Kadın kırımına karşı küresel mücadele kampanyası başlatıldı

Dünya genelinde 73 kadın örgütü ve 181 kadın şahsiyet, öncü kadınlara yönelik katliam politikalarını teşhir etmek ve kadın kırımının önüne geçmek için küresel bir mücadele kampanyası başlattı.

Girişimcileri arasında Kürt Kadın Dış İlişki Örgütü'nün (REPAK) de yer aldığı 73 kadın örgütü ve 181 kadın şahsiyet, küresel bir mücadele kampanyası başlattı.

“Yaşam için dokularımızı oluşturuyoruz: Siyasi kadın kırımını durduralım! Öncülerimizin yaşaması için. Bir siyasi kadın kırımının daha yaşanmaması için” başlıklı açıklamada her kadın kırımının politik olduğuna vurgu yapılıyor.

Açıklamada toplumsal mücadelelerin tasfiyesini amaçlayan kadın öncülerine yönelik kırım politikasını sona erdirmek için ne gerekiyorsa yapmak ve kendimizi bu mücadeleye adamak amacıyla (…) kampanya örüyoruz” denildi.

Kampanya ilanında şunlar ifade edildi: “Her kadın kırımı politiktir, son 5 bin yılda inşa edilen ataerkil sistemin iktidar ve egemenlik ilişkilerinin sonucudur. O zamandan bugüne kadar din, devlet ve ordu arasındaki ittifak toprak, halklar ve kadınlara hükmetmeye devam ediyor.

Bütün bu cinayetler sadece mülkiyet hakkını ve dolayısıyla kadınların uysal ve sessiz itaatini tanıyan egemen bir zihniyetin ifadesidir. Bütün bu cinayetler, direnen çoğunluğun gücünü zapt etmeyi amaçlayan iktidarların insanlıktan ne kadar uzak olduğunu ortaya koyuyor. Egemen sınıfın ezilen kadınlar ve dışlanan bütün kesimlere karşı ne denli despotça yaklaştığını gözler önüne seriyor. Zorbalık ve militarizm, saldırı ve işgaller dünyayı kontrol ediyor, karşı duran ve haklarını savunanları hedef alıyor.

Ulus-devletler, paramiliter güçler ve devlete ait şirketler tarafından uluslarötesi ekonomik çıkarlar uğruna toplumsal ve siyasal öncü kadınlara yönelik işlenen cinayetlerin sayısında ciddi bir artışa tanık oluyoruz. Siyasi suikastlar sonucu katledilen kadınların profiline baktığımızda sömürüye karşı mücadeleyi örgütleme ve yönetmede öncü bir role sahip olduklarını görebiliyoruz: Kadın hakları, insan hakları ve yerli halklar adına ülkelerini, kolektif alanlarını ve yaşam alanlarını savunan aktivistler, entelektüeller, avukatlar, gazeteciler, sanatçılar, devrimciler ve siyasetçiler. Onlar, ekonomik çıkarların hırsı ile karşı karşıya bırakılan örgütleri ve toplulukları içinde sahip oldukları öncü rollerinden ötürü hedef alınıyor.

Yeter artık! Buna daha fazla katlanamıyoruz!

Bundan ötürü birbirimizi savunmak ve siyasi kadın kırımını durdurmak için bir doku oluşturmaya karar verdik. Özellikle de bu gerçeği anlayan ve insanlık olarak özgürlüğümüz uğruna buna karşı mücadele yürüten öncü kadınlara yönelik kırım politikalarını durdurmak için.

Bizler, kadınlar olarak öncülerimize ve özgürlük zamanının müjdecilerine karşı işlenen bu kırımın kökenlerini açığa vurmak ve ifşa etmek istiyoruz. Neden katledildiğimizi bilmek için bu gerçeğin bağlamını kolektif bir şekilde okumak istiyoruz. Bize yönelik kriminalizasyon, suçlama ve ölüm politikalarını geliştiren ve bundan çıkar sağlayan yapıları ortaya çıkarmak istiyoruz. Kendi topraklarımızdan ataerkil, sömürgeci, devletçi, ırkçı, kapitalist adalet(sizliğ)in dışına taşan kendi adalet deneyimlerimizi paylaşmak istiyoruz. Şimdiden kadın savunucuların mücadeleci ve onların savunulması için tarihi örnekler teşkil eden özgün ve özerk mahkemelere katılmak istiyoruz.

