'Soykırıma uğrayan Çerkeslere asimilasyon sürüyor'

HDP ve HDK, "Soykırıma uğrayan Çerkeslere yönelik Türkiye'de asimilasyon politikaları sürüyor" diyerek, ortak mücadele mesajı verdi.

HDP Halklar ve İnançlar Komisyonundan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Tülay Hatimoğulları ve Halkların Demokratik Kongresi (HDK) Halklar ve İnançlar Meclisi, Çerkeslere dönük sürgün ve soykırımın yıl dönümü vesilesiyle yazılı açıklama yaptı.

Hatimoğulları, "Çerkesler binlerce yıldır yaşadıkları anayurtları Kafkasya’da 101 yıl süren savaşlarda ağır bedeller ödeyen bir halktır. Tarih, 21 Mayıs 1864’teki son savaşta Çerkeslerin büyük bir katliama uğramasına ve yaşadıkları topraktan koparılışlarına tanıklık etti. Çerkeslerin 'sürgün ve soykırım' diye adlandırdıkları bu trajedi unutulamaz. Çerkes nüfusunun yüzde doksanı anayurtlarından koparıldı, dünyanın dört bir tarafına dağıtıldı, sürgün yollarında 500 binden fazla Çerkes hayatını kaybetti. Çerkesler sürgün edildikleri her yerde yoğun asimilasyona tabi tutuldular" dedi.

"Ne yazık ki Türkiye’de yaşayan Çerkesler de tekçi zihniyetin ürünü olarak asimilasyona maruz kaldı, kalmaya devam ediyor" vurgusunda bulunulan açıklamada, "Bütün baskılara ve asimilasyon politikalarına rağmen Çerkesler, 21 Mayıs’ı var olma, direniş, başkaldırı ve diriliş günü olarak görüyorlar. Anayurtlarında ve diasporada varlıklarını ve kimliklerini kesintisiz sürdürüyorlar" diye kaydedildi.

Açıklamada, "Çerkeslerin kimliklerini, dillerini, kültürlerini yaşayabilmek ve yaşatabilmek için talep ettikleri demokratik hak ve özgürlüklerinin kabul edilmesi çağrısı yapıyoruz. Çerkeslerin haklı taleplerinin takipçisi olmaya devam edeceğiz" denildi.

HDK: OMUZ OMUZA MÜCADELE EDECEĞİZ

Halkların Demokratik Kongresi (HDK) Halklar ve İnançlar Meclisi, "1.500.000’den fazla Çerkes, köyleri ve ekinleri yakılıp açlığa da mahkûm edilerek insanlık dışı koşullar içinde topraklarından çıkarıldı ve Osmanlı İmparatorluğu’na sürüldü" dedi.

Dünya Çerkes Birliği’nin başvurusu üzerine Birleşmiş Milletler’de Temsil Edilmeyen Halklar ve Uluslar Örgütü’nün (UNPO) aldığı kararın tarihsel önemde olduğunu vurgulayan HDK, karara şöyle dikkat çekti:

"Çerkes ulusuna soykırım yapıldığının kabulü, Çerkeslere sürgün ulus statüsü verilmesi, Çerkeslere hem Rusya Federasyonu ve hem de yaşadıkları ülke vatandaşlığı, yani çifte vatandaşlık hakkı verilmesi, Çerkes halkına tarihsel vatanlarına dönebilme garantisi verilmesi çağrısı yapılmaktadır."

HDK, şunları da kaydetti:

"Günümüzde de Ortadoğu coğrafyasında ve dünyanın çeşitli yerlerinde süren savaşlar ve kıyımlar, kadim topraklarından sürülen Çerkeslerle birlikte Kürt, Arap, Türkmen, Süryani, Êzidî, Hıristiyan ve diğer farklı halklar ve inanç gruplarına sürgün ve soykırımları tekrar tekrar yaşatmaktadır. Çerkeslerin nezdinde soykırım ve sürgüne uğrayan tüm halkları anıyor; anadili, kültürü ve inancıyla özgür, eşit ve demokratik yaşam mücadelesinde omuz omuza olduğumuzu bilmelerini istiyoruz."