Mahsum Korkmaz’ın kaleminden -2

Eylemin amacı partimiz tarafından kuruluşu sağlanan silahlı kuvvetlerimizin örgütü HRK'nin kuruluş ve amaçlarını, şehir merkezinden halkımıza ve dünya kamuoyuna güçlü bir ses ile duyurmaktı.

Eylemin amacı partimiz tarafından kuruluşu sağlanan silahlı kuvvetlerimizin örgütü HRK'nin kuruluş ve amaçlarını, şehir merkezinden halkımıza ve dünya kamuoyuna güçlü bir ses ile duyurmaktı. Bu amaçla şehir odağı geçici olarak işgal edilmeli, düşmanın askeri ve idari kurumlarına darbeler indirilmeliydi. Hedeflerin kapsamı bu doğrultuda belirlenerek somut ve ayrıntılı eylem planı ortaya çıkarıldı.

ERUH BASKINI PLANI

Yapılan keşif sonucu yöneleceğimiz bütün kurum ve noktaların dar bir küme halinde bulundukları ve ortalarında da bölük düzeyinde düşman askeri gücünün bulunduğu tespit edildi. Tasarlanan işgal ve kitlelere sözlü, yazılı propaganda yapma olanağı ancak bölüğün etkisizleştirilmesi veya teslim alınmasıyla mümkün olacağı görüldü. Bu nedenle bölüğe yönelme hedefler dizisinde temel ve baş sıraya konuldu. İkinci sırada; komutanların lojmanları ve askeri gazino, üçüncü sırada kahvehanelerde bildiri dağıtma, pankart asma (bombalı) ve banka soygunu. Dördüncü olarak; cami hoparlöründen şehir halkına hitap etme, beşinci olarak; şehir karayolunu iki ucundan keserek telefon hattını kesme hedef alındı.

Baskın, akşam saat 21:00'da yapılmak üzere planlandı. Eylem süresi 1 saat olarak belirlendi. Hareket noktamız Çırav dağı; geri çekilme hattımız Herekol dağı olarak tespit edildi. Sayımız otuz olarak belirlendi.

Bölüğün teslim alınması karar altına alınarak grupların düzenlemesine geçildi.

BASKIN İÇİN BEŞ GRUP OLUŞTURULDU

1-  Saldırı Grubu: Erdal, Selim, Şiyar, Fikret, Musa, Haydar, Azad, Ferhan.

2- RBC Atış Grubu: Haşim, Baran, Keleş (milis)

3- Savunma grubu: Kazım, İbrahim (milis)

4-  Komuta: Êgîd ve yanında diktiriyof kullanıcısı Serdar.

5-  Bölüğün avlusunda bulunan gazino ve komutan lojmanlarını basan grup: Bedran, Bijî, Kerim propaganda, yayın dağıtımı, pankart ve banka soygunu için iki grup oluşturuldu.

Camide hitap grubu: Tevfik, Ömer Şoreş.

Bildiri, pankart, soygun grubu: Botan, Cengo, Bozan.

Yol kesmeye iki grup çıkarıldı.

Eruh-Siirt yolunu kesen grup: Hacı, Xalil, Salih

Eruh-Şırnak yolunu kesen grup: Ali, Cuma, Halil (üçü de milis)

KOORDİNE, ATIŞ, HAREKET VE MEVZİ DÜZENİ

Mevzilenmeye çıkanlar yol kesen gruplar olacak. Bunlar, belirlenen dar geçitlerde uygun mevzilenmeyi sağlayacak, telefon tellerini kesecek, şehirden silah seslerinin işitilmesiyle yola (virajlı ve uçurumlu yerde) taş dizip trafiğin gidiş gelişini durduracak; gelecek düşman takviye konvoyunu oyalayacaklardır.