Bizler, yakılan ve özgürleştirilen cadıların torunları olarak, sömürülen ve köleleştirilen kadınların torunları olarak, uygarlaştırılan ve vatandaşlaştırılan kadınların kızları olarak binlerce yıllık bilgeliğin mirasçılarıyız, topraklarımızın koruyucusuyuz. Dünyanın farklı bölgelerinde bize dayatılan ölüme karşın yaşam için mücadele etmeye devam ediyoruz. Eleştirel ve özeleştirel bir perspektiften kendimizi örgütlü kılmak ve kadın kırımına karşı bir araya gelmek, ataerkil sözleşmenin bilincine varmak, ona karşı durmak ve onu aşmak için bir zemin dokumak istiyoruz.

Dünyanın dört bir yanında var olan sistematik durumlar, ortak sorunlar ve cezasızlığın bilincindeyiz. Tarihte ve günümüzde dünya çapında kadın kırımını inceleyen, açığa çıkaran ve teşhir eden sayısız örgüt, inisiyatif ve kampanyayı biliyoruz. Devlet ve uluslarötesi şirketlere karşı adalet sağlamaya çalışan mahkemeleri biliyoruz. O nedenle niyetimiz yeni bir yapı oluşturmak veya kadın kırımına karşı mücadeleyi tekelleştirmek değil, uluslararası bir düzeyde kendimizi örgütlü kılmak ve kadın savunucuların savunmasını geliştirmek için aramızda dokular oluşturmaktır. Toplumsal mücadelelerin tasfiyesini amaçlayan kadın öncülerine yönelik kırım politikasını sona erdirmek için ne gerekiyorsa yapmak ve kendimizi bu mücadeleye adamak için.

Bu süreci başlatmak için siyasi kadın kırımına karşı bir kampanya örüyoruz. Bu kampanyanın dayanağı kızkardeşlik ve örgütler arası dayanışma, kadınlar arası güven ve bağlılık, dünyadaki kadınların maruz bırakıldığı adaletsizliğe karşı adaleti yaratma çağrısında bulunan ahlaki ve siyasi adanmışlık duygusu. Bütün bunlar için, burada sıralayamayacağımız bütün öfke, acı ve ilhamlar için, öncü kadınlara yönelik siyasi suikastlara karşı mücadele sorumluluğunun hepimize ait olduğunu temel bir ilke olarak vurgulamak istiyoruz. Hepimize ait olana başkalarının hak iddia etmesine izin vermeyelim ama bizler de hak iddia edelim: Yaşam için, adalet için, özgürlük mücadelemiz için.”

KADIN ÖRGÜTLERİ:

