Kentleşme şempanzelerin yaşam alanlarını yok ediyor

Kentleşme ve avlanma baskısı altındaki şempanzeler, giderek daha küçük doğa adacıklarında varlıklarını sürdürebiliyor. Uzmanlar, bu türün korunması için bir yanıt olmaya çağırdı.

Afrika primatının dört alt türü, yok olma tehlikesi altında bulunuyor. Bunlardan biri olan verus şempanzesi, üç kuşak içerisinde nüfusunun yüzde 80’inden fazlasını kaybetti.

Almanya’da yapılan bir toplantı ardından tüm dünyadan 40 primatolog, insan genlerinin yüzde 99’unu paylaşan bu hayvanın korunması için çağrıda bulundu.

Diğer çok sayıda büyük hayvan gibi, maymunlar üzerindeki temel tehdidi doğal yaşam alanlarının yok olması oluşturuyor. Giderek daha fazla nüfusa sahip kentlerin yayılmasıyla bu alanların daralması, maden endüstrileri, ormansızlaşma ve tarımcılık şempanzelerin daha küçük doğa adacıklarına çekilmelerine neden oluyor.

Şempanzeler etleri için de avlanırken, tarım ürünlerini korumak isteyen çiftçileri tarafından da öldürülüyor.