Bulutların küresel ısınmaya etkisi: Artış daha fazla olabilir

The Guardian’da yayınlanan bir makalede, küresel ısınmanın bu yüzyıl sonuna kadar 1,5 derece ile sınırlandırılması için artık çok geç olduğuna dikkat çekiliyor.

13 Haziran Jonathan Watts imzalı makalede, bugüne kadar yapılan küresel ısınma tahminlerinin çok ötesinde bir tehlikenin yeryüzünü beklediği savunuluyor. Küresel ısınmanın etkisinin ağırlaşacağına dair tezin savunulduğu makalede, özellikle bugüne kadar ısınmaya etkileri ‘nötr’ olarak değerlendirilen bulutların oynayacağı role işaret ediliyor.

Makalede dikkat çekilen konuların başında, son bir yılda bulutların iklimsel hassasiyeti artıran bir rol oynadıklarına dair yayınlanan bilimsel makalelere vurgu yapılıyor. Buna göre, bulutlar atmosfere salınan sera etkili gazların salınımının yarattığı ısıyı daha da arttırıyor.

Bu tespitin yapılmasında son yıllarda iklime dair modellemelerde sağlanan ilerlemelerin etkili olduğu bildiriliyor.

BUGÜNE KADAR 3 DERECE ARTIŞ RİSKİ ÖNE ÇIKIYORDU

Watts’ın makalesinde 1980 yılından sonraki dönemde iklimdeki hassasiyet düzeyinin genelde aynı kaldığı belirtilirken, şu ana kadarki tahminlerin azami 3 derecelik bir sıcaklık artışını öngördüğü hatırlatılıyor. Genel olarak ölçümlerde baz alınan 19’uncu yüzyıldaki sanayi devrimi öncesine oranla atmosferdeki karbondioksit (CO2) miktarının iki katına çıkması halinde küresel ısınmanın 3 derece artacağı varsayılıyordu.

5 DERECEYE KADAR ÇIKABİLİR

The Guardian’daki makaleyi yorumlayan birçok uzman ise, benzer görüşleri paylaşıyor. Greenpeace sözcülerinden Clément Sénéchal’e göre de bulutların ısınmada oynadıkları rol, bugüne kadar ‘etkisiz’ ya da ‘nötr’ olarak kabul ediliyordu.

Gazeteye yorumda bulunan Almanya Potsdam İklimsel Etkiler Araştırma Enstitüsü direktörü Johan Rockström, yeni modellemelerle birlikte 3 ila 5 derece arasında bir ortalama sıcaklık artışının beklendiğine işaret etti. Rockström, “Bu oldukça endişe verici bir konu” diye konuştu.

Bugüne kadarki küresel ısınma artışına dair en yüksek tahminlerin 3 derece olduğunu kaydeden Rockström, yeni süper bilgisayarlarla yapılan ölçümlerin beklenenden daha ağır sonuçlar gösterdiğinin altını çizdi.

DÖNÜŞÜ ZOR OLABİLİR

Greenpeace sözcülerinden Clément Sénéchal ise, bugüne kadar öngörülen tüm senaryoların yeniden gözden geçirilmesi gerektiğine işaret ediyor. Sénéchal, başta Birleşmiş Milletler (BM) olmak üzere devletlerin belirlediği iklim hedeflerinin daha yukarıya çekilmesi gerektiği görüşünde. Bu da mevcut sera etkili gaz salınımlarının zamana yayılmadan hızlıca düşürülmeye başlanması gerektiği anlamına geliyor. Aksi halde çok geç kalınmış olacak.

Aynı kapsamda görüşleri paylaşılan Oxford Üniversitesi iklim fiziği profesörlerinden Timothy Palmer de bulutlardan kaynaklı ısınma artışının tehlikelerini dile getiriyor. Guardian’ın görüşlerini paylaştığı Palme, “Son modeller bulutların işleri daha da kötüleştireceğini gösteriyor. Hükümetlere ve geniş kamuoyuna verilen mesaj net: ‘İklimdeki hassasiyetin bilinenden daha yüksek olduğunu ciddiye alabilirsiniz’, deniyor” diye konuştu.

 

Bulutların atmosferde biriken sera etkili gazların neden olduğu ısınmayı daha da arttıracağına dair tez kapsamında başka araştırmaların yapılması gerekiyor. Guardian’da yayınlanan makalede edinilen sonuçların BM’ye bağlı Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) tarafından önümüzdeki yıl yayınlanacak geniş bir rapora dahil edileceği de verilen bilgiler arasında.