Finlandiya’da her üç kadından biri şiddet mağduru

Devlet kurumları tarafından yayımlanan istatistikler, dünyanın en eşitlikçi ülkeleri arasında yer alan Finlandiya'da kadınlara yönelik şiddetin önemli bir toplumsal sorun olduğunu ve her üç kadından birinin şiddet mağduru olduğunu gösterdi.

Şiddet mağduru her 10 kadından sadece biri polise bildirimde bulunuyor. Eşi veya erkek arkadaşının şiddetine uğrayan kadınlardan üçte biri yaşadıklarını hiç kimseye anlatmıyor.

'Kadın Hattı' adlı örgütlenmenin belirlemelerine göre kadına yönelik şiddet tüm toplumsal ve sınıflar kesimlerde yaşanıyor. Ekonomik ve sosyal olarak daha üst durumdaki erkekler daha düşük statüdeki erkeklere kıyasla daha fazla şiddete başvuruyor.

Araştırmaların açığa çıkardığı bir başka gerçek de genç kadınların şiddete daha fazla uğramaları.

Sağlık ve Refah Enstitüsü’nün yaptığı araştırmalar, sokakların erkekler evlerin de kadınlar için tehlikeli yerler olduğunu gösteriyor. Evlerde şiddete uğrayanların % 70’ini kadınlar oluşturuyor. Yılda ortalama 50 bin kadın cinsel tacize maruz kalıyor.

KADINA YÖNELİK ŞİDDETTE AVRUPA’DA İKİNCİ

Avrupa Birliği Temel Haklar Ajansı’nın belirlemelerine göre Finlandiya Avrupa’da kadınların en fazla şiddete uğradığı ülkeler sıralamasında ikinci sırada yer alıyor.

Uluslararası Af Örgütü’nün de aralarında yer aldığı insan hakları ve kadın kuruluşları, Finlandiya Hükümeti’ni kadınlara yönelik şiddeti görmezden gelmek ve önlem almamakla suçluyor.

Uluslararası Af Örgütü, kadına yönelik şiddetin Finlandiya’nın en büyük toplumsal sorunu olduğu değerlendirmesini yaptı.

POLİTİKACILAR ŞİDDETİN ENGELLENMESİNDE İSTEKSİZ

Kadınlara yönelik şiddetin engellenmemesinin politikacıların isteksizliğinden kaynaklandığını belirten Uluslararası Af Örgütü, şiddete karşı somut önlemler alınmasını talep ediyor. Kadınları şiddet ve cinsel tacize karşı koruyan yasaların çıkarılması, sığınma evlerinin sayılarının artırılması ve tecavüze uğrayan kadınlar için merkezler açılması gibi somut önerilerde bulunuyor.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü dolayısıyla yazılı bir açılama yapan Finlandiya Öğrencileri Federasyonu (FSF) Başkanı Heikki Koponen de, Finlandiya Hükümeti’ne kadınlara yönelik şiddetin önlenmesi için altına imza attığı anlaşmalarda belirlenen hükümlülükleri yerine getirmesi çağrısı yaptı.

FİNLANDİYA'NIN İKİNCİ SIRADA OLMASI UTANÇ VERİCİ

Finlandiya’nın kadınlara şiddet uygulanan ülkeler arasında ikinci sırada yer almasının utanç verici olduğunu belirten FSF, “Karar vericiler uzun süredir bunun bilincinde ama sorunu çözmek ve İstanbul Sözleşmesi’nde belirlenen yükümlülükleri yerine getirmek istemiyor” denildi.

Finlandiya’da sadece 120 kadını barındıracak kapasitede kadın sığınma evleri bulunduğuna dikkat çeken FSF, her yıl ortalama bin civarında kadının sığınma evlerinde kalmak için başvuruda bulunduğunu hatırlattı.

“Hükümetin vatandaşlarını şiddetten korumak için ihtiyaç duyulan kaynağı bulamaması anlaşılmaz. Sağlık ve Refah Enstitüsü'ne göre İstanbul Sözleşmesi'nin gereklerini yerine getirmek Finlandiya'ya yılda 40 milyon euroya mal olacak. Avrupa Eşitlik Enstitüsü'ne göre kadınlara yönelik şiddet topluma yılda milyarlara mal oluyor” denilen FSF açıklamasında hükümetin tutumunun sadece insanlık dışı olmakla kalmayıp ekonomik olarak da affedilmez olduğu ifadelerine yer verildi.

RIZA YASASI İÇİN 55 BİN İMZA

Bu arada Vatandaş İnisiyatifi, kadınlara yönelik cinsel içerikli suçlara verilen cezaların ağırlaştırılması ve Rıza Yasasının yasallaşması için 55 bin imza toplamayı başardı. 50 bin imza sınırını aştığı için parlamento Rıza Yasasını ele almak zorunda.

Vatandaş İnisiyatifi, psikolojik ve fiziki şiddet olmazsa bile tarafların birinin rızası olmadan gerçekleştirilen her türlü cinsel ilişkinin tecavüz olarak kabul edilmesini öneriyor. Polis ve mahkemelerin dikkatlerini tecavüze uğrayanların değil tecavüzcülerinin davranışları üzerinde yoğunlaştırılmasını istiyor.  Cinsel suçları işleyenlere verilecek cezaların ağırlaştırılmasını talep ediyor.

KADINLARA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI KAMPANYA

Kadın Hattı adlı örgütlenme de, kadınlara yönelik şiddeti teşhir etmek ve politikacıları önlem almaya zorlamak için sanatsal bir kampanya başlatmayı kararlaştırdı.

6 Aralık'ta Finlandiya'nın bağımsızlığının kutlanacağı sarayda düzenlenecek baloda sanatçı ve politikacılar, tecavüze uğrayan 3 kadını simgeleyen kıyafetler giyecek. Kadınların anlatımlarını okuyacak.

Baloda giyilecek kıyafetlerin tasarımını yapan modacı Anne-Mari Pahkala, kadına yönelik şiddeti anlatan projenin bugüne kadar gerçekleştirdiği en sarsıcı proje olduğunu söyledi.