ANALİZ

Tüm Haberler

 • ‘Özgürleşen kadın özgürleşen toplumdur’ 

  Köklü bir kadın devrimi olmadan, dolayısıyla erkeğin zihniyet ve yaşam değişikliği yaşanmadan yaşamın kurtuluşu olanaksızdır.
 • Abdullah Öcalan: Ulusal demokratik toplum artık bir hayal değil 

  1980’den 2005’e kadar geçen süreç, esasında nesne olarak Kürt olgusundan bilinçlenen, örgütlenen ve savaşan, böylelikle özneleşen ulusal topluma dönüşü ifadelendirir. Buna eski kadavra ve köle Kürtlükten yeniden canlanan Kürtlüğe geçiş de diyebiliriz.
 • Yeni dönemde PKK’nin kimliği ve anlamı 

  PKK’nin ideolojik kapasitesi bilimsel sosyalizmin ve reel sosyalist sistemin eleştirisiyle güçlenmiştir. PKK’nin politik seviyesi de daha çok deneyimle kazanıldığı için dünyada sayılı partilerden biri konumundadır.
 • Bir diriliş ve kahramanlık destanı 

  Gerçekten de PKK’nin hem hazırlık dönemi ve hem de 43 yıllık resmi mücadele sürecinde yapılan ve yaşananlar bir diriliş destanına tekabül ediyor. Hem de fedai çizgisinde yürütülen kahramanca direnişle yazılan bir diriliş destanı oluyor.
 • Abdullah Öcalan: Daha kalıcı ve tasfiye edilemez bir sürece evriliyorduk 

  Engel unsurlardan arınıyor, daha geliştirici öğelerle ihtiyaçlara yanıt vererek daha kalıcı ve tasfiye edilemez bir sürece evriliyorduk. Bunun göstergesi PKK ismini yeniden takınmak, halkın kimlik ve özgürlük kazanımlarını KCK olarak somutlaştırmaktı.
 • PKK’deki dönüşümün özü 

  Bilimsel sosyalizmde bunalımın Sovyetler Birliği’ndeki iç çözülüşle kendini açığa vurması ve 1998 Büyük Gladio Komplosu, PKK’yi köklü dönüşüme zorladı.
 • Abdullah Öcalan: 1990’lardan sonraki devrimci halk savaşı, Kürdistan politikalarını boşa çıkarmıştı 

  PKK’nin grup olarak çıkışında ‘Ulusal Kurtuluşçular’, ‘Ulusal Kurtuluş Ordusu’ nitelemeleri temsil edilmek istenen gerçeği ifade ediyordu. İdeolojik dönem propagandacılığı esas olarak Kürt ulusal realitesini çözümlemeyi esas alıyordu.
 • PKK diğer ulusal kurtuluş hareketleri gibi dar milliyetçiliğe kaymadı-YENİLENDİ 

  PKK diğer ulusal kurtuluş hareketleri gibi dar milliyetçiliğe kaymadı. Sosyalist sistemin çözüldüğü süreçte dimdik ayakta kalmayı başarması bilimsel sosyalizmin özüne bağlılığını gösterir.
 • 6 Mayıs suikastı Kürt Halk Önderi’nin barış adımınaydı 

  Türk kontrgerillasının 6 Mayıs 1996’da Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan’a yönelik suikast girişimi, ateşkes ilan ederek barış için adım atmasını da hedef alıyordu. Denizlerin idam yıl dönümü de bilinçli bir seçimdi.
 • Abdullah Öcalan: Savaşı göze almadan hiçbir özgürlük elde edilemezdi 

  Kültürel soykırımın tam zaferini yaşadığı ortamda Kürt ulusal hareketini diriltmek ölüyü mezardan sağ çıkarmaya benzer. İdeolojik PKK özgür yaşam umudunu fazlasıyla vaat ediyordu. Fakat savaşı göze almadan hiçbir özgürlük elde edilemezdi.
 • PKK öncülüğünde özgürlük yolunda önemli mesafeler kat edildi  

  PKK öncülüğünde özellikle 15 Ağustos 1984 hamlesiyle gelişen ve çok zorlu geçen bir direniş süreciyle sadece Kürt gerçeğinin varlık olarak tasfiyesi durdurulmamış, özgürlük yolunda da önemli mesafeler kat edilmiştir.
 • Zindanlardaki zulme sessiz kalmak! 

