Şahin bakışlı bir Kürt kadını

İnandığı uğurda savaşan şahin bakışlı bir Kürt kadınıdır Viyan. Digor’dan Şaho’ya, oradan Garzan’a uzanan büyük bir yurtseverin, usta bir gerillanın adıdır Viyan.

Soğuk günlerden biri daha yaşanıyordu Serhad ülkesinde. Yıl 1985. Kars’ın yurtseverlik damarı olan Digor’da 9 aylık beklenti biter sonunda. Büyük acılardan sonra umut dolu bakışlar yayarak çocuğunu dünyaya getirir Fatma Ana. Yeni doğan çocuğuna Vahide adını verir. Dünyaya merhaba diyen bu çocuğun adı Vahide Çalkendir olarak geçer sömürgecinin kaydına.

Vahide’nin doğup büyüdüğü aile; orta halli, emekçi bir ailedir. Hayvancılık yaparak geçimini sağlar. Ailede yurtseverlik damarı hakimdir. Yurtseverlik ölçülerine göre yaşamak esastır ailesinde. Vahide, ailesi gibi emeğin ne demek olduğunu anlar çocuk yaşlarda. Vahide’nin çocukluğu, Kürdistan’da özgürlük savaşının doruğa ulaştığı yıllara denk gelir. Yaşanan birçok olay, üzerinde etki bırakır. Kürdistan’da yürütülen özgürlük savaşı, 1993’teki Digor Serhildanı çocuk olmasına rağmen unutamadığı ve geleceğine şekil verecek olgular olur. Kürdistan’ın her yanına yayılan özgürlük savaşına bir savaşçı da Çalkendir Ailesi’nden katılır. Vahide’nin ağabeyi Turan Çalkendir (Serdar) 1994’te gerilla saflarına katılır. Yurtsever olan aile, artık bir gerillanın, yani özgürlük için canını feda edecek bir savaşçının ailesidir. Vahide ve ailesi için artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır bundan sonra. Vahide’nin hayatında bir dönüm noktası olacaktır ağabeyinin gerilla saflarına katılması. Çocuk yaşında Özgürlük Hareketi’ni ağabeyinin sayesinde tanır ve uğruna canını feda edeceği özgürlük aşkına merhaba demeye başlar yavaş yavaş.

GERİLLA YÜRÜYÜŞÜYLE DAĞLAŞIR VİYAN

Eylül 2007’ye gelindiğinde ailesinden ikinci bir savaşçı yürümeye başlar gerilla saflarına doğru. Vahide artık büyümüş ve genç bir kadın olmuştur. Yıllardır yüreğinde büyüttüğü gerilla özlemine kavuşur en sonunda. Digor’un asi kızı artık “Viyan Çiya” olmuştur özgürlük dağlarında. Viyan’ın önünde uzun ve soluksuz bir özgürlük yürüyüşü; aşkla adımlayacağı, ardı arkası kesilmeyen uçsuz bucaksız Kürdistan dağları vardır. Dağlarda kendini bulur ve yeni bir doğuş gerçekleştirir Viyan Çiya. Çocukluk hayallerine kavuşmuş, ağabeyinin ve onlarca akrabasının gittiği yolda yürümeye başlamıştır. Sevinçlidir bu yüzden. Geriye kalan çocukluk hayallerine ve ettiği yeminlere sadık kalarak amansız bir savaşçı olmaktır.

Viyan, yıllar geçtikçe PKK’yi daha iyi tanımış, özüne inmeyi bilmiştir. Viyan’daki asıl öz ile PKK gerçekliği birleşince ortaya büyük bir militan çıkmaya başlar. Viyan dağlaştıkça dağlar Viyanlaşır. O, artık dağları yüreğinde taşır ve dağların özüne akmaya başlar. Viyan her anlamıyla değişmiş, kendini yeniden yaratmıştır. Mücadeleci kişiliği gözlerine yansımış, adımlarını bile değiştirmiştir. Bakışları artık bir şahin bakışına, adımları ise yorulma nedir bilmeyen, dağları deviren adımlara dönüşür. Viyan’ın yüreği mücadele ateşi ile yanar. Yetkin bir militan, usta bir gerilla olmuştur. Şimdi daha keskin mücadele alanları olan savaş sahasına yürüme zamanıdır onun için.

