Xidro: Kadınlar en çok DAİŞ'i yenilgiye uğratan YPJ'den etkilendi

Geçtiğimiz ay Beyrut'ta düzenlenen 2. Ortadoğu Kadın Konferansı'na katılan Kuzey ve Doğu Suriye Kadın Konseyi Başkanı Cihan Xidro, konferanstaki kadınların Rojava Devrimi ve DAİŞ’i yenilgiye uğratan YPJ’den çok etkilendiklerini söyledi.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta 30-31 Temmuz tarihleri arasında Ortadoğu ve Kuzey Afrika 2. Kadın Konferansı düzenlenmişti. 15 ayrı ülkeden konferansa katılan 100 delege ülkelerine dönerek çalışmalarına başladı. Filistinli kadınlar tarafından hazırlıkları yapılan konferansa Kuzey ve Doğu Suriye’den özerk yönetim eşbaşkanı, Kongra Star, Jineoloji ve Suriye Kadın Meclisi’nden temsilcilerle, özerk yönetim kadın konsey başkanlığı katıldı. Konferansa Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetim alanlarından katılan kadın grubunda Arap, Kürt, Türkmen, Çerkez, Süryani hemen hemen tüm halklardan kadınlar yer aldı.

Delegelerden biri olan Kuzey ve Doğu Suriye Kadın Konseyi Başkanı Cihan Xidro, konferansta alınan kararları Kuzey ve Doğu Suriye Özerk yönetim alanlarında pratikleştirmek için önümüzdeki günlerde bölgedeki kadın örgütleriyle bir toplantı gerçekleştirileceğini söyledi. Konferansta kadınlara yönelik erkek ve devlet şiddeti ile yine en fazla kadınları etkileyen işgalin tartışıldığını söyleyen Xidro, "Biz alanlarımızda devrimle birlikte şiddete karşı büyük mücadele yürüttük. Ama elbette hala bu doğrultuda sorunlar var. Kadına uygulanan şiddete karşı mücadelemizi daha da yükselteceğiz. Yine kadın kırımı yapan Türk devlet işgaline karşı daha güçlü mücadele edeceğiz" diye konuştu.

‘DEVRİMİMİZ GİBİ RENKLİ VE DEMOKRATİK BİR KATILIM YAPTIK’

Ortadoğu kadınlarının, erkek egemenliğine ve bu bağlamdaki iktidarcı sisteme karşı el ele mücadele ederek geleceklerini yaratacaklarına olan inançla Ortadoğu Kadın Konferansı'na katıldıklarını vurgulayan Cihan Xidro, "Böylesi bir platformda Ortadoğu kadınlarıyla bir araya gelmek bizim için çok değerliydi. Katılımımız, devrimimiz gibi demokratik ve renkli olmalıydı. Bunu tüm Ortadoğu kadınlarına yansıtmalıydık. Bu nedenle konferansa hazırlık yaptık. Bölgemizdeki tüm kadın hareketleri ve kurumları bir araya gelerek nasıl bir bileşenle, nasıl bir katılım sağlayacağımızı konuştuk. Diyebilirim ki konferansa katılan grubumuz tüm Kuzey ve Doğu Suriye Demokratik Özerk Yönetim alanlarındaki kadınları temsil edebilecek bir bileşendi ve güçlüydü.

Fakat Konferansla birçok ülkeden kadınlar katılacağı için bizler için sadece 1 oturum ayrılmıştı. Biz de Asya Abdullah arkadaşı temsilcimiz olarak belirledik. Asya arkadaş devrimin en başından bu yana kadın çalışmalarını yürütmüştü. 2013 yılında Amed’de gerçekleştirilen 1. Ortadoğu Kadın Konferansı’na da katılmıştı. 2. Konferans’ta da Rojava Devrimi ve kadının rolü başlığı altında sunum yaptık. Suriye ve farklı bölgelerdeki erkek şiddetini ve cinsiyetçi egemen devletlerin eliyle yürütülen kadın katliamlarını konuştuk.

Şengal'de DAİŞ’in yürüttüğü kadın katliamları ve köleleştirmeyi, Mısır'da kadın tecavüzlerini, Kuzey Kürdistan'da Türk devleti tarafından kadın siyasetçilerin, Kürt kadınlarının hedef alınmasını ve tutuklanmalarını konuştuk. Her ne kadar farklı farklı deneyimlerimiz olsa da aslında Ortadoğu kadınları olarak yaşadığımız sorunlar üç aşağı beş yukarı birbirine çok benziyor. Bu açıdan ortak mücadele yolları aradık" dedi.

‘SUDANLI KADINLARDAN ROJAVA DEVRİMİNE BÜYÜK İLGİ’

Konferansta en fazla tartışılan konulardan birinin de kadının devrimlerdeki rolü, elde ettiği kazanımlar ve bunların nasıl korunup geliştirilebileceği olduğunu kaydeden Cihan Xidro, devamla şunları belirtti: "Son 10 yıldır Ortadoğu ve Kuzey Afrika’daki olan devrimler ve kadının bu devrimdeki rolü, kadın bu devrimlerde nasıl yer aldı, nasıl bir rol oynadı. Tunus'ta, Mısır'da, Sudan'da olsun siyasi, hukuki, kanuni, toplumsal boyutta ne tür gelişmeler yaşandı. Bunların hepsini tek tek tartıştık.