  Türkiye ve Kürdistan’daki zindanlardaki zulme ve baskıya karşı çıkma geleneği ve kültürü yeniden harekete geçerek bu zulme dur demelidir.
 • Kürt yurtseverliği 

  Kürdistan’dan kaçış yurtseverlikten kaçıştır, özgürlük ve demokrasi mücadelesinden kaçıştır.Her gün onlarca Kürt genci özgürlük için can verirken, birileri Avrupa’da yaşam aramak için Kürdistan’dan kaçamaz.
 • Duran Kalkan: 43’üncü yıl PKK’nin yenilmezliğini bir kez daha ortaya koydu 

  Duran Kalkan, PKK’nin 44’üncü yılında hem faşist-soykırımcı saldırganlığa karşı daha örgütlü, planlı ve çok daha güçlü bir direniş yılı olacağını hem de “özgürlük zamanı” direnişinin AKP-MHP faşizmini yıkarak zafer kazandığı bir yıl olacağını vurguluyor.
 • Qamişlo'da büyüyen Yusif Gulo 

  Yusif Gulo 85 yaşındaydı. Kürdistan’da seçkin bir yurtseverlik örneğiydi. Ömrünü Kürdistan’ın özgürlüğüne ve halkına adamıştı. Önder Apo’yla kavline son nefesine kadar bağlı kaldı.
 • Yeni tehdit ve oyunlar 

  Türk Cumhurbaşkanı’nın Kuzey-Doğu Suriye ve Rojava’yı tehdit etmesinin; Rusya ve ABD ile yaptığı görüşmelerin ardından yapılan açıklamalar ve atılan adımlar, yeni bir planın devrede olduğunu gösteriyor.
 • Mehmet Eymür itirafları 

  İstihbarat örgütlerinin sol gösterip sağ, sağ gösterip sol vurmaları bilinen, klasik bir yöntemdir. Mehmet Eymür CİA ajanı olduğu için bu tür yöntemleri iyi bilir.
 • Burası Kürdistan, ben de Kürt’üm 

  Her yerde ve her zaman Kürt yurtseverliğinin tutumu böyle olmalıdır. Cemil Taşkesen, mevcut söz ve tutumuyla bize bunu göstermiş ve de öğretmiştir. Her Kürt insanı “Burası Kürdistan’dır, ben de Kürt’üm” demelidir demiştir.
 • Özerk Yönetim’in halk için verdiği ekmek mücadelesi 

  Her yıl 1 milyon tondan aşağı düşmeyen buğday üretimi, bu yıl yaşanan kuraklıktan ötürü 182 bin tonda kaldı. Özerk Yönetim özel çabalarla ve daha yüksek fiyatlarla buğday temin ederek, halka yüzde 86 zararla ekmek sunuyor. Ancak bundan haberi olan yok.
 • Yolun sonuna doğru 

  Ne yapsa da Tayyip Erdoğan için artık çıkar yol kalmamıştır. Tayyip Erdoğan Yönetimi artık düşecektir. Bu kesindir... O halde rehavete kapılmamak ve AKP-MHP faşizmine karşı mücadeleyi daha örgütlü ve etkili yürütmek gerekir.
 • Türk meclisi savaş tezkeresini uzattı: Arka planında ne var?* 

  Türkiye, uluslararası hukuka ve insan hakları yasalarına aykırı olarak Kuzey ve Doğu Suriye ve Güney Kürdistan’da bulunuyor. Bu askeri yetki, Türkiye'nin bir 'işgalci güç' olarak devamını ve iktidarın insanlığa karşı suçlarının devamını desteklemektedir.
 • Kalkan: Kürt ve Kürdistan’ın varlığı öz savunmasız olmaz 

  PKK Yürütme Komitesi Üyesi Duran Kalkan, öz savunma üzerine yaptığı değerlendirmede Kürt ve Kürdistan’ın varlığının öz savunmasız mümkün olmadığına vurgu yaptı.
 • İmralı da 'volta atma' suçu! 

  Dünyada herkes de biliyor ki, zindandaki hükümlülerin en popüler sporu volta atmaktır. Volta atmak zindanın sporudur. Bunu artık çocuklar bile biliyor. PKK liderine volta attı diye ceza verilmesi mevcut Türkiye gerçeğinin İmralı’da uygulanmasıdır.
 • Kimyasal Tayyip’ten hesap sormak 

  Sokakları AKP-MHP faşizminin işgal ve kimyasal silah saldırılarına karşı çıkışla inletmek gerekir. Dengesini yitirmiş ve yönetemez hale gelmiş Tayyip Erdoğan yönetiminin istifasını istemek ve buna zorlamak gerekir.
 • Kürdistan’da asırlık kimyasal katliam devam ediyor 

  Bir asırdır kimyasal silahla bombalanan Kürdistan’da tüm dünyanın gözü önünde savaş suçu işleniyor.