KCK, tecride karşı çok boyutlu mücadeleye çağırdı

KCK Yürütme Konseyi Eşbaşkanlığı, Öcalan’a yönelik 9 Ekim komplosunun yıldönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, “Güneşimizi Karartamazsınız” direnişinde hayatını kaybedenleri andı. KCK, “Komplocular yenilgiye uğratılacak, Kürdistan özgürleşecek” dedi.

KCK Yürütme Konseyi Eş Başkanlığı, Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan’ın Suriye’den çıkışına yol açan 9 Ekim 1998 komplosunun 20’nci yıldönümü dolayısıyla, yazılı bir açıklamada bulundu.

KCK, komplocuları boşa çıkaracak tecrübe ve güce sahip olduklarını belirtirken, Türk devletinin artan saldırılarını da “çöküş noktasına” gelmesine bağladı.

KCK ayrıca, Öcalan’a tecride karşı ve bu tecridi destekleyenler kaşı “çok boyutlu mücadele” çağrısında bulundu.

KCK’nin açıklaması şöyle:

9 Ekim komplosunun 21. yılına giriyoruz. Bu komploya karşı ‘GÜNEŞİMİZİ KARARTAMAZSINIZ’ sloganıyla direnerek şehit düşenleri de minnet ve saygıyla anıyoruz. Komplo karşısında bulunduğu her yerde Önder Apo’ya sahiplenen ve direnen halkımızı da bir daha bu tutumlarından dolayı selamlıyoruz. Komploya öfkemizi özgürlük mücadelesini geliştirip Önder Apo’yu özgürleştirerek cevap vereceğimiz sözünü bir kez daha yineliyoruz.

Önder Apo 20 yıldır bir adada tek kişilik cezaevinde ve hücrede tutulmaktadır. Dünyada hiç bir siyasi tutsağa yaşatılmamış olan ağır bir tecrit uygulanmaktadır. Avukatlarıyla 2011 yılından bu yana görüştürülmemektedir. 5 Nisan 2015 tarihinden bu yana sadece bir defa kardeşiyle görüştürülmüştür. Yakın zamanda disiplin cezası aldığı gerekçesiyle 6 ay hiçbir görüşme yaptırılmayacağı ilan edilmiştir. Böylece İmralı’da ağır baskı düzeni kurduklarını itiraf etmiş olmaktadırlar. 20 yıldır uygulanan bu ağır tecrit ve baskı düzeni esas olarak Kürt halkına uygulanan baskı ve zulüm düzenidir. Kürt halkına yönelik soykırım politikası Önder Apo üzerinde ağır baskı ve tecrit biçiminde yürütülmektedir.

“GÜNEŞİMİZİ KARARTAMAZSINIZ” DİRENİŞİ

Önder Apo’ya yönelik bu kadar baskının nedeni komploya rağmen Kürt halkının özgürlük mücadelesinin durdurulamamasıdır. Önder Apo’nun ideolojik, siyasi çizgisi ve duruşu Kürt halkının mücadelesini kesintisiz sürdürmesini ve gelişmesini sağlamaktadır. Komploya karşı başladığı günden bu yana büyük bir mücadele verilmektedir. Halkımızın Önderliğe sahiplenişi ve ‘GÜNEŞİMİZİ KARARTAMAZSINIZ’ direniş kampanyası daha baştan komplonun boşa çıkarılacağı iradesinin ortaya konulmasıydı. Uluslararası komplo öngördüğü hiçbir amaca ulaşmadıysa bunu sağlatan komploya karşı gösterilen bu direniştir. Önder Apo da Özgürlük Hareketimiz de bu direniş ruhuyla 20 yıldır komployu boşa çıkarma mücadelesi yürütmüş, komplonun amaçladıklarının tersi gelişmeler sağlamıştır.

ORTADOĞU HALKLARI YENİ BİR ÇAĞA GİRİŞ YAPTI

Bugün Önder Apo sadece Kürt halkının değil Ortadoğu halklarının ve tüm insanlığın özgürlük ve demokrasi Önderi haline gelmiştir. İktidarcı ve devletçi sisteme karşı demokratik konfederalizme dayalı sosyalizmle halkların iktidarcı devletçi sisteme ve onun son temsilcisi kapitalizme karşı yeni bir mücadele dönemi başlatmıştır. Milliyetçilik ve mezhepçilik kıskacındaki Ortadoğu halklarına demokratik ulus çizgisiyle özgür ve demokratik yaşam yolunu göstermiştir. Demokratik ulus anlayışıyla Ortadoğu halkları yeni bir çağa giriş yapmış bulunmaktadır.

