KJK: 21. yüzyıl kadın özgürlük yüzyılı olacaktır!

Kadın hareketinin öncü militanları Zilan, Sema ve Gulan’ı saygıyla anan KJK, “21. yüzyılı kadınların özgür yaşayacağı bir yüzyıl haline getirme mücadelesi içindeyiz. Bu uğurda hayatını feda eden binlerce şehidimizin anısı bizlere bunu emretmektedir” dedi.

KJK Koordinasyonu, “Haziran ayının büyük şehitleri ve kadın hareketimizin öncü militanları olan Zilan, Sema ve Gulan yoldaşları saygı, şükran ve büyük bağlılıkla anıyor-selamlıyoruz” dedi.

KJK Koordinasyonu açıklamasında şu hususlara yer verildi:

“30 Haziran 1996 yılında Dersim’de faşist-sömürgeci Türk ordu gücüne karşı fedai eylem yaparak düşmana büyük darbe vuran ve eylemi ile büyük bir askeri-taktik çizgisi haline gelen Zilan yoldaşı şehadetinin 24. yılında büyük bir özlemle anıyor, fedailik çizgisinin takipçileri olarak özgür önderlik, özgür Kürdistan ve özgür kadın iddiasıyla şehitlerin yolunda ilerliyoruz. Çanakkale zindanında 1998 Newroz’unda bedenini ateşe veren ve 17 Haziran’da şehit düşen Sema Yüce arkadaşı ve 2002 Haziran’ında haince bir saldırı ve komplo ile şehit düşürülen fedailik kurumunun öncü komutanlarından Gulan yoldaşı saygıyla ve minnetle anıyoruz. Mücadeleleriyle bizlere özgür yaşayacağımız zamanları bahşeden fedai yoldaşlarımızın anıları bizler için büyük mücadele gerekçesi olmaktadır.

ZİLAN BİR MANİFESTODUR

Zilan bir Manifestodur. Bu öylesine söylenmiş bir söz dizisi değildir. Bu yaşamda yol gösteren, yaşamı, savaşı yeniden örgütleyen, yaşamda-savaş da zaferi kazanan yeni tarzın doğru yolda ilerlemesi, yoğunlaşması ve pratikleştirilmesidir. Zilan Fırat’ın batısı olarak ifade edilen diyarların özgür ve onurlu Kürt duruşuyla sömürgeci zihniyete karşı bir kendini bil ve kendini bul çıkışıdır. Zilan ağzına prangalar vurulmuş, dili lallaşmış bir toplumun prangalarından kurtulması, dilinin özgürce akması, sözde-eylemde yeşermesidir.

Zilan Kadın Partileşmesinin sembolüdür. Düşünce gücü ile doğru söz ve eylem zamanıdır diyen bir duruştur. Tehlikeyi sezen, tehlikeye karşı düşünce gücünü askeri taktiğe dönüştüren bir öncü komutandır. Önderliğin özgür yaşam tezlerini, yaşam felsefesini, ideolojik bakış açısını en fazla özümseyen bu anlamda özgür yaşam ve kadın duruşunda hücrelerine kadar kendini sorgulama ve çıkış arama iradesidir. Büyük bir yürek büyük bir irade ortaya koyabilir. Zilan büyük bir yürek ile etrafındaki herkesi yüreğine sığdıran bir özgürlük militanıdır. Dersim’in direniş geleneğinde kendini arayan Besê’dir, Beritan’dır, Çiçek’tir, Zin’dir. Direnişi ile zamanın ruhunu şimdiye taşıyan ve geleceğe miras bırakan Tanrıçamızdır.  

Zilan partileşmenin kilometre taşlarını döşemiştir. Partileşme bilinçtir, iradedir, yurtseverliktir, örgütlenmedir. Güzellik ölçülerinin savaş ve mücadele içinde şekillenmesidir, özünün direniş rengiyle kuşanmasıdır. Zilan duruşuyla, iddiasıyla, bilinci-iradesi ve eylemiyle partileşmenin manifestosu olarak meşaleyi ilk yakan ve taşıyan şehidimizdir. Önderliğimiz ‘’ Zilan komutanımız biz emir erleriyiz’’ derken Zilan arkadaşın ortaya koyduğu ölçüyü, eylemiyle açığa çıkardığı başarıyı, söz ile eylem arasındaki kararlılığı ve fedailiğin amaca büyük bağlılık kadar büyük başarı ile mümkün olduğunu ortaya çıkarmıştır. Bu örgütlü olmayı, hedefli olmayı ve kesin başarı dışında bir tarz kabul etmeme anlamına gelmektedir. Zilan manifestosunun özü de budur. Tüm militanların Zilanlaşarak bu temelde düşmana karşı özgür Kürdistan’ı savunması, Özgür yaşamda ısrar etmesi, Özgür kadın ve erkekler yaratmayı temel bir iddia olarak kendi sözü haline getirmesi ve pratikleştirmesi manifestonun emir eri olmaktır.

