'Kadınların olmadığı bütçeyi kabul etmiyoruz'

Sağlık emek ve meslek örgütlerinin kadın komisyonları, “Toplumdal cinsiyet eşitliğini hedeflemeyen bu bütçe kabul edilemez" dedi.

Emek ve meslek örgütlerinin kadın komisyonları, Meclis’te görüşülecek olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın bütçesine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Salgınla birlikte kadına yönelik şiddetin arttığı, kadın yoksulluğunun derinleştiği bir süreçte toplumsal cinsiyet eşitliğini hedeflemeyen bütçenin kabul edilemez olduğu vurgulandı.
 
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın 2018’de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile birleştirildiğinin hatırlatıldığı açıklamada, “2021’de yapılan değişiklikle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na dönüştürülmüştür. Misyonu ‘Bireyin, ailenin ve toplumsal değerlerimizin korunması, güçlendirilmesi ve geliştirilmesine yönelik sosyal politikalar belirlemek, uygulamak ve uygulanmasını sağlamak’ olarak belirlenen bakanlık, ‘Kadının güçlenmesi, bireysel hak ve menfaatlerine erişim sağlaması; aile ve toplumsal yapımızın güçlenmesi bakımından son derece önemlidir’ diyerek asıl derdinin kadın değil aile olduğunu ortaya koymuştur” denildi.

'BÜTÇEDE KADINLAR YOK'

AKP’nin kadınlar için yaptıklarının büyük çoğunluğunun projeler kapsamında olduğuna dikkat çekilen açıklamada, “Böylelikle kadınlara yönelik çalışmaların devlet bütçesinden değil, başta AB olmak üzere başka kurumların ekonomik desteğiyle gerçekleştirildiği görülmektedir. Bu nedenle projeler bittiğinde konu ile ilgili çalışmalar sona ermekte, sunulan hizmetler kesintiye uğramaktadır. 2020 bütçesine bakıldığında bütçe hazırlama genel gerekçe hedefleri arasında ne yazık ki kadın erkek eşitliği bir yana, kadının toplumsal statüsünün iyileştirilmesi bile yer almamaktadır. Bakanlığın kadınlarla ilgili olarak hazırladığı 2018-2023 Stratejik Eylem Planı’nın hedefleri de maalesef bütçe hedefleri arasında yer bulmamıştır” diye belirtildi.
 
Açıklamada, “AKP’nin 2022 politikalarında da bütçesinde de kadınlar yoktur. Pandemi ile birlikte kadına yönelik şiddetin arttığı, kadın yoksulluğunun derinleştiği bir süreçte toplumsal cinsiyet eşitliğini hedeflemeyen bu bütçe kabul edilemez. Bütçe derhal geri çekilmeli ve eşitlikçi bir bütçe hazırlanmalıdır” ifadeleri kullanıldı.
 
Açıklamada imzası bulunan örgütler şunlar:

"Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Kadın Komisyonu, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Kadın Meclisi, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Kadın Çalışma Grubu, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu.”