 1. Acción Afro-Dominicana, Dominik Cumhuriyeti
 2. Acid Magazine – Feminist Dergi
 3. Afro Las Malungas Kadın Kolektifi, Kolombiya
 4. Alianza Ceibo Vakfı, Ekvador
 5. Alternative Vision, Meksika
 6. Amazon Frontlines
 7. Antipatriyarkal Toplulukçu Feminizm, Bolivya
 8. Aquelarre, Görsel İletişim ve Tasarım Laboratuvarı, Kolombiya
 9. Kürdistan Dayanışma Komitesinin Özerk Kadınları ve Muhalifleri, Meksika
 10. Casafem, Paraguay
 11. CEPLA, Ekvador
 12. 3. Uluslararası ALyC Kadınlar Toplantısının Chimboraza Bölgesel Hazırlık Komitesi, Brezilya
 13. Ana Peralta Kolektifi, Ekvador
 14. Chiapas Kadın Hakları Merkezi, Meksika
 15. Caracol Artesanal Kolektifi, Meksika
 16. Ekvador Antropoloji Kolektifi
 17. Kadınlar Kafesi Kolektifi, Meksika
 18. Bir Kadın Daha Eksilmeyeceğiz Kolektifi, Arjantin
 19. Kadın Komünü, Ekvador
 20. Kürdistan Dayanışma Komitesi, Ekvador
 21. Xalapa Savaşan Kadınlar, Meksika
 22. CONCONAWEP, Ekvador
 23. Köylü ve Yerli Kadınlar Koordinasyonu, Paraguay
 24. Courage, Almanya
 25. Dissident Cholas, Şili
 26. Diversa Evi, Paraguay
 27. Latin Amerika Özerk Üniversitesi Feminizm ve Gender bölümü, Kolombiya
 28. “Başına Gelmesini Bekleme” Feminist Yurttaş Kolektifi, Ekvador
 29. Feminist Kolektifi Runas, Ekvador
 30. GABRIELA Filipinli Kadınların Ulusal İttifakı, Filipinler
 31. İsyancı Kadınlar Ağı, Meksika
 32. #keinemehr, Almanya
 33. Kongreya Star, Rojava – Kuzey Doğu Suriye
 34. Kufa e.V., Almanya
 35. Kuña Sororas Kolektifi, Paraguay
 36. Kürt Kadın Dış İlişki Örgütü (REPAK), Güney Kürdistan
 37. Latin Amerika Alternatif Kalkınma Derneği, Ekvador
 38. Latin Amerika Feminist Ağı, Ekvador
 39. Cinsel Şiddete Karşı Latin Amerika Ağı
 40. Macarena, Kolombiya
 41. Madre Tierra gazetesi, Kolombiya
 42. Trawun pu zomo Mapuche Kadınlar Ağı, Wallmapu
 43. MuMaLa – Latin Amerikalı Ananın Kadınları, Arjantin
 44. MundoSur, Latin Amerika bölgesi
 45. Ñotyhara Feminist Kolektifi, Paraguay
 46. OSU Kadınları, Paraguay
 47. Feminist Üniversitesi Platformu, Paraguay
 48. Pocho Evi, Arjantin
 49. Siyasi Olarak Yanlış Kolektifi, Meksika
 50. Kadın Halk Cephesi, Ekvador
 51. Michoacán Red Feminist Kolektifi, Meksika
 52. Kadın Kırımı Mağdurlarının Aileleri ve Yoldaşları, Ekvador
 53. Direniş Tiyatrosu, Şili
 54. Ruda Feminist Kolektifi, Ekvador
 55. SERUNI, Endonezya
 56. SETAA Toplulukları
 57. Siona Buenavista Yerli Halkı Koruma Bölgesi, Kolombiya
 58. 8 Mart Feminist Koordinasyonu Sosyo-Çevresel Komitesi, Şili
 59. Namus Cinayetlerini Durdurun, İran
 60. Sycorax Kolektifi, Quito, Ekvador
 61. La Red Agroecológica Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Birimi, Paraguay
 62. Mor Yoldaşlar, Venezuela
 63. Kadınlar ve La Sexta, Meksika
 64. Gelecek Partisi Kadın Meclisi, Kuzey Doğu Suriye
 65. San Pedro de la Paz Kadın Derneği, Wallmapu
 66. Değişim İçin Kadınlar, Ekvador
 67. Alternatif Vizyon Kadınları, Meksika
 68. Kadın Kırımı ve İşgale Karşı Kadınlar Girişimi, Ortadoğu Kuzey Afrika bölgesi
 69. Bañado Tacumbu Kadınlar Evi, Paraguay
 70. Su ve Toprak İçin Kadın Hareketi, Şili
 71. Kadınlar Ağı, İsveç
 72. Somos Cerro Blanco Kadınları, Şili
 73. Santa Úrsula Kadın Örgütü

 

ŞAHISLAR:

