Asrın Hukuk Bürosu İmralı için STK'lar ve barolara başvurdu

Asrın Hukuk Bürosu, Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan ve İmralı’daki diğer tutsaklar için çok sayıda sivil toplum örgütü ve baroya başvurdu.

Asrın Hukuk Bürosu, son günlerde yetkili birçok devlet kurumuna yaptıkları “acil görüşme” başvurusu ardından bu kez sivil toplum örgütlerine başvuruda bulundu.

Asrın Hukuk Bürosu Twitter hesabında yaptığı paylaşımda Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan,  Hayri Konar, Hamili Yıldırım ve Veysi Aktaş’ın durumuna ilişkin başvuru yapılan örgütleri şöyle sıraladı:

Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği (CİSST), Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD), Eşit Haklar İçin İzleme Derneği (ESHİD), Hafıza Merkezi, İnsan Hakları Derneği (İHD), Özgürlük İçin Hukukçular Derneği (ÖHD), Toplum ve Hukuk Araştırmaları Vakfı (TOHAV), Türk Tabipler Birliği (TTB), Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV), Uluslararası Af Örgütü.

Paylaşımda, “İmralı’da 8 aydır süregelen haber alamama haline son verilmesi amacıyla, insan hakları alanında yüklendikleri misyon ve bugüne değin yürüttükleri değerli çalışmalara binaen” sivil toplum kuruluşlarına başvuru yapıldığı belirtildi.

BAROLARA BAŞVURU

Asrın Hukuk Bürosu başka bir paylaşımda barolara başvurduklarını bildirdi. Paylaşımda, "Hukukun üstünlüğünü ve insan haklarını savunmak, bu kavramlara işlerlik kazandırmakla yükümlü TBB ve aşağıda ismini belirttiğimiz Barolara İmralı’daki haber alamama haline son verilmesi için girişimlerde bulunmaları amacıyla başvuruda bulunduk" diyerek, başvuru yapılan baroları şöyle sıraladı:

Türkiye Barolar Birliği (TBB), Adana Barosu, Adıyaman Barosu, Ankara Barosu, Antalya Barosu, Batman Barosu, Bingöl Barosu, Bitlis Barosu, Bursa Barosu, Dersim Barosu, Diyarbakır Barosu, Edirne Barosu, Elazığ Barosu, Erzurum Barosu, Eskişehir Barosu, Antep Barosu, Hakkari Barosu, İstanbul Barosu, İzmir Barosu, Kars Barosu, Mardin Barosu, Mersin Barosu, Muş Barosu, Siirt Barosu, Şırnak Barosu, Urfa Barosu, Tekirdağ Barosu, Trabzon Barosu ve Van Barosu.