Rosa Kadın Derneği’nden İstanbul Sözleşmesi için Danıştay’a dava

Rosa Kadın Derneği, Türk hükümetinin İstanbul Sözleşmesi’ni feshetmesine karşı Danıştay’a dava açtı.

İstanbul Sözleşmesi’nin feshinin iptali için Danıştay’a dava açan Rosa Kadın Derneği, usulüne göre yürürlüğe konulmuş uluslararası antlaşmaların kanun hükmünde olduğunu belirtti.

Dava dilekçesinde, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile sözleşmenin feshinin ilan edilmesinin, hukuk devletine aykırı olduğu kaydedildi.

Dilekçede “Bu davanın açılmasında özellikle kadının insan haklarının korunması gözetilerek davaya konu işlemin iptalini istemekte hukuki yararının olması sebebiyle Rosa Kadın Derneği’nin dava açma ehliyeti bulunmaktadır” denildi.

Fesih kararının anayasal olarak yok hükmünde olduğunu belirten dernek, kararın iptali ile yürütmenin durdurulmasını talep etti.