Altı ülke yakında mali kriz yaşayabilir

Japonyalı finans holdingi Nomura'nın Cassandra Endeksi'ne göre, altı ülke yakın gelecekte bir mali krizden etkilenebilir.

Sağlık krizi, merkez bankalarını gösterge faiz oranlarını rekor seviyelere indirmeye ve niceliksel genişlemeyi derinleştirmeye zorladı.

Ekonomilerin toparlanmaya başlandığı mevcut ortamın, bir noktada azalacak olan borç kaynaklı varlık fiyatlarındaki artışlar için olgunlaştığı belirtiliyor.

Geçmişte bu durum aniden olurken, bunun da kredi sıkışıklığına veya daha da kötüsü bir mali krize yol açabileceği kaydediliyor.

Nomura'nın Cassandra Endeksi'ne göre, altı ülke yakın gelecekte bir mali krizden etkilenebilir.

Bu erken uyarı modelinin, 1990'ların başından bu yana 40 ekonomideki son 53 krizin üçte ikisini doğru bir şekilde bildirdiği ifade ediliyor.

Modelde şu anda 40 ekonomiden altısının savunmasız göründüğü uyarısı yapılıyor. Bunlar Amerika Birleşik Devletleri, Japonya, Almanya, Tayvan, İsveç ve Hollanda olarak dikkat çekiyor.

Model, riskleri belirlemek için çeşitli kriterleri dikkate alıyor ve beş erken uyarı göstergesi için uzun vadeli eğilimlerden sapmaları hesaplıyor: özel kredinin GSYİH'ya oranı, borç servis oranı, reel hisse senedi fiyatları, emlak fiyatları ve efektif döviz kuru. Bu kombinasyon bir indeks üretiyor, diğer bir ifadeyle 100'ü aşarsa yeni bir mali krize işareti olacak.

Rapor ayrıca, 100'e yakın puan alan Fransa, Macaristan, Romanya, Yeni Zelanda ve Portekiz’den oluşan diğer beş ekonomi için de bir riske dikkat çekiyor.