Kürt-Arap Konferansı’nda ‘diyalog’ ve ‘netlik’ çağrısı

Irak’ın başkenti Bağdat’ta düzenlenen Kürt-Arap Konferansı’nın sonuç bildirgesinde “diyalog” ve “netliğe” duyulan ihtiyaca vurgu yapıldı.

Bağdat’taki konferans “Başarılı Bir Kürt-Arap Diyaloğuna Doğru” başlığı altına yapıldı.

Demokratik Siyaset ve Düşünce Akademisi’nin öncülük ettiği ve Özgürlük Derneği’nin (Komeleya Azadi) desteklediği konferansa Iraklı Feyli Kürtler, Standar Derneği, Şengal Gençliği İnsani Örgütü ve Avrupa merkezli Dostluk Derneği katıldı.

Cumartesi gün boyunca süren konferans 11 maddelik bir sonuç bildirgesi ile tamamlandı.

Sonuç bildirgesi şöyle:

“* Kongre, özelde Irak’ta, genel olarak Ortadoğu ve Kuzey Afrika’da tüm kimliklerin, ideolojilerin, milletlerin, kültürlerin, mezheplerin tanınması ve tanınması için çalışmalar yürütecek.

* Kongre, Irak ve Ortadoğu’daki tüm sorunların ve çatışmaların çözümünün savaşla değil diyalogla çözülmesi gerektiğinde ısrar ediyor. Bu aynı zamanda demokratik bir ulus devleti projesini de gerektirir.

* Kongre, bölge halklarının ortak kültürel ve demokratik sosyal ve politik değerlerini korumak ve geliştirmek için çalışacak.

* Kongre, Irak’ta halk ve büyük inançlar arasında tarihsel olarak var olan kültürel diyaloğa odaklanacak.

* Kongre, kadınların çeşitli alanlarda erkeklerle eşitliğine ilişkin tüm konularda eşitliği teşvik edecek. Ayrıca kadına yönelik her türlü şiddeti reddeder. Kadınların her alanda aktif olması önem verilecek.

*  Kongre, Türk devletinin bölgede kurmak istediği Yeni Osmanlıcılığı bilincini ve kendi çıkarları için dini bir araç olarak kullanmasını reddediyor.

* Bölge devletlerinin bölünmesi ve tanınan sınırlar Irak devletinin kurulması, Birinci Dünya Savaşı’nda kazanan tarafların talebi üzerine gerçekleşti. Bu durum bölge halkının rolünü sınırlamıştır.

* Bireysel güç, diktatörlük, partizanlık ve merkezi siyaset, Irak ulusal kimliğine dayalı bir vatandaşlık devleti inşa etmekte başarısız oldu.

* Ülkede demokrasi, federalizm, adem-i merkeziyetçi yönetim ve yapısal özyönetim, kalkınmanın ve özgürlüklerin temeli olacaktır.

* Kalıcı bir devlet, Arap, Kürt ve diğer unsurlar arasında eşitliği gerektirir. Göz ardı edilecek herhangi bir bileşen olmayacak.

* Diyalog ve netliğe ihtiyaç var. Herhangi bir sorun yasal ve anayasal yollarla çözülmelidir.”