BM’de sömürgeciliğin olumsuz etkilerine ilişkin karar kabul edildi

BM İnsan Hakları Konseyi'nde ülkeleri “sömürgecilik mirasının olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak için önlemler almaya” çağıran bir karar kabul edildi.

Çin’in yanısıra Venezuela ve Sri Lanka'nın da önerdiği karar 27 lehte oyla kabul edildi. Aralarında Fransa, Birleşik Krallık ve Almanya'nın da bulunduğu 20 ülke çekimser kaldı. Ancak Konsey'in 47 üye devletinden hiçbiri karara karşı oy kullanmadı.

Metinde “Ekonomik sömürü, devletler içinde ve devletler arasındaki eşitsizlikler, sistemik ırkçılık, yerli halkların haklarının ihlalleri, çağdaş kölelik biçimleri ve kültürel mirasa saldırılar gibi tüm tezahürleriyle sömürgeciliğin mirası, bir bütün olarak insan haklarının etkin bir şekilde kullanılması üzerinde olumsuz etkilere sahiptir” denildi.

Metin, "sömürgeciliği ortadan kaldırmanın ve sömürgecilik mirasının insan haklarından yararlanma üzerindeki olumsuz etkilerini ele almanın son derece önemli olduğunun" altını çizerken, üye devletleri ve ilgili Birleşmiş Milletler organlarını "somut önlemler almaya" çağırıyor.

Ayrıca, aşılması gereken güçlükleri belirlemek ve izlenecek yolu tartışmak için bir yıl içinde bu konuda bir toplantı yapılmasına karar verildi.

Metin pekomut sonuçlara sahip olmasa da Çin'in bu alandaki en yüksek BM organı olan İnsan Hakları Konseyi'ne artan bağlılığının bir işareti olarak değerlendirildi.

ABD'nin 2018'de Konsey'den ayrılmasından yararlanan Pekin, o tarihten beri beri buradaki etkisini genişletti.

Joe Biden'ın Beyaz Saray'a gelişinden bu yana ABD, eski başkan Donald Trump’ın boş sandalye politikasının terk ederek, Konsey'e geri döneceklerini açıklamıştı. Konsey'in yeni üyelerinin BM Genel Kurulu tarafından seçimi 14 Ekim'de yapılacak.