HSM 2021 savaş bilançosunu açıkladı-YENİLENDİ

HSM, 2021 savaş bilançosunu açıkladı. Gerilla güçleri 742 eylem gerçekleştirdi, 861 işgalci cezalandırıldı.  HSM, “Kürdistan Özgürlük Gerillası, yeni mücadele yılında  şehitlerimizin ve Önderliğimizin beklentilerine cevap olmasını bilecektir” dedi.

Halk Savunma Merkezi(HSM) Karargah Komutanlığı, 2021 yılı savaş bilançosunu açıkladı:

“2021 yılı mücadelemiz, Kürdistan halkı ve bölge halkları açısından önemli bir yıl olarak geçmiştir. Bu yılda askeri, siyasi ve toplumsal alanda başta gençler, kadınlar ve devrimci dinamikler tarafından kıyasıya bir mücadele yürütülmüş, birçok gelişme sağlanmış ve önemli sonuçlar doğurmuştur. 2021 yılının sıradan geçmeyeceği, önemli gelişmelerin yaşanacağı ve mücadelenin daha da keskinleşerek zirvesel düzeye ulaşacağı, daha yılın başında hareketimiz tarafından tespit edilmiş, TC devletinin tek maddelik anayasası olan ‘’Kürd’ü inkar ve imha yasası’’ gereği, en temel amaç olarak Kürdistan Özgürlük Hareketi’ni tasfiyeye yöneleceği öngörülmüştü. Bu yüzden 2021 yılına girerken hem sömürgeci soykırımcı TC devletinin “Çöktürme Planı”nın devamı niteliğindeki saldırılarını bertaraf etmek, hem de ‘’Dem Dema Azadiyê Ye’’ hamlesini kesin başarıya ulaştırmak için ciddi hazırlıklar yapılmış, Kürdistan Özgürlük Gerillası olarak yeni yıl taktiği, dönem tarzı ve bunların planlaması kapsamlı bir şekilde ele alınarak Halk Savunma Güçleri’nin 2021 yılına hazırlıklı bir biçimde giriş yapması sağlanmıştır.

AKP-MHP-Ergenekon ittifakının 24 Temmuz 2015’te hareketimize ve halkımıza karşı başlattığı topyekun imha ve soykırım amaçlı Çöktürme Planı; en başta Önder Apo’nun büyük İmralı direnişi, halkımızın, halkımızın dostlarının, demokratik sol-sosyalist güçlerin, kadınların, gençlerin mücadelesi ve gerillanın fedai direnişi sayesinde çökertilmiştir. Bu direniş aynı zamanda faşist rejimi de çöküşün eşiğine getirmiş, bu yüzden faşist rejim can havliyle beka derdine düşmüş, 2021 yılında Kürt halkının imhası üzerinden bir başarı sağlayıp Türkiye toplumunda ırkçı milliyetçi duyguları şahlandırarak erken seçim yapabilmek ve ömrünü uzatabilmek için kendince bir zafere ihtiyaç duymuş, aksi taktirde kesinlikle kaybedeceğini görmüştür. AKP-MHP-Ergenekon faşist rejimi iktidardaki ömrünü uzatmak için kendisini Türkiye’nin bekasıyla özdeşleştirmiş ve Yeni Osmanlıcılık hayalleri çerçevesinde Başûrê Kurdistan ile Rojavayê Kurdistan’ı işgal etmek istemiştir. Bu temelde önce 10 Şubat 2021 tarihinde Garê’ye yönelerek güçlerimize etki odaklı bir darbe vurmak, istediği sonucu alıp hareketimizi demoralize ettikten sonra Garê operasyonunu genişletip derinleştirme girişiminde bulunmuştur. Ancak bu hesap kahraman komutanımız Şoreş Beytüşşebap yoldaş öncülüğünde Siyanê’de geliştirilen destansı direniş ve Türk ordusunun en seçme birliklerine vurulan ağır darbeler sonucunda boşa çıkarılmış, Türk ordusu ağır bir hezimete uğramış ve arkasındaki tüm destek ve olanaklara rağmen burada ancak 4 gün dayanabilmiştir.

Faşist rejim Garê bozgununu bir başarısızlık olarak kabul edip yenilgisini itiraf etmek zorunda kaldıktan sonra, Önderliğimiz üzerindeki tecridi en kat’i hale getirip, Kürt halkı ve Türkiye’deki demokratik sol-sosyalist çevreler üzerindeki baskıyı doruğa çıkartarak 23 Nisan tarihinde Avaşîn, Zap ve Metina eyaletlerine yönelik kapsamlı bir işgal harekatı başlatmıştır. Bu saldırının amacı kısa bir sürede gerilla güçlerimizi Medya Savunma Alanları’ndan söküp atarak Uluslararası Komplo saldırısının önemli bir ayağını tamamlama şeklinde belirlenmişti.