SEMA YOLDAŞ KOD ADI GİBİ SERHILDANDIR

Sema Yüce yoldaş kod adı olan Serhildan gibi hep isyan halinde olmuş bu anlamda verili olan her şeye karşı bir ret ve tepki örgütlenmesidir. Kendi küllerinden kendini yaratan kadın gerçeğinin temsili olmuştur. Kadın Kurtuluş İdeolojisinde derinleşmenin eylemcisidir. En temel özelliği olan araştırma-inceleme ve sorgulama onu yaşamın filozofu kadar özgürlüğün filozofu olarak derin bir bakış açısına ulaştırmıştır. Sema yoldaş Zennure anadan doğmuş olmanın asiliği ile Ağrı isyanının kadın önderlerinden Gülnaz Hanımların ruhu ile direniş kültürü ile büyümüştür. ‘’Kürdistan burada meftundur’’ diyen sömürgeciliğe karşı dağ başlarında filizlenmiş bir kardelendir.

Dervişler, filozoflar hep buluşlarla ilerlemişler. Onların buluşları sözlerde saklıdır. Onların buluşları insanın özünde derinliğinde gizlidir. Sema yoldaş da bu anlamda hep kendisi ile bir mücadele halinde idi. Kendi içine doğru çıkmış olduğu bu yolculuk da büyük sorgulama sonucu büyük bir arınma ile çıkmıştı. Maddi uygarlığın köhnemiş, kirlenmiş, pragmatist değerlerine karşı özgür çağın kişiliğinin özgür ruhunu ve zamanını arayan ve örgütleyen ideolojinin en büyük temsilcisi olarak dupduru ve dik bir duruşla eylem manifestosunu ortaya koymuştur. Sema yoldaş 8 Mart’tan 21 Mart’a uzanan bir köprü olmak istediğini belirtirken bu gerçeği çok iyi ifade etmiştir. Kadın kurtuluş ideolojisine cevap oluşturan, özgürleşen ve erkeği de dönüştüren, sürükleyen bir tarzın sahibi olmuştur.

GULAN FEDAİLİĞİN TEMSİLİDİR

Gulan arkadaş kadın özgürlük çizgimize tasfiyenin dayatıldığı bir süreçte, kadın şahsında gelişen fedailiğin temsili olarak hedef alınmış öncü bir militan ve komutandır. İradeli, son derece iddialı, Önder Apo’ya kendini adamış bir yoldaşımızdı. Kesintisiz ve soluk soluğa yürütülmüş bir gerillacılığın, derin bir bilincin ve kavrayışın, keskin bir mücadelenin sembolüdür. En zor süreçlerde yüklendiği sorumlulukla ideolojik-örgütsel temsil düzeyini geliştirmiş, Önder Apo’nun ideolojisine dönük saldırılar karşısında kendini siper etmiştir. Gulan arkadaş şahsında fedaileşen ve bunu kurumsallaşmaya, sisteme, yaşamda temsil düzeyine dönüştüren bir militanlığı görürüz.

ŞEHİTLERİMİZE LAYIK OLACAĞIZ!

Haziran ayında şehit düşen öncü militan duruşun sahibi olan bu yoldaşlarımız kadın özgürlük çizgimizin büyük emekçileri ve yaratıcılarıdır. Kadın özgürlük partisi ve kadın hareketi olarak 21. yüzyılı kadınların özgür yaşayacağı bir yüzyıl haline getirme mücadelesi içindeyiz. Bu uğurda hayatını feda eden binlerce şehidimizin anısı bizlere bunu emretmektedir. Kadınların acılarının son bulacağı, özgür olacakları, kendi iradeleri ve karar verme güçleriyle bu toplumla özgürlük temelinde sözleşecekleri, yeni bir dünya, yaşam yaratacakları bir sürece giriyoruz. Şehitlerimiz bunun manifestosunu ortaya koymuşlardır. Bize düşen bunu pratikleştirmektir. Bunun söz ve eylem büyüklüğünü yakalamaktır. Bu temelde iddialı bir duruşla düşmana karşı büyük intikam duygusu ile zafer kazanma gücünü göstermedir. Bu kararlılık ve söz ile 21 yüzyılın kadın özgürlük yüzyılı olacağını ifade ediyoruz. Güç kaynaklarımız olan şehitlerimize bunu başarmanın sözüyle layık olacağımızı bir kez daha ifade ediyoruz.”