Komutan Egîd’in ardılı: Serxwebûn Batman

Şehit Serxwebûn Batman, diğer adıyla Engin Yılmaz, öncülerinin mirasçısı ve ardıllarına büyük bir mücadele mirası bırakan ölümsüz şehitlerden biridir.

ŞEHİT SERXEBÛN BATMAN

Serxwebûn’un sesi, hakikatin sesiydi. Yaşamı boyunca olduğu gibi şehadet anında da mücadelenin büyük bir neferi olduğunu haykırarak yürüdü, düşmanının üzerine ve şehitler kervanına katıldı.

Özgürlük arayışı ezelden ebede var olan ve uğrunda nice bedeller ödenen bir hakikattir. Doğanın temel düsturu olan varlık ve oluş halinin yegane anlamı, bu arayışta gizlidir. Bu arayış tarih boyunca birçok şekilde varlık kazanmış ve günümüze kadar süregelmiştir.

Evrensel doğanın bir parçası olan insan, sürekli bir arayışın temel öznesi olagelmiştir. İnsanlığın tarihsel zaman dilimlerinin bütününde yaşamış olduğu serüvenlerde karşısına çıkan sorular, arayış serüvenini derinleştirmiş ve sonuçta bir takım temel sorular günümüze kadar gelmiştir. Bunlardan bir tanesi “Hakikatimizi ne zaman kaybettik?” sorusuyken bir diğeri de “Bir parçası olduğumuz ve aslında varlık ve oluş kavramının öznesi haline geldiğimiz evrenimize nasıl bir tanımlama getiriyoruz?” sorusudur. Bu sorular daha da çoğaltılabilir ama en can alıcı soru hakikat arayışının özünü teslim eder, o da “Ben kimim?” sorusudur. Bu tarihi hakikatin arayan ve bu arayışta varlığın ve oluşun en yüce anlamına ulaşan kişiler kendi şahsında tüm insanlığa mal olmuş bir yaşam sürmüşlerdir. 

KURDISTAN DEVRİMİNİN ÖNCÜLERİ

Kurdistan coğrafyası bu yaşamlara mekan olmuş ve tarihin iz düşümlerini hep yaşamıştır. Bu tarihi kişilikler, Kurdistan devriminin öncüleri ve yol göstericileri olan şehitlerimizdir. Şehit Serxwebûn Batman, diğer adıyla Engin Yılmaz da öncülerinin mirasçısı ve ardıllarına büyük bir mücadele mirası bırakan ölümsüz şehitlerden birisidir.

KOMUTAN EGÎD’İN TOPRAKLARI

Batman, Kuzey Kurdistan’ın mücadelenin en başından beridir nice bedeller ödemiş, binlerce gencini ulusal mücadele için feda etmiş bir kenttir. Yurtseverliğin bütün iz düşümlerini bağrında yaşatan ve bunu yaşayan bir mekandır. Nice kahraman evladı gibi şehit Serxwebûn da Kurdistan yurtseverliğinin en yakıcı süreçlerinde dünyaya gözlerini açmış ve düşmanın saldırıları altında bir çocukluk geçirmiştir. Batman ili, işgalci Türk devletinin özel olarak yönelim gösterdiği yerlerin başında gelir. Burası Kurdistan devriminin ölümsüz komutan, düşmanın kalbini parçalayacak 15 Ağustos Atılımı’nın öncüsü olan ve gerçekleştiren Kurdistan’ın fedaisi komutan Egîd’in yetiştiği topraklardır.

Êlih'in (Batman) Hezo (Kozluk) ilçesinde 1988’de yurtsever bir ailenin evladı olarak dünyaya gözlerini açar Serxwebûn. Çocukluk yılları köyde geçer. İlk şekillenmesini burada alır. Daha sonraki yıllarda düşmanın yoğun baskıları ve saldırıları sonucu ailesi ile birlikte Türkiye metropollerine göç etmek zorunda kalır. Burada binlerce göç etmek zorunda bırakılmış aileden birisi olurlar. İlkokulu bitirdikten sonra okumaz. Ailesinin geçimiyle uğraşır. Okuluna devam etmemesi onun üzerinde etki etmez. Zeki bir çocuktur. Algısı güçlü olduğundan dolayı çevresinde olanı biteni detaylı olarak kavrar.