KÜRDİSTAN ÖZGÜRLÜK GERİLLASI HESAPLARI BOZDU

Ancak Kürdistan Özgürlük Gerillası buna karşı tarihi bir direniş sergilemiş, TC devletinin, çeşitli uluslararası güçlerin ve yerel işbirlikçilerinin hesaplarını bozarak istedikleri sonucu almalarını engellemiştir. Garê Zaferi ile yıla önemli bir başlangıç yapan Halk Savunma Güçleri, yeni dönem gerillacılığında yakaladığı düzeyi 2021 yılında büyük oranda pratikleştirmiştir. Özellikle profesyonel hareketli gerilla timlerinin araziye dayalı yürüttükleri tim savaş tarzı ile mevzi ve tünellere dayalı savaş taktiği TC ordusunu konduğu ilk tepelerde durdurmuş ve daha ilk günden itibaren tüm hesapları boşa çıkarmıştır. Birkaç haftada sonuç alacağını sanan Türk ordusu, üzerinden aylar geçmesine rağmen herhangi bir ilerleme kaydedememiş, bilakis her gün aldığı darbelerle bu işgal harekatının ağır faturasını ödemek zorunda kalmıştır. Gerilla Heftanin’den Amed’e, Dersim’den Zap’a, Avaşîn’den Serhat’a, Xakurkê’den Botan’a kadar tüm Kürdistan sathında aktif eylemlilik içinde olmuştur. Gerilla güçlerimizin baskından sızmaya, saldırıdan suikasta, sabotajdan darbelemeye kadar hareketli tim tarzıyla geliştirdiği taktikler, savaş mevzileri ve tünelleriyle direniş alanları oluşturması, hava savunma kuvvetleriyle işgalcileri her açıdan vurabilme kabiliyetine erişmesi ve bu temelde birçok taktiği iç içe-koordineli şekilde geliştirmesi Demokratik Modernite Gerillacılığı’nın resmini çizen bir tabloyu ortaya koymuştur.

TÜRK ORDUSU SAVAŞ SUÇU  İŞLEYEREK KİMYASAL SİLAH KULLANDI

2021 yılında TC ordusu elindeki tüm savaş tekniğini kullanmış, Medya Savunma Alanları’nı aralıksız bir biçimde bombalamış ancak yine de sonuç alamamıştır. Türk devletinin çokça güvendiği İHA ve SİHA’ları yeni dönem gerilla tarzıyla boşa çıkarılmış ve Türk ordusu karada bir kez daha yenilgiye uğratılmıştır. Yaşanan bu direniş sürecinde başta Werxelê, Girê Sor, Zendûra, Aris Faris ve Mamreşo olmak üzere tüm direniş alanlarında düşmanla iç içe bir şekilde, aynı yöntemlerin her gün defalarca kez tekrarlandığı ve ruhsal-psikolojik yanı da çok ön planda olan sürekli bir savaş hali ortaya çıkmıştır. Hiçbir bilançoya sığdırılamayacak kadar büyük bir direniş temelinde yaşanan ve kimi alanlarda 6 ayı bulan bu büyük irade savaşını PKK geleneğinin oluşturduğu direniş mirasının temsilcileri olan HPG gerillaları kazanırken, AKP-MHP faşist güruhu ise yenilerek, hedeflerini zapt edememiştir. Türk ordusu bu yüzden uluslararası yasalara göre alenen bir suç, insanlık ahlakı açısından utanç ve savaş normlarına göre namertlik olan kimyasal silahlara başvurmuştur. Siyanê, Zendûra, Mamreşo, Girê Sor ve Werxelê’de destansı bir şekilde direnen ve işgalcilere geçit vermeyen 40 yoldaşımız kimyasal silahlarla şehit edilmiş, ancak düşmanı direnişleriyle yenerek tarihe geçmişlerdir.

KDP GERİLLANIN KUTSAL DİRENİŞİNİ ARKADAN HANÇERLEDİ

Kürdistan Özgürlük Gerillası, Önder Apo’nun büyük İmralı duruşundan ve Apocu ideolojiden aldığı ilham, inanç, ruh, zafer iddiası ve hareketimizin 37 yıllık gerilla tecrübesi temelinde, 2021 yılında böylesine bir pratiği kararlılıkla geliştirebilmiştir. Çünkü Apocu ruh, inanç, şehitlere, halka ve ülkeye bağlılık, yüce amaçlar için mücadele azmi olmadan böylesine bir direnişi ve başarı düzeyini ortaya koymak kesinlikle mümkün olamazdı. Bu hakikatin farkında olan sömürgeci TC devleti, Kürdistan halkının varlık ve özgürlük mücadelesini içeriden vurmak için uğursuz işbirlikçi ihanetçi çizgiyi yeniden aktif bir şekilde harekete geçirmeye çalışmıştır. Bu amaç temelinde KDP’nin gerilla alanlarını kuşatması, TC saldırılarına zemin ve destek sunması, istihbarat paylaşımında bulunması devreye konulmuştur. Ne yazık ki, KDP güçleri de TC devletinin amaçları temelinde hareket ederek gerillanın 2021 yılında yükselttiği kutsal direnişi arkadan hançerleme ve zayıflatma girişimlerinde bulunmuş, çeşitli provokasyonlar gerçekleştirmiş, ancak güçlerimizin sağduyusu sayesinde çok daha derinleşebilecek bir çok ciddi olumsuzluğun önüne geçilmiştir.

