Jineoloji Dergisi'nin 21’inci sayısı çıktı

Jineoloji Dergisi’nin 21’inci sayısı özerk toplumun inşası için direnen ve yurdunu terk etmeyen Êzidî kadınlara ithaf edildi.

Jineoloji Dergisi’nin 21’inci sayısı çıktı. Derginin bu sayısı 74. Ferman’a rağmen Şengal’i terk etmeyen; demokratik, ekolojik ve kadın özgürlükçü özerk bir toplumun inşası için direnen Êzidî kadınlara ithaf edildi. Sayıda “Din Eksenli Sömürgecilik ve Kadın Kırım Politikaları” dosyası derinlemesine ele alınıyor.

DİN VE İKTİDAR İLİŞKİSİ

Derginin yazar kadrosu bu sayıda, insanlık tarihi kadar eski inançlara, dinlere, sistemlere ve bu kurumsal süreçlerde inşa edilmiş sömürüye ayrı ayrı ve birbiriyle ilintili başlıklara yer veriyor.

ÊZİDİLERE YÖNELİK SOYKIRIMIN TARİHSEL KÖKENLERİ

Dergide ayrıca Şengal katliamını kapsayacak şekilde Êzidî toplumu ve Êzidîdilik inancı özelinde din eksenli sömürgecilik ve kadın kırım politikalarına genişçe yer veriliyor.

Dergide yer alan diğer yazılar ve yazarları şöyle: “Din Çarşafı Altındaki İktidar / Asuman Ozan, İç Kolonyalizm, Dersim ve Kürdistan Coğrafyası, Patriarkal Çevresel Şiddet / Dilşa Deniz, Kolonyalizm, Din ve SiyahKadınlara Yönelik Şiddet / Betty Ruth Lozano Lerma, Radikal Dincilik ve Kadınların Dahil Olma Bic¸imi / Elif Kaya, Din ve Mezheplerin C¸elis¸ki ve C¸atıs¸manın Kaynagˆı Yapılması / Sorxwin Eren, 74’üncü Ferman ve Şengal’de Kadın Kırımı / Feleknas Uca, 74 Fermanla Kırıma Uğratılan Bir Halk: Êzidî Kadınların Soykırım Hafızası / Jineoloji Dergisi, Unortodoks Dizi Üzerine Değerlendirme: Dincilik ve Özgürlük Anlayışı / Amed KESK Jineoloji Atölyesi.”