HPG: Direnişimizin ölümsüz sembolleridirler!

 Zap’ta şehit düşen 5 gerillanın kimliklerini açıklayan HPG, "sergilenen direnişlerde fedaice yerlerini alarak üstlendikleri tarihi misyonu layıkıyla yerine getirmiş ve zafer çizgisindeki direnişimizin ölümsüz sembollerine dönüşmüşlerdir” dedi.

HPG Basın İrtibat Merkezi, Zap’ta şehit düşen gerillalara ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Kurdistan Özgürlük Mücadelesi tarihinde emsalsiz direnişlere tanıklık Zap alanımız bugün bir kez daha halkımızı soykırıma uğratmak isteyen işgalci TC devletinin yoğun saldırıları altındadır. Birçok defa Zap alanında aldığı darbelerden ders almayan sömürgeci TC devletinin bu saldırıları karşısında Özgürlük Gerillamız yine Zap’ın tarihsel misyonuna denk bir duruşla cevap vermekte ve sömürgecilerin işgal hayallerine büyük darbeler indirmektedir. Bu tarihi ve destansı mücadelenin öncülerinden olan Nûda, Çiya, Demhat, Tolhildan ve Cûdî yoldaşlarımız, sergilenen direniş ve yapılan etkili eylemlerde fedaice yerlerini alarak üstlendikleri tarihi misyonu layıkıyla yerine getirmiş ve zafer çizgisindeki direnişimizin ölümsüz sembollerine dönüşmüşlerdir. Fedakarlıkları ve cesaretleriyle Apocu militanlığın ve kadın özgürlük çizgisinin en seçkin örneklerinden olan Nûda, Çiya, Demhat, Tolhildan ve Cûdî yoldaşlarımızın biz geride kalan yoldaşlarına devrettikleri tarihi mücadelemiz mutlaka zaferle taçlandırılacaktır.

Şehadete ulaşan yoldaşlarımızın kimlik bilgileri şöyledir:

Kod Adı: Nûda Kedkar
Adı Soyadı: Leyla Güzel
Doğum Yeri: Erzirom
Anne – Baba Adı: İpek – Mehmet Salim
Şehadet Tarihi ve Yeri: 29 Ağustos 2022 / Zap

 

Kod Adı: Çiya Rûbar
Adı Soyadı: Duçem Çelik
Doğum Yeri: Êlih
Anne – Baba Adı: Güneş – Nazım
Şehadet Tarihi ve Yeri: 21 Ağustos 2022 / Zap

 

Kod Adı: Demhat Herekol
Adı Soyadı: Mehmet Halit Taş
Doğum Yeri: Sêrt
Anne – Baba Adı: Kudret – Sabri
Şehadet Tarihi ve Yeri: 8 Ağustos 2022 / Zap

 

Kod Adı: Tolhildan Hêvî
Adı Soyadı: Umut Kurtuluş
Doğum Yeri: Düzce
Anne – Baba Adı: Emine – Göksel
Şehadet Tarihi ve Yeri: 27 Ağustos 2022 / Zap

 

Kod Adı: Cûdî Malazgîrt
Adı Soyadı: Sinan Öncü
Doğum Yeri: Mûş
Anne – Baba Adı: Zemzemu – Mühür
Şehadet Tarihi ve Yeri: 31 Ağustos 2022 / Zap

 

