Ortadoğu ve Kuzey Afrika kadın ittifakı kurulacak

Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta düzenlenen Ortadoğu ve Kuzey Afrika 2. Kadın Konferansı’nın sonuç bildirgesi açıklandı. Konferansta Ortadoğu ve Kuzey Afrika düzeyinde bölgesel bir kadın ittifakının kurulması kararı alındı.

“Kadınların Birliği İle Demokratik Devrimi Gerçekleştireceğiz” sloganıyla 30-31 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen konferansa, 18 ülkeden 100 delegenin katıldı, yaklaşık 30 kadı da zoom ile bağlandı.

 Ortadoğu ve Kuzey Afrika konferansının ilki, 2013 yılında Amed’de gerçekleşmişti.

Konferansın sonuç bildirgesinde mevcut uluslararası ve bölgesel koşulların, Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölgesindeki kadınların maruz kaldığı savaş, çatışmalar dahil birçok olayın tartışıldığı ifade edildi.

Bildirgede yerinden edilme, esaret, katledilme olaylarının kadınlar üzerindeki yansımaları ve kadına yönelik şiddetteki artışa dikkat çekildi.

Ayrıca halk hareketleri içerisinde kadın mücadelelerinde yaşanan dikkat çekici yükselişin önemine vurgu yapılırken, birçok ülkede yaşanan devrimler ve protestolar hatırlatıldı.

Bildirgeye göre konferansta alınan kararla şöyle:

“* Ortadoğu ve Kuzey Afrika düzeyinde bölgesel bir kadın ittifakının kuruluşunun ilan edilmesi, kapsamlı bir stratejik kadın vizyonunun benimsenmesi, insan hakları için evrensel referansa dayalı ve özgürlük, demokrasi, etkin eşitlik, toplumsal adalet ve insanlık onuru temelli bir toplum inşa etmeyi hedeflenmesi,

* Konferansa katılan bütün ülkelerin temsilcilerinden oluşan bir komitenin oluşturulması ve bu komitenin 6 ay içerisinde konferansın geliştirdiği görüşler temelinde çalışma perspektifi, hedefler ve stratejisini belirlemesi ve yol haritasını oluşturması,

* Her türlü işgale ve kadın kırımına ve bunun çeşitli ifadelerine (insan ticareti, göç ettirme, demografik değişim, siyasi suikastlar, eğitim hakkının kısıtlanması, yoksulluk, işsizlik, ayrımcılık vb.) ortak mücadelenin geliştirilmesi,

* Ataerkil zihniyetin bütün araç, kurum ve ifadeleriyle mücadelenin geliştirilmesi,

* Kadınlar arası yatay ilişkilerin geliştirilmesi ve yerel kültür arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi,

* Kendi ülkelerinde sembolleşen bölgedeki öncü kadınların anısının yaşatılması ve sahiplenilmesi,

* Kadın mücadelesinde yerel-bölgesel-uluslararası diyalektiğinin güçlendirilmesi için ağların oluşturulması ve mücadele deneyimlerinin paylaşılarak ortaklaştırılması,

* Her türlü milliyetçilik, dincilik, bilimcilik ve cinsiyetçiliğe karşı etkin mücadelenin yürütülmesi.”