Geri çekilmeleri kendilerine doğru izli mermi sıkmamız, işaret görülmemesi durumunda şehirden silah seslerinin kesilmesinden 30 veya 45 dakika sonra yerlerini terk edecekler. Siirt yolunu kesen grup, Çırav dağına geri çekilip sonradan bizimle kararlaştırılan noktada ilişkiye geçecek. Eruh-Şırnak yolunu kesen grup, yanlarına varışımızı bekleyecek. Çünkü geri çekilme yönümüz o tarafta. Kendileri çatışma içindeyseler izli mermi işaretiyle mevzilerini terk edecekler. Bu da mümkün olmazsa şehirde silah seslerinin kesilmesinden 45 dakika sonra kararlaştırılan iki noktada takımın gelmesini bekleyecek, geç saatlere kadar takımla buluşamazlarsa verilen yöne doğru tespit edilen rehberi alıp çekilecekler.

Geri kalan tüm gruplar, aynı anda mevzilenmeye doğru birlikte hareket edecek ve bölüğün çevresinde herkes mevzilerine doğru dağılıp atışa hazır olunacak. Dağılım ve atış sırası şu şekilde belirlendi:

Bölük içine saldırı yapacak sekiz kişilik grup da, kendi içinde üç birime bölünerek önde Erdal ve Selim binanın kapısındaki nöbetçiye doğru yürüyecek ve nöbetçiyle karşılaştıkları ilk an, onu vurup binanın kapısını tutacaklar. Binanın arkasında mevzilenmiş bulunan RBC atıcısı, silah sesini işitmesiyle birlikte üst kattaki koğuş binasına ateş açacak. RBC atışından sonra Erdal ve Selim, salona el bombalarını fırlatıp otomatik ateşle koridora dalacak ve koridoru ateş altında bulunduracak. Arkalarından hareket eden Şiyar, Fikret, Musa, Erdal ile Selim'in mevzisini devralacak ve mevzilerini geridekilere devreden Erdal ile Selim, üst koridora tırmanarak aynı atışı orada da sürdürecek. Şiyar, Musa ve Fikret'in peşinden koridora giren Haydar, Azad, Ferhan üçlüsünden Haydar ve Azad hiç beklemeden üst kata tırmanıp Erdal ile Selim'in yanında yer alacak; Ferhan, Şiyar grubunun yanında kalarak, böylece alt ve üst katta dörder kişilik imha birimleri tamamlanmış olacaktır.

KOMUTAN VE TELSİZ ODASI, KOĞUŞ ODALARI İMHA EDİLECEK

Alt kattakiler komutan ve telsiz odasını, üst kattakiler koğuş odalarını hedef alıp imha edecekler. Hedef seçilen kapılar taranacak, tarama veya tekme atma suretiyle açılan kapılara imha bombaları atılacak ve "teslim ol" çağrısında bulunulacaktır. İlk hedef odaları bu şekilde teslim alındıktan sonra diğer odalar aynı tarzda yoklanıp boşaltılacaktır. Alınan esirler, bina avlusunda mevzilenen komuta grubumuzun yanına getirilecek ve diktiriyof gölgesinde toplu halde tutulacaklardır.

İlk mevzilenme yürüyüşünde sekiz kişilik Erdalgil grubunun arasında RBC grubu, onun arkasından şehir meydanını kontrolünde tutacak savunma grubu yer almalı. Bölüğün gerisinde bu üç gruptan ayrılan gazino baskın grubu ve komuta grubu, beraber bölüğün güneyindeki avlu duvarının dibinde mevzilenecek. Nöbetçiye açılan ilk ateşi fark eden gazino lojman grubu, bu avluya atlayıp gazinoya yönelecek ve orada bölüğe dalan grubumuzun arkasını emniyete alıp, komutanları yakalamaya veya vurmaya çalışacak. Bu iki grubun da arkasında yürüyüşte yer alan propaganda soygun grupları hedeflerine açılan caddelere dalarak noktalarına ulaşacaklardır.

İLK VE İKİNCİ ETAP

İlk etapta birinci mevzi yerini değiştirecek grup, RBC grubu olacak. Bunlar bir roket atışı ve üç el silah atışını koğuşlara sıktıktan sonra komuta noktasına gelip yerleşecek ve RBC grubunda yer alan doktorumuz da bu suretle komutanın yanında görevine hazır olacaktır. Yine hazır bulunan RBC, binadaki düşman askerinin direnmesi ve içerdeki grubumuzu geri püskürtmesi durumunda komutanın emriyle ikinci atışını yapacaktır (grubumuzun binayı terk etmesinden sonra).