NÛDA KEDKAR

Nûda yoldaşımız Erzirom’un direnişçi ve Kürtlük değerlerini koruyan ilçelerimizden Xinûs’da yurtsever bir ailede doğmuştur. Nûda yoldaşımızın ailesi köklü Kürtlük ve Alevilik özelliklerini düşmanın tüm soykırım saldırılarına rağmen korumasını başarmış ve bu geleneği çocuklarına da aktarmıştır. Bundan dolayı Nûda yoldaşımız da kültürel ve ulusal özelliklerle yetişmiştir. Partimizin 90’lı yıllarda tüm Kurdistan’da olduğu gibi Serhed alanında da etkinlik göstermeye başlaması ile Nûda yoldaşımız da Kurdistan Özgürlük Mücadelesi’ni tanımaya başlamıştır. Önder Apo ve kahraman şehitlerimizin emekleriyle her geçen gün gelişim gösteren ve düşmanın soykırımcı politikalarına karşı savaşını büyüten Hareketimiz Nûda yoldaşımız üzerinde de büyük etki yaratmıştır. Ailesinin Türk metropollerine göç etmesinden dolayı uzun yıllar metropollerde yaşamış ve düşman gerçekliğini yakından tanımaya başlamıştır. Düşmanın farklı politikalarla halkımızı zorla göç ettirip soykırımdan geçirme uygulamalarını net bir şekilde bilince çıkaran Nûda yoldaşımız her onurlu Kürt genci ve kadını gibi ulusal ve kültürel özelliklerini korumak için mücadele içinde olmuştur. Bir yandan kimliğini korumanın mücadelesini veren Nûda yoldaşımız diğer yandan da emek olgusuyla tanışmış ve emek mücadelesinin de içerinde yer almaya başlamıştır. Emekçi bir kadın olarak emeğinin daha fazla sömürülmeye çalışıldığının farkında olmuş, emek mücadelesinin de yılmaz bir savunucusu olmuştur. Fakat sistem içerisindeki mücadelesinin çok fazla sonuç almadığını anlaması ve faşizmin giderek daha fazla kurumsallaşmaya başlaması, Nûda yoldaşımızı farklı mücadele alanları üzerinde yoğunlaşmaya sevk etmiştir. Düşmanın soykırım politikaları karşısında sistem içerisinde mücadele etme imkanlarının kalmadığını gören Nûda yoldaşımız emek ve kimlik mücadelesini en iyi yapabileceği alan olarak Kurdistan’ın özgür dağlarını görmüş ve gerilla saflarına katılma kararı almıştır.

Soykırımcı Türk devletine karşı amansız bir mücadelenin verildiği ve savaşın en yoğun yaşandığı yıllardan olan 2016 yılında gerilla saflarına katılan Nûda yoldaşımız, katılım amacı ve katılım yılı itibariyle mücadeledeki duruşunu net bir şekilde ortaya koymuştur. Gever’den gerilla saflarına katılan Nûda yoldaşımız Cilo, Çarçela hattı üzerinden Zap alanına geçtiği an’ları yaşamının en anlamlı an’larından olarak ifade etmiştir. Çünkü uzun süreden sonra tekrar buluştuğu Kurdistan dağlarının heybeti adeta Nûda yoldaşımızı büyülemiştir. Yaşamında yeni bir sayfanın açılışı olan Cilo, Çarçela yürüyüşü her zaman hafızasında canlı kalmış ve her defasında o anların müthiş heyecanı ile yaşamına yön vermeye çalışmıştır. Yeni savaşçılar eğitiminden sonra Zap alanında çalışmalara katılan Nûda yoldaşımız aldığı eğitimlerle kişiliğinde önemli dönüşümler yaratmıştır. Özellikle Önderliğimizin kadın özgürlüğüne dair perspektifleri ışığında derinli yoğunlaşmalar yaşamıştır. Bir kadın gerilla olarak doğa ile iç içe yaşamak ve bir amaç için mücadele etmek Nûda yoldaşımızda derinlikli bir anlam dünyası yaratmıştır. Bu nedenle dağ yaşamının ve PKK yoldaşlığının kendisine büyük bir manevi güç verdiğini belirtmiştir. Aldığı bu manevi güçle devrim çalışmalarına daha fazla aktif katılmaya başlayan Nûda yoldaşımız neredeyse Zap’ın tüm alanlarında çalışmalara dahil olmuştur. Kurojahro’nun asi ve yüce zirvelerinden Zap’ın yaşam kaynağı olan derin vadilerine kadar birçok alanda yoldaşıyla birlikte mücadele yürütmüştür. Her karış Kurdistan toprağının şehitlerimizin emsalsiz emekleri sonucu korunduğunu çok bilen yoldaşımız, şehitlerimizin emanetleri olan dağlara, Parti yaşamına ve yoldaşlarına daha fazla bağlanmıştır. Yoldaşımız, özgürlük gerillasının büyük bir direniş geliştirerek işgalcilere vurduğu her darbede, gerçekleştirdiği her eylemde daha fazla güçlendiğini hissetmiştir. Nûda yoldaşımız, yoldaşlarından aldığı güç ve enerji ile yer aldığı çalışmaya daha fazla sarılmış, elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışmıştır. Emekle yaratılan değerlerin daha çok anlamlı olduğunun bilinciyle yer aldığı çalışmada tüm yoldaşları için büyük emekler vermiştir.