ŞAHO VE KOSALAN PRATİĞİ BAŞLAR

İlk olarak 2009’da yönünü Doğu Kürdistan’a verir. Savaş sahasına doğru kendinden emin adımlarla yürümeye başlar Viyan. Doğu Kürdistan’ın en asi, en sert ve en zorlu alanı olan Şaho’ya geçer. Artık savaş gerçekliğinin tam içinde, merkezindedir. Şaho, Doğu Kürdistan’ın Zagroslarıdır. Arazisi sert, engebeli ve zorludur. Şaho alanında gerillacılık için büyük bir performans ve irade gereklidir. Yüksek inanç ve bağlılık olmadan Şaho’da bir gün bile geçirmek zordur.

Gökleri delen Şaho’nun zirveleri Viyan’ın şekillenmesinde önemli bir rol oynar. Viyan, Şaho gibi asi ve baş eğmeyen bir gerilla olur. Şaho dağlarında yaşadığı her zorluk, kişiliğini çelikleştirip, daha sert alanlara göğüs gerecek bir militan yaratır. Zorlu bir gerilla pratiğine başlar Viyan. Uykusuz geceler, pusular, eylemler hiç eksik olmaz Şaho pratiğinde. Her dakikasına kaygısızca, hesapsızca katılır. Emeği ile büyüler yoldaşlarını. Pratikteki bütün imkansızlıklar ve engellere rağmen yüreğinin gücüyle hepsinin üstesinden gelmeyi bilir. Yüce dağları aşmayı başaran yüreği hiçbir sorun karşısında yılmaz. Mücadeleci kişiliği daima ön plana çıkar. Uzun yıllar Doğu Kürdistan’ın Şaho ve Kosalan alanlarında pratik yürütür.

ONUN OLDUĞU YERDE YOLDAŞLARI GÜVENDEDİR

Şaho alanında atik, usta bir savaşçı olur. Her zaman duyarlı ve harekete hazırdır. Bütün fiziki zorluklara rağmen hiçbir zaman tedbiri elden bırakmayacak kadar tecrübe sahibi olmuştur. Yine zorlu bir görevden sonra vardıkları noktada bütün yoldaşları istirahate çekilmiş fakat Viyan, yoldaşlarının güvenliği için hazır bir pozisyonda beklemektedir. Gerilla noktasını keşfeden düşman güçleri Viyan’ın duyarlı yaklaşımları sayesinde boşa çıkarılır. Düşman güçlerini fark eden Viyan, nokta baskınını önler ve düşman ile çatışmaya başlayarak bütün yoldaşlarının hayatlarını kurtarır. Yoldaşları güvenli bir pozisyon alana kadar çatışmaya devam eder. Viyan bu derece usta ve duyarlı bir gerilladır. Onun olduğu yerde yoldaşları güvende ve onun koruması altındadır her zaman.

YOLDAŞLIĞINDA KUSURSUZ BİR GERİLLADIR

Kaldığı bütün alanlarda yoldaşlarını etkilemiştir. Gösterdiği kusursuz yoldaşlık pratiği ile gerilla sohbetlerinde sürekli anılan bir yoldaştır uzaklarda olsa da. PKK içinde en çok etkilendiği gerçeklerden biri de yoldaşlık ilişkileri olmuştur. Yoldaşlarını kendisi için baş tacı yapmış ve her zaman kutsal görmüştür. Yoldaşlığın kutsallığını, “Yoldaşlık; Önderliğin, Mazlum’un, Zilan’ın, Sara’nın yoldaşlığıdır” diyerek tanımlamıştır. İlişkilerindeki sonsuz maneviyat her zaman ön plana çıkar. Yoldaşlarına bitimsiz bir sevgi ile bağlıdır. Gözlerine yansıyan bu sevgi onun yaşam ışığı olmuş, yaşamı boyunca bu ışığı hiç kaybetmemiştir.