İkinci etapta yerini değiştirebilecek olan, bölüğün içerisinde baskın düzenleyen grup olacak. Bunlar, başarı veya başarısızlık gibi her iki durumda da komuta noktasına gelip durumu bildirecek ve ona göre tavır belirlenecektir. İç saldırı başarısızsa dış saldırıya devam edilecek ve şehirdeki tüm gruplarımız şehir dışındaki toplanma noktasına çekilinceye kadar saldırıyı sürdürüp, komutanın işareti üzerine ancak bölüğün çevresini terk edebilecektir.

Bu ana saldırı grubunun savunma grubu ile birlikte tümüyle terk edişi; cami, banka-bildiri, RBC ve komutanın şehir dışındaki toplanma noktasına çekilmesiyle mümkün olacaktır. İç saldırının başarılı olması durumunda bölük binasının çevresi güvenliğe alınarak silah deposu boşaltılacak, komutanların evlerine girilecek, cezaevine girilecek ve boşaltılacak. Hükümet konağı yakılacak, postane tahrip edilecektir. Bu arada cami grubu (Tevfik konuşmacı, Şoreş iç koruyucu, Ömer dış koruyucu) bildirimizi okuyacak, düşmana "teslim ol" çağrısında bulunulacak ve halkı teskin etmeye çalışacaktır.

Bölüğün on metre arka cephesinde bulunan camideki bu grubumuz düşmanın direnmesi ve arka pencerelerden kaçışı halinde komutadan alacağı izinle çatışmaya geriden savunmacı olarak katılabilecektir. Geri çekilme düdük işareti ile olacak ve komutanın yanında yer alacaktır.

Botan arkadaşın grubu ise; birinci görevi olan üç kahvehaneye bildiri dağıtacak, arkasından banka müdürü ve veznedarın evine girilerek kasa anahtarını alıp soygunu gerçekleştirecek ve son olarak biri bombalı olan iki pankartı asıp telsiz bağlantısıyla gelişmelerini ve geri çekilmesini aktarabilecektir. Ayrıca evi bilinmeyen ancak şans tanınan yerel muhbir kahvehanelerde görülürse cezalandırılacaktır.

Tüm bu görevler yerine getirildikten sonra eğer yüklü ganimet ele geçirilmiş ise arabaya doldurulup uzaklaşılacak. Bu mümkün olmazsa yanımıza alacağımız üç katırımıza yük bindirilip beraber taşınacaktır.

Tam bir yenilgi ve dağılma durumunun doğması halinde Çırav dağının eteğinde belirlenen bir noktada en geç 1,5 saat içinde birikme sağlanacak ve sürenin dolmasından sonra bu nokta terk edilecektir.

Eylem esnasında planlama dışına izinsiz çıkılmayacak, mevziler terk edilmeyecek, atışlar isabetli ve ölçülü olacak, gereksiz şekilde mermi harcanmayacak; arkadaşlar birbirini vurmamaya ve sivillerin vurulmamasına aşırı dikkat göstermek zorundadırlar. Çapula girişilmeyecek, geri çekilme kademeli ve savunmalı olacaktır.

Dikkat çekilen bu hususlarla birlikte plan aşamaları takım üyelerine topluca kavratıldı. Her gruba özel olarak görevi birkaç kez hatırlatıldı.

Plana ilişkin onayları alınarak düz bir sahada yapılan hedefin maketi üzerinde birkaç kez provaya girişildi. Prova bitiminin akşamı hedefe doğru, gece yola çıkıldı.

15 Ağustos 1984'ün gündüzü, hedefin yakınındaki dağda geçirildi. Dürbünle gruplara şehir ve hedef noktaları, yollar gösterilerek tanıtıldı. O günün akşamı saat 19.30'da şehre doğru hareket edildi. Saat 21.00'de eylem yerine varılarak aksaksız mevzilenme ve atış sağlandı. Her şey planlama doğrultusunda işlemeye başladı.

*Mahsum Korkmaz’ın (Egîd) günlüğünden alınmıştır.