Kaya: İttifak mevcutla yetinmiyor

SMF Sözcüsü Barış Kaya, Emek ve Özgürlük İttifakı’nın kendini mevcut bileşenle sınırlamayacağını, toplumsal mücadelenin parçası olan bütün dinamikleri kapsamayı ve ortaklaşmayı hedef aldığını söyledi.

SMF Sözcüsü Barış Kaya,  Emek ve Özgürlük İttifakı çalışmalarının, AKP-MHP blokunun yıkım politikalarına karşı ortak mücadele cephesi oluşturma hedefiyle başladığını belirterek, en önemli yöneliminin genişleme olduğunu kaydetti.

Sosyalist Meclisler Federasyonu (SMF) Sözcüsü Barış Kaya, Emek ve Özgürlük İttifakı’na ilişkin ANF’ye konuştu. İktidarın ekonomik ve siyasal yıkım politikaları başta olmak üzere, bütün toplumsal güçlere yönelik saldırganlık ve faşist kuşatmaya karşı ortak bir mücadele cephesi yaratma hedefiyle çalışmalarımıza başladıklarını belirten Kaya, “İçinden geçtiğimiz siyasal konjonktürü de göz önünde bulundursak, ekonomik ve siyasal kriz ekseninde ilerleyen politik süreç, biz demokratik güçlerinin de bu minvalde siyasal süreci örgütlemede dinamik rol oynayacağımız bir zemin sunuyor. AKP-MHP iktidarı ve başta CHP olmak üzere burjuva muhalefet, temsil ettiği sermayenin çıkarları ekseninde, çatışmalarla sürdülen bu süreci kendi lehine çevirmeye çalışıyor” dedi.

ORTAYA ÇÖZÜM KOYAMIYORLAR

İktidar karşıtlığı üzerinden oluşturulan Millet İttifakı’nın, mevcut iktidardan farksız olduğunu kaydeden Kaya, şöyle devam etti: “AKP-MHP faşist iktidarının yarattığı, hepimizin de bildiği, toplumsal muhalefetin iliklerine kadar hissetmiş olduğu ekonomik ve siyasal kriz ve bununla birlikte yıkım koşullarına ‘itiraz etmek’ üzerinden kendi burjuva iktidarına alan açmaya çalışan CHP’nin de başını çektiği burjuva muhalefet blokunun mevcut iktidardan tek bir faklı yanı var; burjuva parlamenter sisteme geçişi vaadediyor olması. Tüm toplumsal sorunlara çözüm reçetesi olarak sunulan bu sistem dışında hiçbir şey yok. Altılı masa dediğimiz blok, ezilen ve sömürülen geniş yığınların yönetim anlayışı değil; sermaye iktidarının bir modelini savunuyor. Altılı masa, cumhuriyetin ikinci yüzyılında kuruluş kodlarına geri dönülmesini çözüm olarak sunuyor. Önce bunu anlamamız lazım. Kapitalist sistemin günümüzdeki vahşeti olan neoliberal doktrine hiçbir şekilde dokunmuyor. Ekonomik ve siyasal sorunlara çözüm reçetesi olarak sundukları, kendilerinin bile inanmadığı bir yalan. Kürt ulusal sorunu başta olmak üzere, ezilen milliyetler, inançlar meselesinde, burjuva demokratik zemininde dahil bir çözüm ortaya koyamayanların bugün demokrasiden, insan haklarından, özgürlükten söz etmeleri mümkün değil.”

KISA VADEDE HEDEF AKP-MHP’Yİ GÖNDERMEK

SMF’nin temel hedefinin, kısa vadede AKP-MHP iktidarını göndermek, orta vadede demokratik kazanımlarının sağlanması, uzun vadede ise kapitalist düzeni değiştirerek işçi ve emekçilerin iktidarda olduğu sosyalist düzeni kurmak olduğunu söyleyen Kaya, Emek ve Özgürlük İttifakı’nın hedefleriyle ilgili şunları dile getirdi: “Sağlık, eğitim, iletişim, ulaşım, konut ve benzeri temel hakların kamu olanaklarıyla ücretsiz hale getirilmesi; cinsiyet, ulus, inanç ve etnik kimliklerde tam hak eşitliğinin sağlanması; doğa tahribatının her yönlü durdurulması; emperyalist güçlere bağımlılığın ortadan kaldırılması; iç ve dış politikada savaşa, faşizme, gericiliğe karşı barışın hakim hale getirilmesi; kuvvetler ayrılığını hedefleyen halkın söz hakkının genişlediği demokratik bir anayasa. Bunlar ortak savımız.”

MEVCUT BİLEŞENLERLE YETİNMEYECEĞİZ

“Genişleme meselesi, Emek ve Özgürlük İttifakı’nın en önemli yönelimidir” diyen Kaya, şöyle sürdürdü: “Tartışma gündemleri, her toplantıda üzerine yöntem düşündüğümüz gündemler. Emek ve Özgürlük İttifakı kendini mevcut bileşenle sınırlayan bir politik yönelime sahip değil. Toplumsal mücadelenin parçası olan bütün dinamikleri kapsamayı ve ortaklaşmayı hedef alıyor. Bu noktada atılan somut adımlar ve çalışmalar önümüzdeki süreçte şekillenecek. En geniş kesimlerden kastımız, demokratik kitle örgütlerinden tutalım, işçiler, emekçiler, ezilen uluslar, demokratikleşmeyi savunan kesimlerle görüşmeler yapmak.”

MÜCADELEYİ BİRLİKTE YÜKSELTELİM

SMF Sözcüsü Barış Kaya, Emek ve Özgürlük İttifakı’nın 24 Eylül’de İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde ‘Yol Haritası’nın açıklanacağı buluşmaya demokrasiden yana olan tüm kesimlere şöyle seslendi: “Toplumsal mücadele cephesinde, Emek ve Özgürlük İttifak’ı önemli kazanımlardan biri. Büyütmek ve geniş yığınlarla maddi bir güce dönüştürmek başlıca görevlerimizden biri olarak duruyor. İşçi sınıfı ve emekçiler başta olmak üzere Emek ve Özgürlük İttifakı etrafında birleşmeye çağırıyoruz. Toplumsal mücadeleyi birlikte yükseltmeye çağırıyoruz. Son olarak da tüm halkımızı, işçi ve emekçi dostları, ezilen inançlardan, ezilen uluslardan tüm herkesi 24 Eylül’de Haliç Kongre Merkezi’nde yapacağımız halk buluşmasına davet ediyoruz.”