Toplantıda en çok ilgi gören bugün tüm Kuzey ve Doğu Suriye’ye yayılmış olan ve bir kadın devrimi olan Rojava Devrimi'ydi. Bazı delegeler devrimimizi takip etmişti biraz biliyordu. Bazıları bilgi sahibi değildi. Devrimimizin neden kadın devrimi olarak nitelendirildiği merak ediliyordu. Birçok kadın Kuzey ve Doğu Suriye'de kadınların yaşamın tüm alanlarında, siyasette, yönetimde yer almasından, yine kendi öz savunma gücü olan YPJ’den çok etkilendi. Bazı kadınlar, ‘devriminizi hep uzaktan takip ediyorduk ama bu kadarını bilmiyorduk. Gerçekten de örnek olacak bir devrim’ diyorlardı.

Konferansta aralarda kadınlarla Rojava Devrimi üzerine sohbetlerimiz oluyordu. Özellikle Rojava Devrimi’ne en fazla ilgi gösteren kadınların Ömer El Beşir diktatörlüğünün yıkılmasına ön ayak olan ayaklanmaların öncüleri Sudanlı kadınlardı. Onlar da çeşitli kazanımlar elde ettiler. Ama bunu yeterli bulmuyorlardı. Ve Rojava Devrimini çok merak ediyorlardı."

‘İLİŞKİLERİN SÜRMESİ VE KARARLARIN TAKİP EDİLMESİ İÇİN MEKANİZMA KURULDU’

Cihan Xidro, konferansta her ülkeden katılan heyetlerin, kendi ülkesinde komite kurma kararının alındığını dile getirerek şunları söyledi: "Örneğin, bizler Kuzey ve Doğu Suriye'de bir komite oluşturacağız. Bu komite Konferansın kararlarının uygulanmasını takip etmekten sorumlu olacak. Tüm ülkelerde böyle kurulan komiteler 6 ayda bir hep birlikte bir toplantı gerçekleştirecek.

Bu toplantıda kararların nasıl pratikleştirildiği konusunda bilgilendirme ve tartışmalar yapılacak. Böylece konferansın, konferansta alınan kararların bir dönemle yada sözle sınırlı kalmaması pratiğe geçirilmesi ve Ortadoğu kadınlarının oluşturduğu bu bağın süreklileştirilmesi sağlanacak."

‘KADIN KIRIMINA VE İŞGALE KARŞI BİRLİKTE MÜCADELE EDECEĞİZ’

Konferans kararları arasında tüm işgal çeşitlerinin, kadın kırımının, ölümlerinin, tecavüzlerin, kadına karşı her türlü şiddetin karşısında durmak ve bunlara karşı daha güçlü mücadele yürütmek olduğunu ifade eden Cihan Xidro, "Bu doğrultuda alanlarımızda devrimle birlikte şiddete karşı büyük mücadele yürüttük. Ama elbette hala bu doğrultuda sorunlar var. Yine gerici devletler, işbirlikçileri, erkek şiddetini artırmak için bir propaganda, özel savaş çalışması yürütüyor. Kadına uygulanan şiddete karşı mücadelemizi daha da yükselteceğiz. Zaten Rojava’da kadına karşı şiddet konusunda kadın yasaları var. Bunu tüm Kuzey ve Doğu Suriye demokratik özerk yönetim alanlarına yaymak için uzun bir süredir çalışıyoruz.

Yine kadın kırımı yapan Türk devlet işgaline karşı daha güçlü mücadele edeceğiz. Konferansta Türk devletinin Suriye'de işgal ettiği alanlarda uyguladığı kadın kırımını da tüm Ortadoğu kadınlarının gündemine getirdik. Ayrıca Ortadoğu ve Kuzey Afrika’daki tüm Devrimci kadınların daha iyi anlaşılması ve anılması için şehadet yıldönümlerinde resmi anmalarının yapılmasını kararlaştırdık" diye belirtti.

‘ORTADOĞU KADINLARINI ROJAVA'DA KARŞILAYACAĞIZ’

Konferans kararlarını pratikleştirmek için kuracakları komiteyi ve nasıl bir yol izleyeceklerini Kuzey ve Doğu Suriye’deki tüm kadın hareketleri ve kurumlarıyla bir araya gelerek belirleyeceklerini söyleyen Cihan Xidro, konuşmasını şu sözlerle sonlandırdı: "En kısa sürede bunun için bir toplantı planlayacağız ve çalışmalarımıza başlayacağız. Konferansta bulunan komitelerin çoğunluğu, Kuzey ve Doğu Suriye’deki devrimi destekleme kararı aldı. Bu tecrübeyi yerinden görmek istediklerini söylediler. Yakında bu gruplardan Kuzey ve Doğu Suriye’ye ziyaretler gerçekleşmesi muhtemeldir.

Kuzey ve Doğu Suriye devrimini desteklemenin ve bu devrimin başarısının, devrimden elde edilecek tecrübelerin Ortadoğu üzerinde çok büyük bir etkisi olacağını düşünüyorlar. Biz de onlarla tecrübelerimizi paylaşmaya hazırız. Tecrübelerimizi onlara en iyi şekilde nasıl aktarabiliriz, biz de onların geleceğine ve devrimlerine nasıl katkıda bulunabiliriz bunları kendi aramızda tartışacağız."