KJK: Bu uygulama ve kararlardan vazgeçin

KJK, Tevgera Azadi ve RJAK’ın bürolarının kapatılmasının yurtseverlik değerleriyle bağdaşmayacağını belirterek, Güney Kürdistan ve YNK yönetimini ulusal birlik çabalarını zedeleyen bu uygulama ve kararlardan vazgeçmeye çağırdı.

KJK Koordinasyonu, Tevgera Azadi ve RJAK’a dönük kapatmalara ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. KJK, “27 Kasım 2018 tarihinde Süleymaniye ve çevresinde Güney Kürdistan ve YNK yönetiminin Tevgara Azadiya Komelge ya Kurdistan’a ve RJAK’a dönük geliştirdiği yasaklama kararının hiçbir etik, yurtseverlik, demokratik değerlerle bağlantısı olamaz. Bu yasakçı, gerici, anti demokratik uygulamaların bir tek kazananı vardır o da faşist AKP’dir. Bu karar Güney Kürdistan halkımızın derin yurtseverlik değerlerine ve kültürüne ters olduğu gibi tarihiyle, kültürü ile direnişçi, aydın, yurtsever değerleriyle tanınan Süleymaniye gerçeğine de yakışmıyor. Güney Kürdistan’daki halkımız, özelde de Süleymaniye tarihin egemen tüm güçlerinin sindirme, yok etme, teslim alma çabalarına rağmen asla Kürtlük, yurtseverlik değerlerinden taviz vermemiştir, insanlarımız için tüm zamanlarda yurtseverlik değerlerinden daha üstün bir değer olmamıştır” dedi.

“Ulusal birliği tartıştığımız bir süreçte ulusal değer ve çıkarları güncel çıkarlara kurban etmenin yurtseverlikle, demokratlıkla hiçbir alakası olamaz” denilen açıklamada, “Bu tip gerici uygulama ve pragmatik kararlar Kürtlerin gelişmesinden, birleşmesinden, güç olmasından korkan, her yerde ve her şekilde Kürt düşmanlığını yapan Kürt ve Kürdistan düşmanı AKP’ye güç sunmaktan öte bir sonuç doğurmaz.  Kürt düşmanı sömürgeci güçlere verilen hiçbir taviz Kürdistan da hiçbir siyasi partiyi güçlendirmez aksine Kürt birliğini, gücünü, özgür geleceğini darbeler. Dolayısıyla kazanan güçlenen sömürgeci güçler ve odaklar olacaktır” ifadelerine yer verildi.

KJK açıklamasında şunlar belirtildi:

KÜRT DÜŞMANLARINI SEVİNDİREN BU UYGULAMADAN VAZGEÇİLMELİ

“Yakın hafızamızdan biliyoruz ki Kürt ve Kürdistan düşmanı iktidarlarla yapılan anlaşma ve ittifakların halkımıza bir faydası olmamıştır. Düşmanımızın tek ve ezeli emeli kandırmadır, aldatmadır, parçalamadır. Kürt güçlerini karşı karşıya getirmedir. O yüzden düşman güçlerle kurulan ittifaklarda size verilenin bal olduğuna inansanız da mutlak olan verilenin zehir olduğu hakikatidir. Düşmana her türden taviz verilse de bu durum senin Kürt olduğun gerçeğini onun gözünde değiştirmez. Tıpkı Kürt ve Kürdistan’ın bilge ve ölümsüz sesi olan Çigerxwin’in dediği gibi ‘birleşmezsek eğer tek tek yok oluruz’. Bu nedenle Güney Kürdistan ve YNK yönetiminin Kürt düşmanlarını sevindiren ulusal birlik çabalarını zedeleyen bu uygulama ve kararlardan vazgeçmeye çağrıyoruz.

KADINLAR TUTUM ALMALI

Bu temel de Güney Kürdistan da bulunan yurtsever, demokratik, özgürlükçü tüm kesimleri, şahsiyetleri, sivil toplum ve kadın örgütlerini, evrensel demokratik, özgürlükçü değerlere sahip çıkmaya ve tutum sahibi olmaya çağırıyoruz. Güney Kürdistan’daki sömürgeci uygulamalardan en fazla yara alan, katledilen, Enfal’den geçirilen, bedel ödeyen yurtsever analarımız ve kadınlarımızın özgür geleceğini karartmayı amaçlayan bu uygulamalar karşısında güçlü tutum almaları sürecin seyrini etkileyecektir. Ulusal birlikten ve demokratik değerlerden en fazla yararlanıp, gelişip, güçlenecek olan kadınlardır bu nedenle Güney Kürdistan’da bulunan tüm kadınları tutum almaya çağırıyoruz.”