HPG, Van şehitlerini saygıyla andı

Van’da şehadete ulaşan 4 gerillayı saygıyla anan HPG, “kendilerini devrime adayan Xeyrî, Eşref, Dilda ve Dilşad yoldaşlarımızın başta değerli aileleri olmak üzere tüm yurtsever Kürdistan halkımıza başsağlığı diliyoruz” dedi.

HPG Basın İrtibat Merkezi, yaptığı yazılı açıklamada şunları belirtti:

“6 Ocak 2017 günü Wan alanında kış kampında üslenme sürecindeyken talihsiz bir şekilde çığ düşmesi sonucu şehadete ulaşan Xeyrî, Eşref, Dilda ve Dilşad yoldaşlarımızı şehadet yıldönümlerinde saygı ile anıyoruz.

Şehadete ulaşan yoldaşlarımızın kimlik bilgileri şöyledir:

Kod Adı: Xeyrî Azadî
Adı Soyadı: Aziz Erkılıç
Doğum Yeri: Bedlîs
Anne - Baba Adı: Gülbahar - Abdulhadi
Şehadet Tarihi ve Yeri: 6 Ocak 2017 / Wan

 

Kod Adı: Eşref Wan
Adı Soyadı: Servet Şen
Doğum Yeri: Wan
Anne - Baba Adı: Hinar - Ahmet
Şehadet Tarihi ve Yeri: 6 Ocak 2017 / Wan

 

Kod Adı: Dilda Botan
Adı Soyadı: Yusuf Güllü
Doğum Yeri: Wan
Anne - Baba Adı: Naime - Muzaffer
Şehadet Tarihi ve Yeri: 6 Ocak 2017 / Wan

 

Kod Adı: Dilşad Berîtan
Adı Soyadı: Tayfun Oktan
Doğum Yeri: Wan
Anne - Baba Adı: Sebahat - Reşit
Şehadet Tarihi ve Yeri: 6 Ocak 2017 / Wan

 

XEYRÎ AZADÎ

Xeyrî yoldaşımız Kürdistan tarihinde her zaman Kürt kültürünün ve direnişlerinin önemli merkezlerinden biri olan Bedlîs’de yurtsever bir ailede doğmuştur. Yaşadığı bölgenin Kürt kültürü ve dili açısından köklü bir alan olması Xeyrî yoldaşımızın kültürüne bağlı bir şekilde yetişmesine neden olmuştur. Düşmanın 90’lı yıllarda Kürdistan’ı Kürtsüzleştirmek için halkımıza yoğun baskılar uyguladığı, bunun için katliamlar yaptığı bir dönemde Xeyrî yoldaşımızın ailesi Türk metropollerine göç etmek zorunda kalmıştır. Fakat düşmanın tüm asimilasyon politikalarına rağmen Kürtlük değerlerinden asla taviz vermeyen Xeyrî yoldaşımızın bir yarısı her zaman Kürdistan’da olmuştur. Yaşadığı Türk metropolünde düşman gerçekliğini daha iyi anlayan ve bilince çıkaran Xeyrî yoldaşımız, bu düşman gerçekliğiyle ancak direniş temelinde mücadele edilebileceğini düşünerek 2004 yılında gerilla saflarına katılmıştır.