HER EYLEME KATILIR

Tarihler 1999 yılının 15 Şubat’ını gösterdiğinde Kürt halkı için kara gün denilen ve unutulmayacak bir gün yaşanır. Kürt halkı o gün her yerde serhildana kalkar, çünkü Önder Apo uluslararası bir komplo ile esir alınmıştır. Bu serhildan ruhu, Serxwebûn’un yaşamında bir dönüm noktası olur. Ailesinden gelen yurtseverlik bilinci daha da pekişir ve mücadeleyi, hareketi ve neler yapması gerektiğinin daha çok farkına varır. Mücadelede verilen şehitler ve PKK yoldaşlığı onda büyük bir etki gösterir. Gittikçe daha fazla mücadeleye yaklaşır. O yıllarda düşmanın saldırıları doruk noktadadır ve gerillaya katılımların önünü almak için türlü yöntemler uygular. Serxwebûn mücadeleyi aktif yürütebilmek için mücadelenin en ön saflarında yer alması ve düşmanından öç alması gerektiğinin farkındadır ama o yıllarda katılım yapamaz. O da bulunduğu yerden mücadeleye kendisini var gücüyle katar. Her eyleme katılır ve çevresine katkı sağlar.

ÖZGÜR DAĞLARA ADIM ATAR

Daha sonraki süreçlerde teyzesinin kızı gerillaya katılır. Aynı zamanda yakın çevresindeki arkadaşlarından da katılımlar olur ve bu durum onun üzerinde büyük bir etki gösterir. Artık yönünü özgür dağlara verme zamanıdır onun için. Bir yol arar katılmak için ve aradığı yolu bulur. 2005’te, yani ikinci 15 Ağustos Atılımı anlamını taşıyan 2004 hamlesinden bir yıl sonra gerillaya katılır ve özlemini duyduğu, hayallerini kurduğu özgür dağlara adım atar Serxwebûn. 

PKK MİLİTANLIĞININ RUHUNU YAŞATIR

Heftanîn alanına geçer ve ilk eğitimlerini burada görür. Eğitim ortamında her şeyi öğrenmeye odaklanır. Tanımak ister, çünkü bilmenin önemini çok iyi bilir Serxwebûn. Bu yüzden arkadaş ortamında çok değer görür. Alçak gönüllü ve yoldaşlığın asil duruşunu kendisinde hep yaşatan bir militan olur. Güney sahasında Metîna, Zap ve Xakurkê’de gerillacılık yapar. Çıkan bütün görevlerde büyük bir şevk ve moralle en önde gider. Bazen bir kervanda, bazen bir eylemde, bazen de yoldaşına verdiği bir bardak çay ile PKK militanlığının ruhunu yaşatır gerilla Serxwebûn. Sesi o kadar naiftir ki huzur verir etrafına. Ateşin başında yoldaşlarıyla katıldığı sohbetlerde pür dikkat dinler yoldaşlarını, kendisi de konuştuğunda yoldaşları onun efsuni sesine hayran olarak dinlerler. Çünkü o duruşuyla, ses tonuyla ve üslubuyla karşındakine saygı gösterir ve saygınlık kazanır.

PRATİK BİLGİSİ ÇOK GENİŞTİR

Yanındaki yoldaşının derdini hep hisseder ve ona derman olmak için çırpınır. PKK yoldaşlığı budur zaten. Kelimeler ağızdan dökülmese bile bir bakış yeter her şeyi dillendirmeye. İşte gerillanın sırrı burada yatar. Yaşamı bütün derinlikleriyle yaşar bir gerilla. Yaşama değer katmak için mücadele eder. Hakikatin yolundan gider ve bu yolda kendisiyle yürüyenleri son ana kadar taşır yüreğinde. Gerilla Serxwebûn’un duruşu tam da bunun pratikleşmiş halidir. Yoldaşına güven veren bir kişiliğe sahiptir. Yanında olan yoldaşı bilir ki o kendisini yalnız bırakmaz. Her hareketinde bir naiflik ve hoşgörülü olma vardır. Teorik bilgisi çok değildir belki ama yaşamın ustasıdır. Pratik bilgisi çok geniştir. Kendisiyle hangi yoldaşını yanında götürse o görev bir eğitime dönüşür. Tek tek en ince adımına kadar yapacakları çalışmayı öğretir yoldaşlarına. Yoldaşı güçlü değilse kendisinin güçlü ve bilgili olmasının pek fazla bir anlam ifade etmediğinin bilincindedir. Zaten gerillayı var eden en temel olgu da bu değil midir? Kendinden önce yoldaşını düşünmek, eğitmek ve doğruyu bulmasını sağlamak. Bu durum hakikatin en ileri aşamasıdır.

