Bersum: Türkiye halkları saldırılara karşı birlik olmalı

Amed, Van ve Mardin belediyelerinin gasp edilmesinin hukuksuz olduğunu söyleyen Süryani Birlik Partisi Eş Başkanı Senherib Bersum, Türkiye halklarının iktidarın saldırılarına karşı birlik olması gerektiğini söyledi.

Kuzey ve Doğu Suriye’de faaliyet yürüten Süryani Birlik Partisi Eş Başkanı Senherib Bersum Amed, Van, Mardin belediyelerinin AKP hükümeti tarafından gasp edilmesine yönelik ANF'ye değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye’de AKP hükümetinin hiçbir kanun ve yasa gözetmeksizin bütün demokrasi değerlerini ayaklar altına aldığını söyleyen Bersum, şöyle konuştu:

"Kendi bulundukları ülkenin kanun ve yasalarının da gereklerini de tanımamaktadır. Son zamanlarda da yapılanlarda Türkiye’deki belediyelere el koyması, halk tarafından seçilmişlerin ve halkın iradesine de el koyması anlamına gelmektedir.

Bu olaylar büyük bir tehlikenin habercisidir. Bu halkın iradesi ve kazanımlarına saldırı anlamına gelmektedir. Bu sebeptendir ki Amed, Van ve Mardin belediyelerine el konması kararı hukuksuz ve demokrasiden uzak bir karardır. Bu hukuksuzluklar gölgesinde Türkiye şovenist, faşist ve despot bir sisteme dönüşmeye başlamaktadır."

AKP HÜKÜMETİ SURİYE’DEKİ KARIŞIKLIKLARDAN KENDİNE PAY ÇIKARMAK İSTEMEKTE

Türkiye Cumhuriyeti Parlamentosu’ndaki hukuksuzlukların herkesin gözü önünde yaşandığına dikkat çeken Bersum devamla şunları belirtti:

"Yine son zamanlarda Türkiye devletinin Kuzey ve Doğu Suriye üzerindeki tehditlerini de gördük. Bu topraklara geçeceğini ve nasıl işgal etmek istediğini ortaya koydular. Aslında bu şekilde kendi içlerindeki karmaşadan kaçmak istemekteler. Amacı savaşla Türkiye’de bulunan bir kesimin içerideki desteğini almak ve bölgedeki savaşı komşu ülkelere de yaymak.

AKP hükümeti başından beri Suriye’deki ve özelde de Kuzey Suriye’deki karışıklıktan kendisine pay çıkarmak istemektedir. Birçok gruba ve onların temsilcilerine destek vermekte ve Suriye’deki karışıklıktan yararlanmak istemektedir. Son yaşanan süreçte görüyoruz ki artık başka gruplar eliyle değil de direk kendi ordusu ve gücüyle bir saldırı projesi içerisindedir. Desteklediği grupların kaybettiğini görünce bu yola başvurmuştur. Nasıl ki kendi ülkesindeki halkların kazanımlarına saldırıyorsa, yine komşusu ülke halklarının da kazanımlarına göz koymuştur."

ASIL AMAÇLARI DEMOKRATİK ÖZERKLİK SİSTEMİNİ DARBELEMEKTİR

AKP ve Erdoğan hükümetinin amacının Kuzey ve Doğu Suriye’de oluşturulan Demokratik Özerklik projesini darbelemek olduğunu vurgulayan Bersum konuşmasını şu sözlerle sonlandırdı:

"Bu şekilde aslında Kuzey Suriye’deki bütün çözüm yollarını kapatmak ve Suriye’deki kazanımları hedef almak istiyorlar. Böylesi bir süreçte hepimizin birlik içerisinde, bu saldırılara karşı bir duruş göstermemiz gerekmektedir. Bizler uluslararası toplumlara da sesleniyoruz ve diyoruz ki bu şovenist, faşist ve katı radikal dinci zihniyete karşı tutum almaları gerekmektedir. Çünkü bu saldırılar sadece belirttiğimiz bölge için değil bütün Ortadoğu için bir tehlikedir.

AKP’nin HDP karşısındaki düşmanlığı, aslında kendini örgütleyen, kazanımlar elde eden halklaradır da. Kendi demokratik haklarıyla sandığa giden halkın iradesine karşı AKP büyük bir korku içerisine girmiştir. Bizler Süryani halkları olarak da HDP içerisinde de yerimizi almaktayız. HDP içerisinde de bir milletvekilimiz de bulunmakta, Türkiye Parlamentosunda biz Süryani halklarının temsilinin yapılması çok önemlidir. Bu sebeptendir ki AKP’nin HDP’ye karşı saldırıları Süryani halklarına karşı da bir saldırıdır. Bu nedenledir ki sadece Kürtler değil Türkiye topraklarında yaşayan ve haksızlığa uğrayan bütün halklar birlik ve tek ses olmalı ki kazanımlarını koruyabilsinler."