Doğruyu ve iyiyi hakim kılmak için büyük bir cenge başlamıştır Viyan Çiya. Halkına yapılan haksızlıkların intikam kılıcı olur Şaho’da. Binlerce yıldır katledilen kadınların özgürlük çığlığıdır dağlarda. Çabalar, çalışır ve büyük değerler yaratır. Bir yanı tanrıçalar gibi sonsuz şefkatli ve sevgi doludur. Fakat diğer yanıyla düşmanına karşı amansız savaşan yiğit bir Kürt kadınıdır. Ellerinden alınan toplumsal değerleri için çetin bir savaşa baş koymuştur; Zilan’ın, Beritan’ın, Viyan’ın izinde. Özgürlük dağlarında baş eğmeyenlerin binlerce yıllık isyan türküsünü söyler. Dağlarda dağlaşır Viyan.

KUZEY DAĞLARINA ŞÜRÜYÜŞ BAŞLAR

Uzun yıllar savaş sahasında geçirdiği zorlu pratiklerden sonra savaş konusunda daha da ustalaşıp yetkinleşir. Viyan artık bir inanç kaynağı ve savaş komutanıdır. Bakışlarından inanç ve keskinlik yayılır. Gittiği her alanda, her işin üstesinden gelebilecek oranda kendini eğitmiştir. Bir şahin edasıyla sürekli ufuklara ve daha zorlu alanlara doğru bakar. Ne düşman ne dağ ne de taş Viyan’ın önünde engeldir. O, inandığı uğurda savaşan şahin bakışlı bir Kürt kadınıdır. Şahin bakışlı Viyan yüreğindeki büyük özlem ile Kuzey Kürdistan dağlarına süzülmek ister.

Uzun bir yürüyüş başlar Viyan için. Bu yürüyüş özgürlüğe yürüyüş, intikam yürüyüşüdür. Şahin bakışlı Kürt kadını yönünü Garzan dağlarına çevirir ve başlar uzun yolculuğu. Bu öyle bir yolculuktur ki; yürümekten ayaklar şişip kanamaya başlar. Ağır gerilla çantasıyla bir parçadan başka bir parçaya yürümek herkesin harcı değildir. Çantanın ağırlığından belin büküldüğü uzun gerilla yürüyüşü ile haftalar boyu Garzan dağlarına ulaşmaya çalışır. Yol boyunca bütün zorluklar, ardı arkası kesilmeyen operasyonlara rağmen ulaşır yeni mekanına ve merhaba der Kuzey’in engin dağlarına.

GARZAN’DA KAHRAMANCA ÖLÜMSÜZLEŞİR

Garzan dağlarına ulaştığında amansız mücadelesine, çetin savaşına ara vermeden devam eder. Verdiği sözlere, ettiği yeminlere layık olur Garzan dağlarında. Garzan dağlarına giderken “Anaların ve çocukların gözyaşlarına cevap olmaya gidiyorum” der. Söylediği söze sadık kalarak şehit düşene kadar cevap olma arayışında, çabasındadır. Bir şahin edasıyla sürekli eylem arayışındadır gözleri.

Tarihler 28 Haziran 2018’i gösterdiğinde Garzan dağları Viyan ve 6 yoldaşının özgürlük halayına şahitlik eder. Karadan, göğüs göğüse savaşamayan işgalciler çaresiz kalmıştır şahin bakışlı Viyan’ın direnişi karşısında. Gerillanın direnişi kırılamamış, onlarca işgalci öldürülmüştür bu savaşta. Viyan ve yoldaşlarına güç getiremeyen işgalciler, savaş uçaklarını ve SİHA’ları kullanarak alanı yoğun bir biçimde bombalamaya başlar. Yapılan bombardıman sonucu Viyan Çiya ve 6 yoldaşı ölümsüzleşir. 28 Haziran günü şahin bakışlı Kürt kadınının ölümsüzleştiği, dağlaştığı gün olarak tarihe geçer.