KCK: Êzidîler öz savunma ve özerklik olmadan varlıklarını sürdüremezler!

KCK: Şengal’deki Êzidîler de 74. Ferman’dan büyük dersler çıkarmalıdır. Öz savunmasız ve özerklik olmadan varlıklarını sürdüremeyeceklerini görmelidirler. Öz savunmalı özerklik olmadan Êzidîlerin kendilerini geleceğe taşımaları mümkün değildir.

DAİŞ çetelerinin Şengal’e yönelik düzenlediği 3 Ağusto katliamının yıl dönümüne ilişkin açıklama yapan KCK Yürütme Konseyi Eşbaşkanlığı, “74. Ferman tüm açıklığıyla göstermiştir ki, Êzidîlerin öz savunmalı özerkliğe hakları ve ihtiyaçları vardır. Özerk Êzidxan Êzidîlerin varlığı için olmazsa olmaz kabilindendir. DAİŞ saldırdığında Şengal’in öz savunmalı özerkliği bulunsaydı Êzidîler Derweşê Avdê fedailiğiyle Êzidxan’ı savunur, DAİŞ’i saldırdığına pişman ederlerdi” dedi.

KCK Yürütme Konseyi Eşbaşkanlığı açıklaması şöyle:

“Sadece Ortadoğu’da değil, dünya tarihinde şimdiye kadar görülmemiş zalimlikle insanlık değerlerine saldıran DAİŞ katilleri en acımasız saldırısını da insanlığın en mazlum halkı olan Êzidî Kürtlere yapmıştır. 74. Fermanla Êzidîler tarihten silinmek istenmiştir. Öfkemizle birlikte büyüyen özgür ve demokratik yaşam inancımızla Êzidîlerin inançları ve kültürleriyle özgür ve demokratik yaşama kavuşacakları özgür Kürdistan, demokratik Ortadoğu’yu yaratma sözümüzü bir daha yineliyoruz. Mam Zeki Şengali, Berivan Şengali ve Zerdeşt Şengali’nin özlemleri olan öz savunmalı özgür ve özerk Êzidxan mutlaka gerçekleşecektir.

Mam Zeki Şengali, Berivan Şengali ve Zerdeşt Şengali şahsında tüm şehitlerimizi minnet ve saygıyla anıyoruz. Kürdistan halkının iradesini kırmak ve Ortadoğu’da hakim olmak için AKP tarafından saldırtılan DAİŞ’in kaçırdığı Êzidî kadınlar intikam yeminimiz ve özgürlük irademiz olacaktır. Önder Apo’nun bizlere emanet ettiği Êzidîlerin özgür ve demokratik yaşama kavuşması için bedeli ne olursa olsun üzerimize düşenler mutlaka yerine getirilecektir. Êzidîlerin özgürlüğü sağlanmadan özgür ve demokratik Kürdistan'ın sağlanamayacağı bilinciyle mücadelemizin bir boyutu her zaman özgür ve özerk Êzidxan’ı sağlama yönünde olacaktır.

GERİLLA ŞENGAL’İ SAVUNDU, ÊZİDÎLERİN TÜMDEN SOYKIRIMA UĞRATILMASINI ENGELLEDİ

DAİŞ, Êzidîleri var eden Şengal’e saldırdığında Irak ordusu ve peşmergeler Êzidîleri savunmamıştır. Sadece Derveşê Avdê yiğitliğinde 12 gerilla Şengal’i savunmuş, Êzidîlerin tümden soykırıma uğratılmasını engellemiştir. Gerilla böylece tüm insanlığı ağır bir soykırım töhmetinden kurtarmıştır. Başta Irak ve KDP peşmergeleri olmak üzere tüm uluslararası güçlerin gerillalara kendilerini böyle bir ağır yükten kurtarma borçları vardır.

74. Ferman tüm açıklığıyla göstermiştir ki, Êzidîlerin öz savunmalı özerkliğe hakları ve ihtiyaçları vardır. Özerk Êzidxan Êzidîlerin varlığı için olmazsa olmaz kabilindendir. DAİŞ saldırdığında Şengal’in öz savunmalı özerkliği bulunsaydı Êzidîler Derweşê Avdê fedailiğiyle Êzidxan’ı savunur, DAİŞ’i saldırdığına pişman ederlerdi. 12 fedai gerillanın başardığını binlerce Êzidî genci kesinlikle başarırdı. Ancak o sırada Şengal’in çevresi ve içindeki askeri güçler Êzidî gençlerinin taşıyacağı duygularda olmadıklarından direnmeden Êzidxan’ı terk etmişlerdir. Êzidîler için Şengal varlık yokluk sorunu olduğundan Êzidîlerin öz savunma gücü olsaydı insanlık tarihinin en büyük ve en kutsal direnişi burada DAİŞ’e karşı verilirdi. Bu gerçeklik Êzidxan’ın öz savunmalı özerkliğini zorunlu kılmaktadır. Êzidîlerin bir daha ferman yaşamaması için öz savunmalı özerkliğe kavuşmaları gerekmektedir.