DÜŞMANA ÖFKESİ BÜYÜKTÜR

Düşmanına olan öfkesi dağlar kadar büyüktür ve intikam almak ister. Kendisini bütün yönleriyle geliştirir bu yüzden. Bilir ki tek yönüyle olan gelişim insanı tökezletir. Onun için hem ideolojik açıdan hem de askeri açıdan geliştirir kendisini. Kendisiyle beraber etrafının da gelişmesi için elinden geleni yapar. Her zaman Kuzey Kurdistan’da gerillacılık yapmanın hayalini kurar ve bunun için hazırlar kendisini. Bu temelde öneriler yapar. En sonunda önerisi kabul edilir ve Kuzey Kurdistan’da gerilla faaliyetleri yürütmek üzere düzenlemesinin yapılması kabul edilir. Gerilla Serxwebûn bu yolculuğunda Garzan alanına düzenlenir.

GARZAN ALANINA VARIR

Garzan gerilla mücadelesi açısından oldukça önemli ve zorlu bir alandır. Düşmanın en fazla yönelim gösterdiği alanların başında gelir. Geniş bir alanı kapsar Garzan. Tarihte büyük direnişlerle birlikte ihanetlere şahit olmuş bir coğrafyadır. Havası temiz, suları berraktır. Gerillaya kucak açmış bir alandır. Yıllardır hayalini kurduğu Kuzey yolculuğu başlamıştır onun için. O kendisini kanıtlamış ve yoldaşlarına başaracağının güvenini vermiştir. Garzan alanına uzun bir yürüyüşten ve zorlu bir yolculuktan sonra bulunduğu gruptaki yoldaşlarıyla varırlar. 

ZORLU GÖREVLER ÜSTLENİR

Burada yoldaşlarının sıcak karşılamasıyla bütün yorgunluğunu unutur Serxwebûn. Yedikleri bir parça ekmek ve bir parça peynir ile yoldaşlarının samimi sohbeti onları sarıp sarmalar. Burada ilk elden çalışmalara başlar Serxwebûn. Bir taraftan araziyi tanırken diğer taraftan eksiklerin giderilmesi için uğraşır. Burada zorlu görevler üstlenir. Farklı kademelerde komutan olarak görev yapar. Kendinden önce yoldaşlarını korur ve kollar. Her işe ilk kendisi koşar. Herkesten daha çok yorulur ama bunu belli etmez yoldaşlarına. Bütün yoldaşları hep onunla göreve gitmek isterler. Çünkü bilirler ki; gittikleri görev ne kadar zahmetli olursa olsun Serxwebûn yoldaşlarının azmi ve gayretiyle o zorluğun üstesinden geleceklerdir. Birçok eyleme öncü kolda olarak girer. Başarılı bir pratiğin sahibi olur, çünkü düşmanına darbe vurmalıdır ama kendisini ve çevresini de düşmana karşı korumalıdır.

Serxwebûn ve bir grup yoldaşı, yine bir görev başındayken Garzan’ın Xaçareş alanındaki Çirengez yamaçlarında düşman güçlerinin arazide olduğunu fark ederler ve düşman güçleriyle çatışma baş gösterir. Kendisi en öne atılır ve yoldaşlarını korumak için çarpışır. Saatlerce süren çatışmada düşmana ağır darbeler vururlar. Gerilla Serxwebûn son ana kadar düşmanının üzerine giderek çarpışır ve şehit düşer. Yaşamı ve mücadelesiyle yoldaşlarına büyük bir miras bırakır geride. 

MEŞALE OLMAYA DEVAM EDECEK

12 yıl boyunca yorulmaksızın yürür Kurdistan coğrafyasında. Bazen bir dağ kovuğunda, bazen bir vadinin serinliğinde bazen de bir uçurumun kenarında yürür ama adım adım devrimin engel tanımaz bir neferi olarak yürür. Bu yönü yoldaşlarının yolunu aydınlatan bir meşale olmuştur ve her zaman da olmaya devam edecektir. Onun sesi halen yankılanır Garzan’ın patikalarında. Çünkü o komutan Egîd’in ardılıdır. Onun sesi yoldaşına güven düşmanına korku verir.