Düşman saldırılarının geliştiği 14 Nisan gününden itibaren Bazên Zagrosê Devrimci Hamlesi’nin birçok aşamasında yer alan Nûda yoldaşımız, emekçi özelliğiyle tüm yoldaşlarının saygısını kazanmıştır. Düşmana karşı geliştirilen eylemlerdeki yerini alan Nûda yoldaşımız, Zap’ın direniş ruhunu layıkıyla temsil etmeyi başarmıştır. Sade ve dürüst kişiliği ile örnek bir YJA Star militanı olan Nûda yoldaşımızın bizlere devrettiği mücadelesini onun şahsında tüm şehitlerimize layık olmanın sorumluluğuyla mutlaka başarıya taşıyacağımızın sözünü veriyoruz.

ÇIYA RÛBAR

Çiya yoldaşımız, Êlîh’te yurtsever bir ailede doğmuş ve büyümüştür. Ailesinin yurtsever olmasından dolayı PKK’yi daha çocukluktan tanımaya başlamıştır. 90’lı yıllardan itibaren özgürlük mücadelesine katılımları olan ve bedel ödemekten çekinmeyen bir çevrede yetişmiş olması, Çiya yoldaşımızda yurtseverlik bilincinin gelişmesini sağlamıştır. Aile ve çevresinin yurtsever olmasından dolayı baskılara maruz kalan ve bu baskılara karşı her zaman mücadele eden bir gelenekten gelmesi Çiya yoldaşımızın kişiliğinin şekillenmesinde önemli rol oynamıştır. 2016 yılında Dersîm’de, kuzeni Rûbar (Egît Gülen) yoldaşımızın şehadetinden etkilenen Çiya yoldaşımız, Rûbar yoldaşımızın intikamını almak ve silahını yerde bırakmamak için katılım kararı almıştır. Çiya yoldaşımız, soykırımcı faşist Türk devletinin Kürt halkına, özellikle kadınlarına ve gençlerine yönelik asimilasyon, düşürme ve iradesizleştirme politikalarına yakından tanıklık etmiştir. Türk devletine karşı olan öfkesi Çiya yoldaşımızı mücadele etmeye itmiş, ailesindeki şehit yoldaşlarımız da mücadele yolunu göstermiştir. Katıldığı günden şehadete ulaştığı an’a kadar bu çizgide yürümeyi kendisine esas almış ve pratikleştirmek için büyük çaba sarf etmiştir.

2016 yılında Garzan alanında gerilla saflarına katılan Çiya yoldaşımız, burada bir süre pratik yürütmüştür. Gerilla yaşamındaki paylaşım, yoldaşlık ilişkileri ve kolektivizmden çok etkilenmiştir. Zorlu pratiğe mücadeleci yapısıyla ve yoldaşlarının da yardımıyla ayak uydurmakta gecikmemiştir. Bir süre Garzan’da pratik yürüttükten sonra Başûrê Kurdistan’a geçen Çiya yoldaşımız temel eğitimleri başarıyla tamamladıktan soran Metîna ve Heftanîn alanlarında pratik yürütmüştür. Pratikteki canlılığı, yaşamdaki morali ve güler yüzlü kişiliğiyle çevresindeki tüm yoldaşları için moral kaynağı olmuştur. Yoldaşımız, dahil olduğu zorlu pratik süreçlere rağmen kendini ideolojik yönden geliştirmek istemiş bunun için çaba göstermiştir. Yoldaşlarıyla güçlü paylaşımlar içinde olmuş hem kendisini hem çevresindeki yoldaşlarının gelişmesinde büyük katkı sağlamıştır. Askeri alanda da derin yoğunlaşmaları olan yoldaşımız, yeni dönem gerilla taktiklerini anlama ve pratiğe aktarma için büyük emek veren yoldaşlarımızdan olmuştur. Aldığı branş eğitimiyle yetkinleşen yoldaşımız, eğitimde ve yaşamda hatalarını gören, eksikleri düzeltme noktasında çaba gösteren bir duruş sahibi olmuştur.

