Kuzey Kürdistan baroları: Tutsakların talepleri yerine getirilmeli

Bingöl Barosu ev sahipliğinde bir araya gelen Kuzey Kürdistan’daki barolar, cezaevlerinde devam eden açlık grevi eylemlerine dikkat çekerek, tutsakların taleplerinin yerine getirilmesi çağrısı yaptı.

Bingöl Barosu ev sahipliğinde bir araya gelen Kuzey Kürdistan Baro Başkanları, yaptıkları toplantının sonuç bildirgesini yazılı açıklamayla kamuoyuyla paylaştı.

Salgın gerekçe gösterilerek 2020 Ekim’den bu yana hukuka ve mevzuata aykırı bir şekilde baroların olağan genel kurullarının engellendiğine dikkat çekilen açıklamada, “Avukatlık kanunundaki emredici yasa hükümlerine rağmen baroların genel kurul yapması salgın gerekçesiyle engellenirken siyasi partilerin kongrelerini yapabildikleri, adliyelerin ve alışveriş merkezlerinin açık tutulduğu görülmektedir. Ertelemelerin hukuksal bir dayanağının olmadığı verdiğimiz örneklerden de anlaşılmaktadır. Barolar kamu kurumu niteliğinde meslek örgütleri olup bu kısıtlamalar barolar ve avukatlar açısından geçerli ve inandırıcı değildir. Bu nedenle baro seçimlerinin yapılmasının önündeki engeller kaldırılmalı, bu konudaki karmaşa ve kaosun ortadan kaldırılması için hızlıca yasal bir düzenleme yapılmalıdır” denildi.

28 Kasım 2015’te katledilen Amed Baro Başkanı Tahir Elçi’nin faillerinin yargılandığı davanın başından beri takip edildiğine işaret edilen açıklamada şunlar belirtildi: “Soruşturma aşamasındaki eksikliklerin, kovuşturma aşamasında da devam ettiğini endişe ile gözlemliyoruz. Bu cinayetin fail ya da faillerinin bütün arka planı ile birlikte ortaya çıkarılması için bundan sonra da her türlü çabayı sürdüreceğimizi de kamuoyuyla paylaşmak isteriz.”

Türkiye cezaevlerinde devam eden açlık grevi eylemlerine dikkat çekilen açıklamada şunlar kaydedildi: “Açlık grevlerinin mahpusların sağlığı açısından son derece ağır sonuçlar doğurduğu bilinen bir gerçektir. Ağır sonuçlarla karşılaşılmaması açısından mahpusların hukuka uygun taleplerinin yerine getirilerek açlık grevlerinin sonlandırılması gerekmektedir. Daha önce yaptığımız gibi açlık grevlerinin sona erdirilmesi konusunda üstümüze düşen görev ve sorumluluğu almaya hazır olduğumuzu da belirtmek isteriz. Yine bazı cezaevlerinde kabul ve sevkler sırasında mahpuslara yönelik çıplak arama uygulamasını, insan onuruna yönelik bir tavır olarak değerlendirmekteyiz. Aynı zamanda işkence ve kötü muamele olarak da değerlendirdiğimiz bu uygulamadan derhal vazgeçilmesini talep ediyoruz.”

Yine son dönemde yapılan ev baskınlarında kötü muamele ve işkenceye yer verilen açıklamada, “Yapılan ev baskınlarında gözaltına alma ve ev aramaları sırasında, şüphelilerin konutlarının kapılarının kırıldığı, şüpheliler ve birlikte yaşadıkları kişilere yönelik işkence ve kötü muamele iddialarına da tanıklık etmekteyiz. Bu iddialar ile ilgili olarak yapılan suç duyurularının etkili ve hızlı bir şekilde soruşturulmadığını da gözlemlemekteyiz. Bu nedenle işkence ve kötü muamele iddiaları konusundaki cezasızlık politikasına son verilerek, bu iddiaların etkin bir şekilde soruşturulmasını bir kez daha talep ediyoruz” denildi.

Kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetlerinin ülkenin kanayan bir yarası haline geldiğine vurgu yapılan açıklamada, “2021 yılının ilk üç ayında en az 67 kadının erkek şiddeti sonucu hayatını kaybettiği ve bu sayının onlarca katı kadının da fiziksel ve psikolojik şiddete uğradığı tespit edilmiştir. Kadınlara yönelik bu cinayet ve şiddet olaylarının önüne geçmek için yetkilileri 6284 sayılı kanun ve yine tarafı olduğumuz İstanbul Sözleşmesi hükümlerinin eksiksiz bir şekilde uygulanmasını, bu konuda kolluk ve yargı içerisinde ihtisas birimlerinin oluşturulmasını talep ediyoruz. Bu gerçek ortadayken İstanbul Sözleşmesi’nin kaldırılması yönündeki tartışmaların gündem bulmasını da doğru bulmamaktayız. Kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetlerinin engellenebilmesi için devleti, tüm kurum ve imkanlarıyla gerçek manada mücadele etmeye çağırıyoruz” denildi. 

Açıklamada imzası bulunan barolar şöyle:

Adıyaman Barosu, Ağrı Barosu, Batman Barosu, Bingöl Barosu, Bitlis Barosu, Dersim Barosu, Amed Barosu, Hakkari Barosu, Mardin Barosu, Muş Barosu, Siirt Barosu, Şırnak Barosu, Urfa Barosu, Van Barosu"