Gerilla saflarında ilk olarak emekçi ve mütevazi özellikleriyle öne çıkan Xeyrî yoldaşımız bu özellikleriyle tüm yoldaşlarının dikkatini çekmiştir. Örgüt anlayışı ve bilinci çok derin olan Xeyrî yoldaşımız nerede hangi çalışma olursa olsun büyük bir ciddiyet ve sorumluluk duygusuyla hareket etmiş, kendisini başarıya kilitlemiştir. Gerillaya katıldığı günden Botan alanına geçtiği güne kadar birçok farklı ve stratejik çalışmada yer alan Xeyrî yoldaşımız her zaman Bakûrê Kurdistan’a gitme hayali kurmuş ve bunun için de hem askeri anlamda hem de ideolojik yetkinlik anlamında kendisini sürekli geliştirmiş, yetkin bir komutan olmayı başarmıştır. Partimizin, halkımızın özgürlüğünü sağlamak için geliştirdiği Devrimci Halk Savaşı Stratejisi temelinde 2009 yılında Botan alanına geçen Xeyrî yoldaşımız, bu alanda geliştirilen tüm hamlesel süreçlere büyük bir azim, kararlılık ve fedakarlıkla katılarak öncülük rolünü yerine getirmesini başarmıştır. Özellikle Özyönetim Direnişleri sürecinde halkımızın kendisini düşmana karşı koruma savaşında fedai bir tarzla katılım sağlamış, birçok alanda düşmanın hakimiyetinin kırılmasında önemli görevler üstlenmiştir. Xeyrî yoldaşımızın 21 yıllık soluksuz ve başarıyla dolu bir devrimci mücadelenin sonunda talihsiz bir kazayla şehadete ulaşması her ne kadar biz yoldaşları ve halkımız için zor bir durum olsa da Xeyrî yoldaşımız şahsında tüm şehitlerimizin hayallerini gerçekleştireceğimizi tekrar ifade ediyoruz.

EŞREF WAN

Eşref yoldaşımız Wan’ın Elbak ilçesinde yurtsever bir ailede doğmuş ve büyümüştür. Doğup büyüdüğü alanın yurtsever olması ve gerillalarımızın da önemli etkinlik alanlarından biri olması nedeniyle Partimiz PKK’yi tanımış ve etkilenmiştir. Özellikle Rojava Devrimi sürecinde Partimiz PKK’nin halkımız için ne anlam ifade ettiğini bilince çıkarmış ve Rojava Özgürlük Devrimi’ne katılarak DAİŞ çetelerine karşı verilen amansız savaşın içerisine girmiştir. Savaş sürecinde cesareti ve fedakarlığıyla dikkat çekmiş, DAİŞ saldırılarının kırılmasında önemli roller üstlenmiştir. Fedai bir tarzla savaşan Eşref yoldaşımız bu savaş sürecinde birçok kez yaralanmış ve büyük bir kararlılıkla mücadelede ısrar etmiştir. Eşref yoldaşımız DAİŞ çetelerine karşı verilen savaştan sonra her zaman hayalini kurduğu Kürdistan dağlarına geçerek bu hayalini gerçekleştirmek istemiştir. Bu temelde 2016 yılında Kürdistan’ın özgürlük dağlarına gelmiş ve gerillacılığa ilk adımını atmıştır. Rojava Devrimi sürecinde savaşta büyük tecrübeler edinen Eşref yoldaşımız Kürdistan dağlarında da Önder Apo felsefesinde derinleşmeyi esas alarak bütünlüklü bir militan olmayı başarmıştır. Yoldaşlığa verdiği değerle tüm yoldaşlarının sevgi ve saygısını kazanan Eşref yoldaşımız yoldaşlarını bu yaklaşımlarına layık olabilmenin çabasında olmuş ve bunun için de daha etkili ve sonuç alıcı bir katılımın sahibi olması gerektiğini düşünmüştür. Bu temelde özgürlük savaşımızın en yoğun yaşandığı Botan alanına geçen Eşref yoldaşımız burada birçok başarılı eylemin içerisinde yer almış ve başarılı bir pratiğin sahibi olmuştur.