KÜRTLER ÊZİDXAN’IN ÖZERKLİĞİNİ SAVUNMALIDIR

Êzidxan’ın özerkliğini sadece Êzidîler savunmamalıdır; başta tüm Kürtler, siyasi güçleri, aydınları ve sanatçıları olmak üzere tüm insanlık ve sorumlu siyasi güçler de Êzidxan’ın özerkliğini savunmalıdır. Irak ve KDP, DAİŞ'e karşı Êzidîleri savunmadıklarından en başta da onların Êzidxan’ın öz savunmalı özerkliğini savunma sorumlulukları bulunmaktadır.

Êzidîlerin varlığının korunması, en başta Şengal’in her zaman en yoğun ve en güçlü biçimde Êzidîlerin anayurdu olmasıyla mümkündür. Êzidîlik bu topraklarda ortaya çıkmış, varlığı da ancak bu topraklarda sürdürülebilir. Şengal’in taşı toprağı, ovası dağı, çiçeği ağacı, kuşu kurdu Êzidî yaşamının, Êzidî inancı ve kültürünün kopmaz parçasıdır. Şengal anayurt olmadan ne Avrupa’da ne Rusya’da ne de dünyanın herhangi bir köşesinde Êzidîlik sürdürülemez. Her çiçek kendi toprağında gerçek rengini ve kokusunu verir. Her çiçek güzelliğini kendi toprağında bulur. Tüm kültürler ve inançlar için de bu geçerlidir. Kürtler bu nedenle kültüre ‘çand’ demişlerdir.

Şengal başta olmak üzere Êzidxan var olduğu için Avrupa'da, Rusya'da ya da başka bir yerde Êzidîlik var olmakta ve sürdürülmektedir. Bu açıdan tüm Êzidîlerin Şengal’i anayurt yapma ve yüzlerini anayurda dönme sorumlulukları vardır. İnançlarına, atalarına, analarına saygının gereği budur.

74. Fermanda Şengal’i terk edenlerin yüzlerini tekrardan Şengal’e dönmeleri çok önemlidir. Kamplarda yaşam ölümdür. Şengal’de zorluklar içinde yaşanılsa da bu yaşam güzeldir, moral vericidir. Kamplardan Şengal’e yüzünü dönmeleri ölümden yaşama koşmalarıdır. Êzidîlerin en güzel renkleri, kokuları ve güzellikleri ile yaşamı var etmeleridir. Bu açıdan dünyanın her köşesindeki Êzidîlerin tekrar yurtlarına dönme, Êzidîlerle dayanışma sorumluluğu ve borçları vardır. Êzidîler şu bu ihtiyaçtan yoksun kalabilir ama Şengal Êzidîlerini kimseye muhtaç etmemelidir. Özellikle Avrupa'daki Êzidî halkımızın tüm imkanlarını Şengal’e sarf etmeleri gerekmektedir. Manevi dayanışma yanında maddi varlıklarının önemli bölümünü Şengal’e aktarmalıdırlar. Her yerdeki Êzidîlerin kendilerine Êzidî demeleri ve bu inancı taşımaları ancak böyle anlamlı olur.

ÊZİDÎLER, ÖRGÜTLÜ TOPLUM HALİNE GELEREK ÖZ YÖNETİMİNİ OLUŞTURMALI

Şengal’deki Êzidîler de 74. Ferman’dan büyük dersler çıkarmalıdır. Öz savunmasız ve özerklik olmadan varlıklarını sürdüremeyeceklerini görmelidirler. Öz savunmalı özerklik olmadan Êzidîlerin kendilerini geleceğe taşımaları mümkün değildir. İki üç kuşak sonra yok olmakla karşı karşıya gelirler. Bu acı gerçeği görmelidirler. Bu nedenle kendilerini örgütlü toplum haline getirmelidirler. Komünler ve meclisleriyle örgütlü toplum haline gelerek siyasi, toplumsal, ekonomik ve kültürel olarak kendi özyönetimlerini oluşturmalı, öz savunmalarını sağlamalıdırlar. Tüm Êzidîler örgütlü toplum olmalı; tüm gençler de öz savunma gücü haline gelmelidir. Bunlar Êzidîlerin asli görevleridir. Bu görevler para ile yapılamaz. Nasıl ki Êzidîlik para ve pulla olmuyorsa, özyönetim ve öz savunma da Êzidîlerin kendi imkanlarıyla gerçekleşebilir. Kuşkusuz öz savunmalı özyönetime kavuşmak çaba, mücadele ve bedel ödemeyi gerektirir. 74 Ferman yaşamış bir toplum özgür ve demokratik yaşama ulaşmak tabi ki kolay olmayacaktır. Ancak öz savunma ve özyönetim oluşturulduğunda Êzidîliğin geleceği güvenceye alınacak, bir daha fermanlarla karşılaşılmayacaktır.

74. Fermanın 7. yılında tüm Êzidîleri Mam Zeki Şengali’nin oluşturduğu özyönetimi ve Zerdeşt Şengali’nin büyük emekler verdiği öz savunmayı geliştirmek için seferber olmaya; tüm insanlığı, demokratik kurumları ve sorumluluk üstlenecek tüm uluslararası siyasi güçleri de Êzidîlerin öz savunmalı özerkliğini oluşturmaları doğrultusunda sorumluluklarını yerine getirmeye çağırıyoruz.”