ŞEHİTLERİMİZİN KAHRAMANLIKLARI TARİHE ALTIN HARFLERLE YAZILDI

Gerillanın Önder Apo’nun ideolojisi temelinde sergilediği fedai ruh, kararlılık, irade düzeyi, yarattığı taktik yenilik ve derinleşen yoldaşlığın zor koşullarda ortaya koyduğu yetkin savaş performansı başarının en temel gücü olarak 2021 yılına damgasını vurmuştur. Bu yılda büyük ve cesur kahramanları da şehit verdik. Başta Cumali ve Rêber yoldaşlar olmak üzere Çavrêlerîn, Botan ve Zinarînlerin, yine Şoreş Beytüşşebapların, Hêjarların, Serhat ve Saryaların şahsında tüm şehitlerimizin kahramanlıkları sayesinde bu başarı tarihe altın harflerle yazılmıştır. Kürt kanına susamış azgın bir düşmanı durdurmayı ve elde edilen başarıyı şehitlerimizin emekleri ve kanlarıyla yarattıkları tarihi direnişe borçlu olduğumuz hiçbir zaman unutulmaması gereken bir hakikattir.

YJA STAR GÜÇLERİ ÖNEMLİ KAZANIMLAR ORTAYA ÇIKARDI

YJA Star güçlerimizin yıl boyunca sergilediği kahramanlık çizgisi Sarya, Delal, Ronahî, Nûjîn, Diljîn, Diyana, Hîra, Zinarîn ve Çavrêler şahsında açığa çıkan büyük komuta duruşu, bu yoldaşların ve onlarca kadın şehit yoldaşımızın öncülüğünde YJA Star’ın demokratik modernite gerillacılığında kazandığı düzey de 2021 yılının en önemli gelişmelerindendir. Özgür Kürt kadını şahsında bugüne kadar kazanılan ideolojik, örgütsel, paradigmasal ve alternatif özgür yaşam seçeneğinin yanı sıra, askeri anlamda da demokratik modernite gerillacılığını başarıyla pratikleştirme düzeyi tüm dünya kadınlarının ilham alacağı çok önemli kazanımları ortaya çıkarmıştır. 2021 yılı mücadelesinde özgür kadının mücadelemizdeki ve savaşımızdaki öncülük rolü bir kez daha kanıtlanmıştır.

742 EYLEM GERÇEKLEŞTİRİLDİ: 861 DÜŞMAN ASKERİ CEZALANDIRILDI

2021 yılında düşman tarafından yapılan 2025 hava saldırısı, 426 obüs-havan saldırısı ve 367 kimyasal silah saldırısına karşın; çok büyük bir fedakarlık ve fedai direniş ruhuyla hareket eden yoldaşlarımız toplamda 742 eylem gerçekleştirmiştir. Bu eylem ve çatışmalarda 861 düşman askeri güçlerimiz tarafından cezalandırılırken, düşmanın gelişen saldırıları sonucunda 298 yoldaşımız şehadete ulaşarak ölümsüzler kervanına katılmıştır. Akıbetleri netleşmeyen bazı yoldaşlarımızın şehadet durumları ise, netleştikten sonra halkımız ve kamuoyu ile paylaşılacaktır.

2021 yılı savaş tarzı ve taktiğimizin bir kez daha doğrulandığı, yeni dönem gerilla perspektifinin amansız bir savaş sürecinde yeniden sınanarak kanıtlandığı bir yıl olmuştur. Başarı tarzını ve taktiğini yakalamanın yanı sıra, zafer komutasının yaratılmasına öncülük eden onlarca kahraman genç komutanımız açığa çıkmıştır. Güçlerimizin öncü komuta ve taktikte derinleştikçe daha büyük bir zafer gücü haline geleceği açığa çıkmıştır. Ezilen ve özgürlüğe susamış tüm halkların umudu olan Kürdistan Özgürlük Gerillası, yeni mücadele yılında rolünü yetkin bir şekilde oynayarak, kahraman şehitlerimizin ve Önderliğimizin beklentilerine cevap olmasını bilecektir.

2021 yılı savaş bilançosu şöyledir:

TC ORDUSUNUN SALDIRILARI

Kimyasal Silah Saldırısı

367

Obüs-Havan Saldırısı

436

Hava Saldırısı

2025

ŞEHİT VE ESİR YOLDAŞLARIMIZ

Şehadete Ulaşan Yoldaşlarımız

298

Düşmana Esir Düşen Yoldaşlarımız

19

GERİLLA EYLEMLERİ

Gerçekleştirilen Toplam Gerilla Eylemi

742

Baskın Eylemi

2

Pusu Eylemi

2

Sızma Eylemi

15

Saldırı Eylemi

30

Hava Savunma Kuvvetleri Eylemi

43

Suikast Eylemi

58

Koordineli Gerilla Eylemi

64

Sabotaj Eylemi

112

Ağır Silah Eylemi

160

Çatışma-Darbeleme Eylemleri

256

DÜŞMAN KAYIPLARI

Cezalandırılan İşgalci Sayısı

861

Yaralanan İşgalci Sayısı

128