 1. Ajal Yaakun Feminist Collective, Mexico
 2. Alehli Sánchez Paz, "Science for the people" and "Network of resistance and rebellion" Tlalpan, Mexico
 3. Alejandra Delgado, Ecuador
 4. Alejandra Ramirez Bravo, Ecuador
 5. Alejandra Rubí Villalobos Flores, ANIMO Jalisco, National Assembly for the Independence of Mexico
 6. Alejandra Yépez Jácome, Ecuador
 7. Alicia Ortega, Sycorax Collective, Quito, Ecuador
 8. Alisson Cadena (Collective From the Margin)Ecuador
 9. Alma Rosana Gutiérrez Ruiz, ANIMO Jalisco, National Assembly for the Independence of Mexico
 10. Ana Carolina Henao Vargas, Medellin
 11. Ana Carolina Herrera Galeano, Collective of Afro Las Malungas Women, Colombia
 12. Ana Cisneros, Ecuador
 13. Ana Elena Contreras, Collective Las del Aquelarre Feminista.
 14. Ana Isabel González Correa, Colombia
 15. Ana Sandoval, Mexico
 16. Andrea Reinoso (Collective From the Margin)Ecuador
 17. Angeles Almaguer, Ollin Collective
 18. Angie Vanessita (Illustrator),Ecuador
 19. Antonia Alemán Andrade, State of Mexico.
 20. Anyi Sierra Yanéz Montería, Colombia
 21. Araceli Mondragón Sánchez, human rights defender, CDMX, MEXICO
 22. Araceli Osorio Martínez - Human Rights Defender - Mexico City
 23. Beatriz Rivero Martínez, 12 Native Peoples of Tecamac, State of Mexico
 24. Beatriz Torres Beristain, Xalapa, Veracruz
 25. Bertha Díaz, Sycorax Collective, Quito, Ecuador
 26. Betty Ruth Lozano-Lerma, black woman, Cali, Colombia
 27. Betty Varela (Collective From the Margin)Ecuador
 28. Blanca López, Mexico
 29. Carla Casas Bolivia
 30. Carolina Bedoya Soto, Medellin
 31. Carmen Mora Villalpando, Alina Sánchez School of Community Health
 32. Carolina Morales, Colombia
 33. Catalina Duque Martínez, Medellin, Colombia
 34. Catherine Walsh, academic and activist, Ecuador
 35. Catla Santana Bustamante, journalist, Social Convergence, Chile
 36. Caterin Andrea David Benitez, Colombia
 37. Cecilia Jaramillo Jaramillo, Ecuador
 38. Cindy Borrero Velásquez, Medellin
 39. Clara Cruz Gómez, Collective Cereza Chiapas, Mexico.
 40. Claudia Muñiz, Communist Party, Mexico.
 41. Cristina Cucurí Miñarcaja, Provincial Re of Kichwa Women's Organizations of Chimborazo-Ecuador.
 42. Cristina Llanquileo Romero, Mapuche, Wallmapu, Chile.
 43. Cristina Tobón, Medellin, Colombia
 44. Daniela Alcívar, Sycorax Collective, Quito, Ecuador
 45. Daniela Zárate, Network for Sexual and Reproductive Rights in Mexico, Ddeser Querétaro.
 46. Darly Johanna García, Association of environmentalist peasant women, ASMUCACD, 
 47. Derly Constanza Cuetia Dagua, Nasa woman, Colombia
 48. Diana Aranguré, “Mujeres Tierra” and “Mexicali Resiste”, Mexicali, Baja California, Mexico
 49. Diana Cristina Rubio Rodríguez, ANIMO Jalisco, National Assembly for the Independence of Mexico
 50. Diana Patricia Álvarez Urrego, Colombia
 51. Dolores Patricia Castellanos Zavala, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas; Mexico.
 52. Durley Pérez Sandoval, La Estrella, Antioquia
 53. Edith Na savi Herrera Martínez, Guerrero Mountain, Tikoso Cultural Center, Mexico
 54. Elizabeth Contreras, Querétaro, Mexico.
 55. Elizabeth López Canelas Quechua - Bolivia
 56. Elsie Monge (Ecumenical Commission for Human Rights CEDHU, Ecuador
 57. Elvira Madrid Romero, Street Brigade in Support of Women, "Elisa Martínez", A.C. Mexico
 58. Epiphany Pérez Vázquez, Mexico.
 59. Erandi Villavicencio, Ecuador
 60. Eréndira Magaly Romo Pedroza, Network for Sexual and Reproductive Rights in Mexico, Ddeser Jalisco
 61. Ericka Zamora Pardo, Solidarity Network Decade Against Impunity, Mexico City
 62. Erika Arteaga Cruz (mother of two wawas: Flavia and Lucas), Ecuador
 63. Estefanía Terán (From the Margin Collective)Ecuador
 64. Eulogia Tapia - Observatory for the Enforceability of Women's Rights - La Paz Bolivia
 65. Eva Tovar Hirashima, California, USA
 66. Evelyn López Simental, Network for Sexual and Reproductive Rights in Mexico, Ddeser Jalisco
