sağlık hizmetlerinin piyasalaşmasını diğer yandan engelliliği arttırmıştır” denildi.

‘İKİNCİ DEFA EZİLENLER ENGELLİLERDİR’

“Gelir dağılımda artan adaletsizlik, yıllarca süren savaşlar nedeniyle yaşanan ölüm ve yaralanmalar, zorunlu göç ve göçertilmeler milyonlarca insanın yaşamını sakatlamıştır” denilen açılamada, birçok ülkede olduğu gibi Türkiye'de de en çok ezilen sınıfın, cinsiyetin, etnisitenin, mezhebin ve cinsel yönelimin içinde, ikinci bir defa ezilenler engelliler olduğunu dile getirildi.

‘SALGIN İLE ENGELLİLER İKİNCİ İZOLASYONU YAŞIYOR’

Salgın sürecinde engellilerin yaşadığı sorunlara da dikkat çekilen açıklamada, “Pandemi sürecinde büyük bir kapatılma yaşayan toplum, engellilerin ömür boyu tabi kaldığı izolasyonu kısmen yaşamıştır. Ancak pandemi sürecinde engelliler hiçbir kolaylık sağlanmadan ikinci bir izolasyona tabi bırakılmışlardır. Pandemi karşısında büyük risk altında olan engellilerin; zaten engellenmiş olan ulaşım, istihdam, eğitim ve sağlık hakları neredeyse imkansızlaşmıştır. Aşı ve testlerin tüm topluma ve engellilere ücretsiz bir şekilde eriştirilmesi için gerekli çalışmalar derhal yapılmalıdır” vurgu yapıldı.

‘AKP ENGELLİLERİN BAĞIMLI YAŞAMASINDAN NEMALANIYOR’

Engellilerin bağımlı yaşamasından AKP iktidarını nemalandığına vurgu yapılan açıklamada şunlara vurgu yapıldı: “Engellilerin bağımsız bir yaşam için ihtiyaç duyduğu eğitim, sağlık ve istihdam politikalarını engellemektedir. Engellilerin hak temelli, almaları gereken temel kamu hizmetleri hiçbir şekilde sunulmamaktadır. Bugün kaynaştırma denilen eğitim sistemi, sistematik ayrımcılıklar içerirken, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri piyasa mantığıyla çalıştığından, çalışanları güvencesiz ve sunulan hizmet kalitesizdir. AKP iktidarı yarım asırlık birikimi olan engelli eğitim okullarını fiilen kapatmıştır. Piyasalaştırılmış sağlık hizmetine, engellilerin erişimi her geçen dönem zorlaşmaktadır. Kamuda ve özel sektörde yasa gereği olan istihdam kotaları doldurulmamaktadır. Sadece kamuda açık bulunan engelli istihdam kotası açığı yaklaşık 8 bin kişidir.”

“Elbette savaştan, ölümden, kandan, gözyaşından, zulümden ve baskıdan, şiddetten beslenenler, toplumun hiçbir sorununu çözemediği gibi engelli sorunu gibi devasa bir sorunu da çözemeyecektir” belirtilen açılamada, “Eski çağlardan bu yana sürmekte olan sadakacı anlayışları devam ettirenler, engellileri muhtaçlık sınırı içerisinde görecek ve değerlendirecektir” denildi.

‘ENGELLİLER İÇİN UMUT OLMAYA DAVET EDİYORUZ’

Engellilik meselesi her toplumsal mesele gibi yeterli irade ve yaklaşımla çözülebileceği belirtilen açıklama, “Engellilerin siyasal temsilini ve toplumsal taleplerini örgütleyen bir yaklaşım esas alınarak mevcut sadakacı yaklaşıma karşı çıkılmalıdır. O nedenle engelliler de toplumsal muhalefet içerisindeki yerlerini almalıdırlar. Sayıları on milyonu aşan engelliler bu iktidarın ötekileştirdiği tüm kesimlerle birlikte yeni bir muhalefet odağı olarak hareket etmelidir. Tekçiliğin, tüm toplumsal renkleri yok saydığı bu dönemde tüm renkleri ile engelliler sesini yükseltmelidir. Demokratikleşmiş bir cumhuriyet engellilerin tam yurttaş olduğu bir cumhuriyettir. Engelli hakları mücadelesi bu eksik yurttaşlığın tamamlanmasına imkan sunacaktır. Engellileri demokratik bir toplumda özne olmaya, umut olmaya ve örgütlenmeye davet ediyoruz” denildi.