Batı Afrika ülkelerinden iklim stratejisi

Batı Afrika Devletler Topluluğu (CEDEAO), iklim değişikliklerine karşı gelecek 10 yıl içerisinde karşı koymak için bölgesel bir strateji üzerinde anlaştı.

CEDEAO üyesi ülkeler, Avrupa Birliği ile anlaşarak, iklim değişikliğinin zorluklarını karşılamak için önümüzdeki 10 yıl içinde 294 milyar dolar (278 milyar euro) harcamayı planladılar.

CEDEAO’nun Tarım, Çevre ve Su Kaynaklarından sorumlu komiseri Seku Sangar, Gana’nın başkenti Akra’da düzenlediği basın toplantısında, “2020 ile 2030 yılları arasında (gerekli harcamanın) 294 milyar dolar civarında olduğunu tahmin ediyoruz” dedi.

Sangar, “Uyanmamız önemli, çünkü çevremiz yok ediliyor. Ormanlarımızı ve toprağımızı kaybedersek hepimiz göç ederiz. Bu nedenle çevreyi korumamız gerekiyor” diye ekledi.

Seku Sangar’a göre söz konusu strateji, küresel ısınmayla mücadeleye yardımcı olmak için yeni yaşam tarzlarını benimseme konusunda farkındalık yaratmayı da hedefliyor.

Bu strateji aynı zamanda bölgesel kurumlar, CEDEAO’nun 15 üye devleti, ortakları ve sivil toplum aktörlerinin işbirliğini sağlamayı amaçlıyor.

Strateji, ayrıca 2015 Paris İklim Anlaşmasıyla uyumlu bir bölgesel politikayı hedefliyor. Paris Anlaşması, küresel ortalama sıcaklık artışını sanayi öncesi döneme kıyasla +2 °C artış ile sınırlı tutmayı ve hatta +1,5 °C ile sınırlandırmayı amaç ediniyor.

2019 yıllık iklim raporuna göre, kıyıların bozulması ve erozyon, özellikle Batı Afrika'da büyük zorluklar olarak öne çıkıyor.

Benin, Fildişi Sahili, Senegal ve Togo kıyılarının yaklaşık yüzde 56'sı, giderek artması beklenen erozyondan etkileniyor.

Rapora göre, deniz seviyesinin yükselmesi baskın neden değil, ancak çevresel değişimin olumsuz sonuçlarını şiddetlendirecek diğer faktörlerle birleşmesi bekleniyor.

BM, iklim değişikliğinin etkisinin hasat ve gıda güvenliğini de tehdit edeceği uyarısında bulunuyor.