‘Kötü nitelikteki sular sınıflandırılması yapılmadı’

Bursa Su Kolektifi, yapılan yönetmelik değişikliği ile “Az kirlenmiş bir su, iyi ekolojik durumu nitelediğinden dolayı sulama alanlarında kullanımına müsaade edilebilecek” açıklamasını yaptı.

Bursa Su Kolektifi yaptığı yazılı açıklamayla Türkiye’nin, AB Su Çerçeve Direktifi’ne göre uyumlandırıldığı duyurarak 16.06.2021 tarih ve 31513 sayılı Yerüstü Su Kalitesi Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlan değişikliğin “kötü suların” ayrımının yapılmadığını açıkladı.

Açıklamada, “Yönetmelik ile kıta içi yerüstü su kaynaklarının genel kimyasal ve fizikokimyasal parametreler açısından sınıflarına göre kalite kriterleri üç sınıf ile gösterilerek herhangi bir iyileştirme ve arıtma sürecinin işletilip işletilmediği analiz edilmeden kötü sınıftaki suların ayırdı kaldırılmıştır” denildi.

Kolektif’in açıklamasına göre Yönetmelik’te ortalama statünün altındaki sular için kötü nitelikteki sular sınıflandırılması yapılmadı.

Yine açıklamaya göre az kirlenmiş sular bu yönetmeliğe göre kullanıma uygun görülecek: “Az kirlenmiş bir su iyi ekolojik durumu nitelediğinden dolayı sulama alanlarında kullanımına müsaade edilebilecektir. III. Sınıf su kalitesindeki sulara -orta kalite (kirlenmiş sular) gelindiğinde gıda, tekstil gibi nitelikli su gerektiren tesisler hariç olmak üzere uygun bir arıtmadan sonra su ürünleri yetiştiriciliği için kullanılabilir nitelikte su ve sanayi suyunu ifade ettiği görülmektedir. Buna göre kirlenmiş ve az kirlenmiş su olan orta ve iyi kalite klasifikasyonundaki suların kullanımda olması kirlilik yükü yayılımına yol açabilecektir.”