Şiddetle Mücadele Ağı, Amedli kadınlara polis saldırısını kınadı

Şiddetle Mücadele Ağı, Amedli kadınlara mitingde yapılan polis şiddetini kınadı, devletin şiddeti teşvik ettiğini belirtti.

Amed Şiddetle Mücadele Ağı, Özgür Kadın Hareketi (TJA) ile Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) tarafından 16 Ekim’de “Irkçılığa ve cinsiyetçiliğe edî beşe, artık kadın özgürlük zamanı” sloganıyla düzenlenen mitingde polislerin taciz ve saldırılarına  ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "16 Ekim’de gerçekleşen kadın mitinginde girişlere kurulan üç ayrı noktada ‘güvenlik’ gerekçesi bahane edilerek arama yöntemlerinde dozaj artırılıp, taciz boyutuna varılmıştır" denildi.

'DEVLET KADINA ŞİDDETİ TEŞVİK EDİYOR'

Açıklamada, arama noktalarında kadınların ayakkabıları ve iç çamaşırlarının da arandığı, yine alana sarı-kırmız-yeşil renkli eşarplarla girmek isteyen kadınlar hakkında ise gözaltı işlemi yapılmak istendiği belirtildi. Yapılan arama yöntemlerine itiraz edenlerin polislerin saldırısına maruz kaldığının vurgulandığı açıklamada,  şöyle denildi:
“Toplantı, miting ve gösteri yürüyüşlerine katılmak Anayasa başta olmak üzere 2911 Sayılı Kanun ile de tüm yurttaşlara tanınmış bir haktır. Bu hakkın kullanımını engelleyecek veya kısıtlayacak keyfi kolluk uygulamaları, bu uygulamaların saldırı boyutunda müdahaleye dönüşmesi demokratik toplum ilkelerine uymayacağı gibi hukuk devletini de yok sayan, devlet ve iktidar/erk şiddetini ortaya koyan bir yaklaşımdır. Türkiye’de kadınlar başta olmak üzere tüm yurttaşlara yönelik her türlü şiddet gerek kamusal gerek özel alanda gün geçtikçe artmakta ve önü alınmamaktadır. Buna karşı kadınlar ve tüm yurttaşların şiddeti kabul etmeyeceklerine yönelik itirazlarını yaparken yeniden şiddete maruz bırakılmaları ise asla kabul edilemez.
Devlet kadına karşı şiddeti teşvik etmekle değil, önlemek için her türlü tedbiri almakla yükümlüdür. Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi’nde (CEDAW) yer alan ‘Kadınlara yönelik toplumsal cinsiyete dayalı şiddet, belli durumlarda işkence, insanlık dışı ve aşağılayıcı muamele ile eşdeğerdir’  cümlesini hatırlatmak isteriz."