Kürt Özgürlük Hareketi de Önder Apo çizgisinde tüm halkların özgür ve demokratik yaşam umudu haline gelmiştir. Önder Apo çizgisi ve PKK öncülüğünde gelişen Özgürlük Hareketimiz daha büyük gelişmeler yaratacak bir döneme girmiştir. AKP-MHP faşizmi şahsında Ortadoğu gerici güçleri demokrasi ve özgürlük güçlerine can havliyle saldırsa da bu saldırı halkaların özgürlük ve demokrasi iradesi tarafından püskürtülerek Ortadoğu’da demokratikleşme ve özgür yaşamın kapısı sonuna kadar açılacaktır.

SALDIRILAR ÇÖKME NOKTASINA GELİNDİĞİ İÇİN ARTTI

Komplodan bu yana geçen 20 yıl içinde Kürt halkının özgürlük ve demokrasi bilinci daha da gelişmiştir. Kürt halkının özgürlük mücadelesi daha fazla toplumsallaşmıştır. Kürt halkının Önder Apo ve PKK ile bağı koparılamadığı gibi özgürlük iradesi kırılamamıştır. Kürt halkının özgürlük bilinci, iradesi ve örgütlülüğü geliştikçe soykırımcı sömürgecilik saldırılarını daha fazla artırmıştır. Türk devletinin günümüzde saldırılarını artırmasının nedeni 1998 yılında olduğu gibi siyasi, ekonomik, toplumsal, askeri ve kültürel olarak çökme noktasına gelmesidir. 1990’lı yıllarda tüm askeri gücünü kullanarak sonuç alamamış ve çökme noktasına nasıl gelmişse, bugün de aynı duruma düşmüş bulunmaktadır.

“KOMPLOYU BOŞA ÇIKARACAK GÜCE SAHİBİZ”

AKP-MHP iktidarı 1998 yılında olduğu gibi dış güçlere dayanarak, onlardan siyasi, askeri ve ekonomik destek alarak bu durumdan çıkmak istemektedir. AİHM’in İmralı’daki ağır tecrit, baskı ve işkenceyi görmezlikten gelmesi, Almanya’nın faşist iktidara destek vermesi, ABD'nin İdlip’te bu iktidara destek vererek siyasi olarak ayakta tutmaya çalışması 1998’deki gibi Türk devletini kurtarma çabaları olmaktadır. Ancak özgürlük mücadelemizin gücü ve tecrübesi, halkımızın bilinci ve özgürlük iradesi bu yeni komplo saldırılarını boşa çıkaracak güce sahiptir.

ÇOK BOYUTLU MÜCADELE GEREKİYOR

Önder Apo üzerinde uygulanan ağır tecrit, halkımız, halklarımız ve tüm demokrasi güçleri üzerinde uygulanan yoğun baskı ve Özgürlük Hareketimize yönelik saldırılar yeni bir komplo biçiminde yürütülmektedir. Bu durum karşısında halkımız ve tüm demokrasi güçleri 1998 9 Ekim’de başlatılan komploya karşı nasıl bir devrimci demokratik direniş göstererek büyük bir mücadele içine girmişse bugün de geliştirilmek istenen yeni komploya karşı mücadele içine girmelidir. Önder Apo üzerinde ağır tecrit uygulayan ve bu tecridi destekleyenlere karşı çok boyutlu bir mücadele geliştirerek komplocuları yenilgiye uğratmalıdır.

KÜRDİSTAN ÖZGÜRLEŞECEK

Bu temelde gençleri, kadınları ve tüm Kürt halkını Önder Apo’nun duruşu etrafında kenetlenerek mücadeleyi yükseltmeye, bu temelde Kürt halkının ve Önder Apo’nun özgürlüğünü sağlamaya çağırıyoruz. Türkiye halkları ve demokrasi güçlerini de Önder Apo üzerindeki ağır tecride ve Kürt halkı üzerindeki ağır baskıya karşı çıkmanın Türkiye'nin demokratikleşmesi olduğu bilinciyle Kürt halkıyla birlikte AKP-MHP faşizmine karşı mücadeleyi yükseltmeye çağırıyoruz.

Halkımızın ve demokrasi güçlerinin direnişiyle AKP-MHP faşizmi ve tüm komplocular yenilgiye uğratılacak, Önder Apo’nun özgürlüğüyle birlikte Türkiye demokratikleşecek, Kürdistan özgürleşecektir."