2020 yılı başlarında Zap alanına geçen Çiya yoldaşımız, zorlu Zap coğrafyasına kısa sürede uyum sağlamayı başarmıştır. Alana geçtiği andan itibaren hazırlık süreçlerinde büyük emek vermiştir. Yaşama heyecan ve moralli katılımıyla yoldaşları içinde güç kaynağı olmuştur. İşgalci Türk devletinin 2021 ve 2022’de Avaşîn, Zap ve Metîna alanlarına yönelik başlattığı işgal saldırılarında en ön saflarda yer alan Çiya yoldaşımız, militan bir YJA Star gerillası olarak düşmana ağır darbeler vurulan birçok eylemde en ön safta yerini almıştır. Yapılan her eylemde şehitlerimizin intikamını misliyle alan Çiya yoldaşımız, faşist Türk devletinin sömürgeci amaçlarına asla ulaşamayacağını yoldaşlarıyla birlikte yürüttüğü direnişle somut olarak ortaya koymuştur. İşgalci Türk devletinin her türlü teknik, yasaklı bomba ve kimyasal silahlarla gerçekleştirdiği saldırılara rağmen Çiya yoldaşımız yoldaşlarıyla birlikte tarihi bir direniş sergilemiş, Apocu militanlık çizgisinde tereddütsüz yürüyerek işgalcilerin asla başarıya ulaşamayacağını bir kez daha göstermiştir. Çiya yoldaşımız, savaş suçlusu TC devletinin savaş mevzilerine yönelik yasaklı bomba ve kimyasal silahlarla alçakça gerçekleştirdiği saldırılar sonucunda 21 Ağustos günü şehadete ulaşmıştır.

DEMHAT HEREKOL

Demhat yoldaşımız yurtseverliği ile tanınan, özgürlükleri için bedeller veren, teslimiyeti asla kabul etmeyen Sêrt’te, Alikî aşiretine mensup yurtsever bir ailede doğmuş ve büyümüştür. Yakın akraba çevresinden mücadele saflarına katılımların olması, yoldaşımızın PKK’ye sempati duymasında önemli rol oynamıştır. Faşist soykırımcı Türk devletinin Kürt halkı üzerinde uyguladığı asimilasyon politikalarına yakından tanık olan Demhat yoldaşımız, erken yaşlarda mücadele kararlığına ulaşmıştır. Okul hayatında başarılı bir öğrenci olan Demhat yoldaşımız, Kırklareli Üniversitesi’nde İnşaat Mühendisliği bölümünü kazanmıştır. Üniversite yıllarında da mücadelesini devam ettiren Demhat yoldaşımız, aktif olarak çalışmalara katılmıştır. Gençlik çalışmalarında öncü düzeyde rol oynamış, çalışmadaki yoldaşlarına da öncülük etmiştir. Demokratik mücadeleye tahammülü olmayan faşist TC devleti bu alanı daha da daraltmış ve baskılarını arttırmıştır. Hiçbir durumda çözümsüz kalmayan, yaşatılan her dayatmaya mücadelesini büyüterek cevap veren Demhat yoldaşımız, mücadele arayışlarına girmiştir. Kürt halkı ve gençlerine yönelik inkar ve imha politikalarına en büyük cevabın ve bu politikalara karşı verilebilecek en büyük mücadelenin gerilla saflarında olacağının farkına varan Demhat yoldaşımız, katılım kararı vermiştir. Demhat yoldaşımız, sistemin Kürt gençlerine dayattığı “Kürt kimliğini redderek istediğin gibi yaşayabilirsin” anlayışını elinin tersiyle itmiş ve onurlu yaşamı seçmiştir. Böylece sisteme en büyük darbeyi vurarak 2014 yılında gerilla saflarına katılmıştır.

Her gerillanın hayali olan Botan alanında gerillaya katılan Demhat yoldaşımız, bu fırsatı iyi değerlendirmiş, güçlü bir gözlemci olarak yaşamdan öğrenmiştir. Büyük bir coşku ve moralle kısa sürede gerilla yaşamına uyum sağlamıştır. Temel gerillacılık eğitimlerini alan ve başarıyla tamamlayan Demhat yoldaşımız, pratik alana geçmiştir. Qendîl ve Heftanîn’de bir süre başarılı pratikler yürüttükten sonra 2016 yılında Zap alanına geçmiştir. Bu dönemde kendini ideolojik ve askeri yönlerden geliştirmeyi esas alan Demhat yoldaşımız, çevresindeki yoldaşlarıyla tartışmayı, öğrenmeyi, öğrendiklerini yoldaşlarına da öğretmeyi kendine bir görev olarak belirlemiş ve bu esasa göre katılmanın çabası içerisinde olmuştur. Apocu Felsefe’yi derinliğine öğrenmek ve yaşamsallaştırmak için yoğunlaşma içerisinde olmuş, pratikleştirmek için büyük mücadele vermiştir.

