AB satılmayan giysilerin imha edilmesini yasaklıyor

Avrupa Parlamentosu ve AB üye devletleri, satılmayan giysilerin imha edilmesini yasaklayan ve tüketim mallarının eko-tasarımını güçlendiren bir anlaşmaya vardıklarını duyurdu.

Mart 2022'de Avrupa Komisyonu tarafından önerilen yeni mevzuat, çevresel etkileri sınırlamak, ürünlerin daha güvenilir, yeniden kullanılabilir, onarılabilir olmasını sağlamak, geri dönüşümü kolaylaştırmak ve kaynakların daha verimli kullanımını teşvik etmek amacıyla tasarım gereksinimlerini içeriyor.

Salı günü yapılan açıklamada AP ve AB üye devletlerinin bir anlaşmaya vardığı belirtildi.

Yeni önlemler arasında, satılmayan giysi ve ayakkabıların imha edilmesinin yasaklanması bulunuyor. Bu yasak, mevzuatın yürürlüğe girmesinden iki yıl sonra geçerli olacak.

Orta ölçekli işletmeler altı yıl içinde uyum sağlamak zorunda kalacak, ancak küçük işletmeler muaf tutulacak. Ayrıca, büyük şirketler her yıl hurdaya çıkardıkları ürünlerin hacmini açıklamak ve bu uygulamayı durdurmaya teşvik etmek umuduyla açıklamalar yapmak zorunda kalacaklar.

Eko-tasarım konusunda Avrupa Komisyonu, döngüsel ekonomiyi teşvik etmek amacıyla belirli tüketim malları için özel gereklilikler tanımlayacak. Bu kapsamda öncelikli olarak tekstil, mobilya, demir-çelik, alüminyum, lastik ve elektronik ürünler gibi "yüksek etkili" ürünler bulunuyor.

Ayrıca, tüketicilere ve işletmelere satın aldıkları ürünlerin çevresel etkilerini öğrenmelerini sağlamak amacıyla bilgiler içeren bir QR kodu şeklinde bir "dijital pasaport" getirilecek. Bu pasaport, ürünlerin izlenebilirliği ve kullanılan malzemeler hakkında bilgi sağlayarak onarım ve geri dönüşümü kolaylaştıracak.

Mevzuatın raportörü olan Sosyal Demokrat Parlamenter Alessandra Moretti, "'Çıkar, yap, at' modeline son vermenin zamanı geldi" diyerek, yeni ürünlerin herkese fayda sağlamak, çevreyi korumak ve gezegene saygı göstermek üzere tasarlanacağını belirtti.

Avrupalı işverenler, anlaşmayı memnuniyetle karşıladı ancak yeni idari kısıtlamaların endişe verici olduğunu dile getirdi. Anlaşma, AB'nin eş-yasa koyucuları tarafından resmi olarak onaylanmadan önce AP üyeleri ve üye devletler tarafından genel kurulda kabul edilmesi gerekiyor.