DILDA BOTAN

Dilda yoldaşımız, Wan’da dünyaya gelmiş ve Kürdistani değerlere bağlı yurtsever bir ailede büyümüştür. Emeğiyle geçinen bir ailede yetişen yoldaşımız, ailesine maddi katkıda bulunmak için metropollere giderek farklı işlerde çalışmıştır. Bu süreçte işgalci devlet zihniyetini daha yakından tanımıştır. Sistemin özellikle Kürt gençlerini direnişçi köklerinden kopararak yozlaştırma çabası karşısında öz değerlerine bağlı kalmayı esas alan yoldaşımız, Kürdistan Özgürlük Mücadelesi’ni daha yakından tanımaya başlamıştır. Sistemin asimilasyon, inkâr ve imha politikaları karşısında Önder Apo öncülüğünde Partimizin yürüttüğü mücadelenin cevap olacağını bilince çıkaran Dilda yoldaşımız, Kürdistan’ın özgür dağlarından mücadeleye katılma kararı almış ve 2014 yılında Botan alanında gerilla saflarına katılmıştır. Kısa sürede büyük bir aşkla Botan coğrafyasına bağlanan yoldaşımız, Kürdistan’ın kutsal dağlarında dur durak bilmeden halkımızın özgürlük hayallerini gerçekleştirmek için mücadele etmiştir. Önder Apo felsefesinde derinleşmek için sürekli yoğunlaşan yoldaşımız, kutsal gerilla yaşamının gerektirdiği militan kişilik özelliklerini şahsında somutlaştırmayı esas almıştır. Sistemin yarattığı olumsuz özelliklerin etkisinden hızla kurtulan yoldaşımız, mücadele saflarında gerçek özüyle buluşmuştur. Askeri ve ideolojik olarak hızla gelişen yoldaşımız kısa süre içinde yetkin ve deneyimli bir gerillaya dönüşmüştür. Edindiği birikim ve tecrübeyi pratiğine yansıtmayı esas alan Dilda yoldaşımız, yanındaki yoldaşlarının gelişiminden kendini sorumlu görmüş ve öğrendiklerini yoldaşlarıyla paylaşarak onların gelişmesi için her zaman çaba içerisinde olmuştur. Emekçi ve samimi kişiliğiyle yoldaşları arasında çok sevilmiş ve dönem görevlerini üstün bir başarıyla yerine getirmiştir. Dilda yoldaşımızın militan kişiliğiyle yarattığı değerler her zaman mücadelemizde yaşayacak ve önümüzü aydınlatacaktır.

DİLŞAD BERÎTAN

Dilşad yoldaşımız, mazlum halkımıza karşı işgalcilerin her dönem geliştirdiği saldırılar karşısında binlerce evladını direniş saflarına göndererek mücadeleyi yükselten Wan’da dünyaya gelmiş ve halkımızın bedeller ödeyerek yarattığı yurtsever geleneğe bağlı olan değerli bir ailede dünyaya gelmiş ve büyümüştür. Çocukluk yıllarından itibaren bir yandan işgalci TC devletinin halkımıza uyguladığı zulmü görmüş diğer yandan en zor koşullar altında tereddüt etmeden halkımızın onuru ve özgürlüğü için savaşan direniş çizgisine tanıklık etmiştir. Onurlu bir Kürt genci olarak tercihini tereddüt etmeden Kürdistan Özgürlük Mücadelesi’den yana yapan Dilşad yoldaşımız, genç yaşında devrim saflarına katılmış ve bütün varlığını mücadeleye adamıştır. Önder Apo’nun İmralı zindanında nefes aldığı her anın bedelini işgalcilere ödetmek için bütün enerjisini devrim çalışmalarına adayan yoldaşımız, öfkesini güçlü bir gelişim kaynağına dönüştürmüştür. Bulunduğu ortamda yeni katılmasına rağmen her çalışmasında ve yaşamda öncülük rolünün gereklerini yerine getirmiş, bu anlamda hızla gelişen örnek bir parti militanı olmuştur. Katıldığı günden itibaren mücadelenin en çetin geçtiği alanlarda kalan Dilşad yoldaşımız, çelikten bir irade geliştirmiş ve yoldaşları için güç ve moral kaynağı olmuştur. Yaşamı, duruşu, katılımıyla parti çizgisine olan bağlığını pratiğine yansıtmış, bu anlamda PKK militan kişiliğinin gelişim çizgisinin temsilcisi olmuştur. Dilşad yoldaşımız ölümsüz şehitlerimizle birlikte özgürlük mücadelemizde her zaman önümüzü aydınlatacaktır.

Halkımızın onurlu bir şekilde yaşayabilmesi için tüm varlıklarıyla kendilerini devrime adayan Xeyrî, Eşref, Dilda ve Dilşad yoldaşlarımızın başta değerli aileleri olmak üzere tüm yurtsever Kürdistan halkımıza başsağlığı diliyoruz.”