FEDA: Erdoğan'ın ziyareti imha siyasetinin devamıdır

Demokratik Alevi Federasyonu (FEDA), Alevi kurumlara dönük saldırılara ve asimilasyon politikalarına dikkat çekti.

FEDA'nın açıklaması şöyle:

"Alevi kurumlarına ve kurum yöneticilerine yapılan saldırıların ardından Erdoğan’ın peş peşe Alevi kurumlarını ziyareti, devletin bildik inkâr ve imha stratejisinin günümüzdeki uygulamalarıdır.

Ulus devletin kuruluşundan bu yana Alevi soykırım ve katliamlarıyla yüzleşmediği gibi yakın dönemde yapılan saldırılar da aydınlatılmadan, Erdoğan'ın Hüseyin Gazi Dergah’ına yaptığı ziyarettende görüleceği üzere zihniyette değişen bir şey yok. Alevi inancını, inanç değerlerini kabul etmek yerine inanca asimilasyon ve başkalaşım dayatılıyor. Hüseyin Gazi Cemevi’ ni devletin tekçi ve inkârcı zihniyetine göre dizayn eden, cemevi duvarlarında asılı duran Yol önderlerinin portrelerini kaldırıp yerine çerçeveli Kuran süre ve ayetlerini asan Erdoğan’ ın ziyaretteki amacı; sorunu çözmek değildir. 

Biz Alevilere İktidar İslam’a biat etmemiz, devletin tekçi zihniyetine teslim olmamız isteniyor.

Alevi inancını kabul etmeyen, Anayasal güvenceye tabii tutmayan, dergâh ve cemevlerine statü vermeyen, iktidarda olduğu 20 yılda Alevilere dönük onlarca ırkçı saldırıyı görmemezlikten, duymamazlıktan gelen AKP genel başkanı Erdoğan, şimdide yıllar yılıdır Alevilerin birlikte andıkları, 33 yıldır da, “Uluslararası Hacı Bektaş-i Veli Anma Etkinlikleri” olarak düzenlenen anmalara alternatif oluşturmak istemesi, kültürel soykırım hamlesidir. Devletin yüzyıldır kendisine ait olmayan kültürel değerlere, kimliklere ve meşru siyasal taleplere yaklaştığının bir benzerini Alevi değerlerini manipüle ederek içini boşaltıyor, inancımıza ve inanç değerlerimize bizleri yabancılaştırmak istiyor. İnkârcı, katliamcı devletin Alevilere dönük sürdürdüğü kültürel soykırımının Erdoğan üzerinden yürütülmek istenen bu hamlelerini, bu nedenle kabul etmiyor, tüm Alevileri karşı koymaya davet ediyoruz. 

Bu temelde de her sürekten Alevileri, devletin yürütmek istediği kültürel soykırıma karşı dayanışma içinde birlikte saf tutmaya çağırıyoruz.

Her sürekten Aleviler ve Alevi kurumları olarak bizler meşru, demokratik temel taleplerimiz için yan yana gelemez, birlikte mücadele etmezsek nahak zihniyet sahipleri her gün yeni oyunlarla kadim inancımızı asimilasyona ve başkalaştırmaya devam edecekleri açıktır. Bu nedenle hak, adalet, özgürlük ve eşit vatandaşlık haklarımız için demokrasi güçleri ile birlikte bu ırkçı faşist iktidara ve inkârcı devlet zihniyetine karşı mücadele etmek zorundayız. Bu zorlu ve karanlık süreçte birbirimizin Xizir’i, , yoldaşı olabilirsek hep beraber kazanır, kadim inancımızı yaşar, inanç hakikatimizi yaşatmış oluruz. 

Gün Muaviye soylularına karşı Hüseyin’i duruşu göstermenin zamanıdır diyoruz."