Zap’ın zorlu koşullarına rağmen bu alana da adapte olmakta güçlük çekmeyen Demhat yoldaşımız, vakit kaybetmeden pratik çalışmalara katılmıştır. Gözlerindeki rahatsızlıklara rağmen yoldaşlarının da desteğiyle Zap’taki savaş pratiğine etkin bir katılım sağlayan Demhat yoldaşımız, Apocu iradenin güçlü bir temsilcisi olmuştur. Katıldığı bütün çalışmalarda başarı dışında herhangi bir kıstası kabul etmeyen Demhat yoldaşımız, bu yönüyle yoldaşlarının saygısını kazanmayı başarmıştır. 2022 yılına kadar aralıksız bir şekilde savaş pratiğine katılan Demhat yoldaşımız bitmek tükenmek bilmeyen enerjisiyle yoldaşlarına da güç vermiştir.

Faşist soykırımcı TC devletinin Başûrê Kurdistan’a yönelik başlattığı işgal saldırılarına karşı en ön cephede karşılık veren yoldaşlarımızdan olan Demhat yoldaşımız, bu süreçte düşmanın durdurulmasında en önemli rolü oynayan öncülerimizden olmuştur. Düşmana etkili darbelerin vurulduğu birçok eylemde yer alan Demhat yoldaşımız, biriktirdiği savaş tecrübesiyle de yoldaşlarına destek olmuştur.

TOLHILDAN HÊVÎ

Tolhildan yoldaşımız aslen Amed’li bir ailenin ferdi olarak Düzce’de doğmuştur. Ailesinin yurtsever olmasından dolayı daha küçük yaşlarından itibaren partimiz PKK öncülüğünde yürütülen özgürlük mücadelemizi tanımıştır. Partimizi daha çok ezilen halkların, sınıfların ve kadınların haklarını savunan özelliğinden dolayı tanımış ve etkilenmiştir. Gençlik dönemlerinde soykırımcı düşmanın geliştirdiği politikalara ve halkımızı katliamlardan geçirmesinin intikamını almak için mücadele arayışına girmiş ve ilk olarak gençlik çalışmalarında yer almıştır. Gençlik çalışmalarındayken örgütlü mücadelemizi daha yakından tanıma fırsatı bulmuş ve giderek daha fazla sorumluluk almaya başlamıştır. Çalışmalardayken düşmanın halkımıza yönelik soykırım politikalarını bilince çıkarmayı başaran Tolhildan yoldaşımız, sistem içerisinde mücadele yürütmenin çok fazla sonuç getirmeyeceğini anlamıştır. Yine DAİŞ çetelerinin Kobanê’de halkımıza karşı geliştirdiği saldırılar ve gerçekleştirdiği katliamlar Tolhildan yoldaşımızın kararlılık düzeyini artırmıştır. Bu nedenle daha etkili ve sonuç alıcı bir mücadele yürütebileceği alan olarak gördüğü Kurdistan dağlarına gelmiş ve gerilla saflarına katılmıştır.