 67. Fabiola Raquel Antillón Castellanos. San Cristóbal de las Casas, Chiapas, Mexico.
 68. Fernanda Navarro, Mexico
 69. Francisca Fernández Droguett Chile
 70. Frida María Villalobos Balderas, Network for Sexual and Reproductive Rights in Mexico, Ddeser Querétaro.
 71. Gabriela Aguilar Martín, ANIMO Jalisco, National Assembly for the Independence of Mexico
 72. Gabriela Cárdenas Flores, Network for Sexual and Reproductive Rights in Mexico, Ddeser Querétaro.
 73. Gabriela Paz Arroyo, Biobío, Chile
 74. Gabriela Ponce, Sycorax Collective, Quito, Ecuador
 75. Geraldina Guerra Garcés, Ecuador
 76. Gretel Galeano, Permanent Assembly for Human Rights Regional Catamarca, Argentina.
 77. Helânia Thomazine Porto, Coletivo Mulheres Insubmissas, Universidade do Estado da Bahia (UNEB), Brazil
 78. Janeth Guerrero, Ecuador
 79. Juana Calle Aymara Carangas Bolivia
 80. Julia Palacios Perea, Association of the control bodies of the comptrollers' offices, ASDECCOL, Colombia
 81. Juliana Centeno (From the Margin Collective), Ecuador
 82. Juliana Díaz Lozano, Virginia Bolten Free Chair, Argentina
 83. Juliana Space, Paraguay
 84. Julieth Arias Mesa, Illegal Element, Colombia
 85. Katherine Garzón (Fight - Popular feminist organization)
 86. Karina Rivas Cardona, sitARTE, art with meaning, Colombia
 87. Karina Rivas are from Malunga, Afro Las Malungas Women's Collective, Colombia
 88. Karla Vega (Fight - Popular Feminist Organization), Ecuador
 89. Kattya Hernández, decul collective, Ecuador
 90. Katy Alvarez, Ecuador
 91. Kruskaya Hidalgom Ecuador
 92. Laura Leaño Martínez, Medellín, Colombia
 93. Laura Torres Martínez, Human Rights Defender, DF, Mexico, Erika Izbeth Martínez Romero, Human Rights Defender, C. D. M. X.
 94. Leslie de la Cruz Onofre, Movement for Truth and Justice of relatives of missing persons from the "Dirty War" of the 60s, 70s and 80s of the last century in the State of Guerrero, Mexico
 95. Laura Andrea Aristizábal Agudelo, Círculo Mujeres, University of Antioquia, Colombia
 96. Lina Maria Espinosa, Rights Coordinator
 97. Liz Torres (From the Margin Collective)Ecuador
 98. Lluvia Cervantes, Network for Sexual and Reproductive Rights in Mexico, Ddeser Querétaro.
 99. Lucía Zavala Navarro, Network for Sexual and Reproductive Rights in Mexico, Ddeser Jalisco, Mexico
 100. Luz Mery González Caicedo, Popular Women's Network and Ruta Pacifica, Colombia
 101. Maider Elortegui Uriarte, Mexico City
 102. Mama Mercedes Tunubalá, Misak woman, Mayor of Silvia Cauca, Colombia
 103. Mandeep Dhillon, Community Health Brigade 43, Veracruz, Mexico
 104. Marcela Fernández Camacho, Collective Cereza Chiapas, Mexico
 105. Marely Reyes Rodriguez, Collective Las del Aquelarre Feminista.
 106. María Antonia Orrego Martínez La Ceja, University of Antioquia, Medellín
 107. María auxiliadira Balladares, Sycorax Collective, Quito, Ecuador
 108. María Cristina Montejo Briceño, Xunaan Institute, Mexico
 109. María del Carmen López Almazán, CODEM, (Oaxaca)
 110. María Elena Santos Bartolo, 43rd Community Health Brigade, Guerrero, Mexico
 111. María Eugenia Ramírez Brisneda. Women for Peace, Colombia
 112. María Fabiola Sandoval Noreña, Rionegro, Medellín
 113. María José Machado Arevalo, Ecuador
 114. María Leticia Mesa Ortiz, Pajaras, Colombia
 115. María Rebeca Huitzil George, Puebla, Mexico
 116. María Victoria Serna Henao, Peasant Association of Antioquia ACA, Colombia
 117. Mariana Aguirre González, Network for Sexual and Reproductive Rights in Mexico, Ddeser Jalisco, Mexico
 118. Maribel Núñez, Afro-Dominican Action, Dominican Republic.
 119. Maricarmen Ramírez Hernández | Mexico
 120. Mariela Muñoz, Argentina
 121. Marina Casales- Teacher- researcher. Faculty of Humanities and Social Sciences - National University of Misiones (UNaM) - Argentine Republic.
 122. Marisa Isabel Altamirano Díaz, Network for Sexual and Reproductive Rights in Mexico, Ddeser Jalisco
 123. Marisol Rodríguez, Ecuador
 124. Marlyn Maca Sánchez, Cali, Colombia
 125. Martha Desiree Barojas Ortuño Free Project: Education and Autonomy
 126. Martha Figueroa, Mujeres Libres COLEM, AC, Mexico.
 127. Matilde Ortuño Vilchis, Free Project: Education and Autonomy
 128. Mayleth Echegollen Guzman
 129. Melissa Ceja Covarrubias, Mexican Feminist Activist.
 130. Metzeri Ixchel Avila San Martín - Veracruzano Front for the Life and Rights of Women - Mexico
 131. Mireya Lara Saavedra. Provincial Coordination, Standing Committee on Human Rights of Working Women of Chimborazo.
 132. Mishel Báez, Ecuador
 133. Monica Pastrano, Ecuador
 134. Monserrat Candia Rocha, Green Ecologist Party, Chile
 135. Nancy Botero Areiza, University of Antioquia, Medellín
 136. Nashielly Cortez, Mexico
 137. Natalia Sierra, Ecuador
 138. Nayibe Chavarriaga Álvarez, Medellin, Colombia
 139. Nibid Osorio Correa, Medellin
 140. Nuriluz Hermosilla Osorio, archaeologist, Santiago de Chile
 141. N. Yumico Katiuzka, ANIMO Jalisco, National Assembly for the Independence of Mexico
 142. Olga Sofía Villa Salazar, Colombia
 143. Olivia Ortiz, ADAS, Mexico
 144. Olowailli Green Santamaria, female Guna Dule, senARTE, Medellín.
 145. Paola Maldonado Tobar, Geographer, Ecuador.
 146. Paola Mendoza Lomelí, ANIMO Jalisco, National Assembly for the Independence of Mexico
 147. Patricia Aracil Santos, Collective Cereza Chiapas, Mexico.
 148. Patricia Carrión (Ecumenical Commission for Human Rights CEDHU)Ecuador
 149. Patricia González Zuniga, Tijuana, Baja California, Mexico North Border 
 150. Patricia Ortega, Network for Sexual and Reproductive Rights in Mexico, Ddeser Jalisco
 151. Perla Castillo-Solis, Mexico
 152. Perla Orquidea Fragoso Lugo, Merida, Yucatan, Mexico
 153. Rilda Paco Bolivia
 154. Rodriguez Ojeda Lesly, Network for Sexual and Reproductive Rights in Mexico, Ddeser Jalisco, Mexico
 155. Ruth Elena Zubiria Pérez Colombia Humana Riohacha La Guajira
 156. Ruth Ramírez Olivares, Ddeser Jalisco
 157. Sara Critina Tejada Chávez - Popayán
 158. Sara Kendall, Alina Sánchez School of Community Health, Vancouver, Canada
 159. Sashenka Fierro Resendiz, Colectivo Comunidad Circular AC, from Ensenada, BC
 160. Shaila Ruíz, Mexico
 161. Silvia Aristizabal López, Theologian - Missionary
 162. Silvia Pérez Echeverry, Plastic artist, Medellín
 163. Silvia Reséndiz Flores, Colectivo Mujeres Tierra AC de Mexicali
 164. Stephanie Altamirano (Fight - Popular Feminist Organization), Ecuador
 165. Tamara Soledad Cuello, Work Presentation and Research "There is Something That Deserves to Live on This Land. Los 194 y 1 | 2" Social Psychologist, General Rodríguez, Argentina.
 166. Tania Jocelyn Jiménez Mexía, Mexico
 167. Tania Patricia Origel Covarrubias, Network for Sexual and Reproductive Rights in Mexico, Ddeser Jalisco
 168. Valentina Bermúdez Casas, Colombia
 169. Valeria Olvera Perrusquía, Network for Sexual and Reproductive Rights in Mexico, Ddeser Querétaro.
 170. Veliz Zepeda, ANIMO Jalisco, National Assembly for the Independence of Mexico
 171. Veronica Marin Martínez, ANIMO Jalisco, National Assembly for the Independence of Mexico
 172. Verónica Rubí Beltrán Rizo, Network for Sexual and Reproductive Rights in Mexico, Ddeser Jalisco
 173. Vilma Rocío Almendra, Nasa / Misak woman, Cauca
 174. Yanett Medrano Valdez, Puno, Peru
 175. Yannia Sofía Garzón Valencia, Caretaker of Life, Colombia
 176. Yendar Guadalupe Soto Flores, Network for Sexual and Reproductive Rights in Mexico, Ddeser Querétaro.
 177. Yolanda Fernández Godínez, Los Zurdos Collective, State of Mexico
 178. Yolanda R. Arvizu, Network for Sexual and Reproductive Rights in Mexico, Ddeser Querétaro.
 179. Yoli Astrid Chantre, Nasa Thinking Women's Movement, Colombia.
 180. Yuli Tatiana lan fuentes, San Antonio, Antioquia, Colombia
 181. Yvets Morales Medina, Ecuador