2014 yılında Amed alanından gerilla saflarına ilk adımını atan Tolhildan yoldaşımız, daha sonra Zap’a geçmiştir. Zap alanında yeni savaşçılar eğitimi görmüş, gerillacılığa ve dağa dair ilk bilgilerini burada edinmiştir. Aldığı eğitimler ve edindiği bilgilerle yeni başladığı gerillacılık hayatında kişiliğinde önemli dönüşümler yaratmıştır. Her şeyden önce bir birey olarak kapitalist sistemin insanları hiçleştiren ve birer nesne olarak gören anlayışının üzerinde yarattığı etkileri aşmış ve özgüveni gelişkin bir militan olmuştur. Yine gerekli yerlerde gerekli inisiyatifi kullanan Tolhildan yoldaşımız, bu özelliği ile birçok kritik konuda kararlar almış ve bunları başarılı bir şekilde uygulamıştır. Dağın özgürleştirici etkisi her geçen gün Tolhildan yoldaşımızı etkisi altına almış, adım adım özgürlüğe daha da yaklaşmıştır. Yeni savaşçılar eğitiminden sonra Avaşîn alanına geçen Tolhildan yoldaşımız yaklaşık beş sene boyunca Avaşîn alanında kalmıştır. Avaşîn alanının zorlu fakat bir o kadar da insanı kendisine bağlayan doğasında yoldaşlarıyla birlikte tüm engellere göğüs germiş ve düşmana karşı birbirinden etkili eylemler gerçekleştirmiştir. Birlikte mücadele ettiği yoldaşlarıyla her anı’nı paylaşmış, doğal ve samimi kişiliği ile tüm yoldaşları tarafından sevilmiştir. Yine emekçi özelliğinden kaynaklı yaşamın her alanına ve anına fedakarca bir katılım sağlamış ve yoldaşlarınca örnek alınan bir Apocu militan olmuştur. Avaşîn alanında düşmana karşı birçok eylemin içerisinde yer alan Tolhildan yoldaşımız bu eylemlerdeki büyük başarılarıyla düşmana ağır darbelerin vurulmasında emek sahibi olmuştur. Eylemlerdeki başarıları kadar bu eylemlerde aldığı tecrübelerle kendisini askeri anlamda daha fazla geliştirme imkanı bulmuştur. Pratik içinde gelişen yoldaşımız, yaşadığı savaş pratiği ve yoldaşlarıyla yaşam içerisinde geliştirdiği tartışmalarla yeni dönemin gerilla taktik ve tarzında kendisini derinleştirmeyi başarmıştır. Bu yönlü gayreti ile diğer yoldaşlarına da örnek olmuştur.

Daha sonra Zap alanına geçen Tolhildan yoldaşımız yaşamsal ve askeri tecrübelerini buradaki yoldaşları ile de paylaşarak devrimci sorumluluklarını yerine getirmiştir. Düşmanın 2021 yılında başta Zap ve Avaşîn alanlarına yönelik gerçekleştirdiği saldırılarda Zap alanından Bazên Zagrosê Devrimci Hamlesi’ne katılan Tolhildan yoldaşımız, düşmanın Zap alanında gerçekleştirmek istediği işgal harekatına karşı mevziye koşan ilk yoldaşlarımızdan olmuştur. Savaş sürecinde öncü bir Apocu olmanın kendisine yüklediği sorumlulukların da bilinciyle yüksek bir tempoyla düşmana karşı savaşmıştır. Savaş sürecinde birlikte mücadele yürüttüğü birçok yoldaşının şehadeti kendisini etkilese de Tolhildan yoldaşımız bu yoldaşlarının anılarını kendisi için bir güç ve moral kaynağına dönüştürmüş ve mücadelesini daha da büyütmüştür. Düşmanın ilkbahardan itibaren geliştirdiği saldırılara hazırlıklı olan Tolhildan yoldaşımız hem daha önce şehadete ulaşan yoldaşlarının intikamını almak hem de düşmana Zap alanında bir kez daha tarihi bir ders vermekte büyük bir emeğin sahibi olmuştur. Hareketli tim taktiğinden savaş tünellerinde geliştirilen direnişlere kadar birçok taktikle düşman saldırılarına cevap vermiş, düşmanın Zap alanında ilerlemesini engelleyen öncü yoldaşlarımızdan olmuştur. Düşmana karşı geliştirdiği destansı direnişi kadar yaşamda yoldaşlarına verdiği moral ve güçle gerçek bir Apocu militan olmayı başaran Tolhildan yoldaşımızın anısı her zaman biz yoldaşlarının mücadeleyi daha fazla büyütme gerekçesi olacaktır.

CÛDI MALAZGÎRT

Cûdi yoldaşımız Muş’un Milazgir ilçesinde yurtsever bir ailede doğmuştur. Yaşadığı ortamda Hareketimizin etkili ve yurtseverlik duygusunun güçlü olması nedeniyle daha küçük yaşlarda partimiz PKK’yi tanımıştır. Bu nedenle gerilla mücadelesine karşı sempati duymuş ve gerilla olabilmenin hayali ile büyümüştür. Gençlik dönemlerinde halk gerçekliğimizi daha iyi anlamaya başlamış, düşmanın halkımıza reva gördüğü onursuz yaşamın ayırdına varmıştır. Her onurlu Kürt genci gibi Cûdî yoldaşımız da bu durumu kabullenmemiş ve mücadele kararı vermiştir. Halkımıza karşı birçok alanda yoğun saldırıların ve katliamların gerçekleştirildiği, halkımızın kazanımlarının elinden alınmak istenmesi Cûdî yoldaşımızın düşmana karşı büyük bir öfke duymasına neden olmuştur. Bu nedenle çocukluk hayali olan gerilla saflarına katılma amacını gerçekleştirmek için yüzünü Kurdistan dağlarına dönmüş ve 2015 yılında gerilla saflarına katılmıştır.

Cûdi yoldaşımız parti saflarına katıldığında önünde zorlu bir savaş sürecinin olduğunun bilincindedir. Bu nedenle yaşama ve eğitimlere bu çerçevede katılmıştır. Yeni savaşçı eğitimleri sürecinde Partimizi anlamaya çalışmış, dağ ve gerilla yaşamına en aktif ve içten katılımın nasıl olabileceği üzerine yoğunlaşmaları olmuştur. Yaşadığı yoğunlaşmalarla her geçen gün dağ ve gerilla yaşamına daha fazla adapte olmuş, yaşadığı her anı anlamlandırmaya başlamıştır. Yaşama kattığı anlam ile Partimize daha fazla bağlanmıştır. Özellikle sistem içerisinde hiçbir yerde bulamayacağı yoldaşlık ilişkilerinden çok etkilenmiş, bu yoldaşlık ilişkilerini açığa çıkaran özgürlük felsefesini anlamaya çalışmıştır. Bunun için Önderliğimizi daha fazla okumaya başlamış, Önderliğimizi okudukça mücadele azim ve kararlılığı daha da artmıştır. Aldığı eğitimlerden sonra Zap alanına geçen Cûdî yoldaşımız tüm gerillacılık pratiğini Zap alanında geçirmiştir. Zap’ta birçok alanda görev yapan Cûdî yoldaşımız emekçi ve fedakar özelliği ile ön plana çıkmış, bu özelliği ile birçok çalışmaya öncülük yapmıştır. Özellikle savaş tünellerinin hazırlanmasında önemli misyonlar üstlenmiş, pratiği ile kendisine olan güveni boşa çıkarmamıştır. Bugün destanlara konu olacak direnişlerin geliştirildiği savaş tünellerinin mücadele tarihimizde bu kadar önemli roller oynayabileceğini öngören Cûdî yoldaşımız, büyük bir istek, moral ve coşkusuyla çalışmalarını başarılı bir şekilde yerine getirmiştir. Bu anlamda Cûdî yoldaşımız bugün işgalci Türk ordusunun girmeye korktuğu savaş tünellerini yapan emekçi yoldaşlarımızdan biri olarak her zaman yoldaşları ve halkımız tarafından anılacaktır.

Düşman saldırılarının başladığı 2021 yılında olduğu gibi 14 Nisan günü başlayan saldırılara karşı da en önde savaşan yoldaşlarımızdan biri olan Cûdî yoldaşımız başta hareketli tim taktiği olmak üzere yeni dönemin savaş taktikleriyle düşmana ağır darbeler vurmuştur. Yeri geldiği zaman savaş tünellerinde yeri geldiğinde de yoldaşlarıyla birlikte arazide düşmana karşı sürekli eylem içerisinde olan Cûdî yoldaşımız cesareti ile hem düşmana ağır darbelerin vurulmasını sağlamış hem de yoldaşlarına güç ve moral kaynağı olarak öncü militanlık görevini başarılı bir şekilde yerine getirmeyi başarmıştır. Şehadet anına kadar bu Apocu militan duruşunu koruyan Cûdî yoldaşımız Bazen Zagrosê Devrimci Hamlesi’nin öncü bir militanı olarak şehadete ulaşmış ve Kurdistan gerillasının yenilmezliğinin en somut ispatlarından biri olmuştur.

Zap alanını tarihine yakışan bir şekilde direniş kalesi haline getiren ve düşmanın işgalcilik hayallerine büyük darbeler vurarak halkımızın özgürlük tarihindeki onurlu yerlerini alan Nûda, Çiya, Demhat, Tolhildan ve Cûdî yoldaşlarımızın başta değerli aileleri olmak üzere tüm yurtsever Kurdistan halkımıza başsağlığı diliyoruz."