Esad’ın açıklamalarına Kanaat Önderleri’nden tepki

Kuzey ve Doğu Suriye Kanaat Önderleri Meclisi, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın Kürt halkının varlığını yok sayana açıklamalarına tepki gösterdi.

Yazılı bir açıklama yapan Kuzey ve Doğu Suriye Kanaat Önderleri Meclisi, Suriye’de yaşayan tüm halk ve inançların krizin çözümünü beklediği bir dönemde konuşan Beşar Esad’ın bölgenin kadim bir halkını yok saydığını ve çözüme hizmet etmediğini belirtti.

Kanaat Önderleri Meclisi’nin Suriye’de eşit yurttaşlık ve işgal ile yabancı güçlerin ülkedeki varlığını kabul etmeyen çağrılarının yinelediğinin belirtildiği açıklamada, Suriye krizinin kalıcı çözümü için Suriye içi diyaloglarının geliştirilmesi gerektiğini belirtti.

Kuzey ve Doğu Suriye’de şu an ortak bir yaşam sürdüren Arap, Kürt, Süryani ve diğer halk ve inançların Suriye devletinin sınırları çizilmeden önce de bu topraklarda yaşadığının vurgulandığı açıklamada, “Arap, Kürt ve Süryani halklar, bu coğrafyanın kadim halklarıdır. Her kim olursa olsun, kimsenin bu halklar için tersi açıklamalarda bulunması kabul edilemez” ifadesi kullanıldı.

“Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın açıklamaları, eşit yurttaşlık çerçevesinde bir Suriye’nin kurulması ve krizin kalıcı çözümüne hizmet etmemektedir. Arap, Kürt, Süryani, Keldani ve Asuri halklar, bu toprakların kadim halklarıdır” denilen açıklamada şunlar belirtildi: “Suriye devletinin, halklarını savunamadığı bir dönemde bu halklar birlik oldu ve topraklarını teröre karşı koruyarak özerk bir yönetim kurdu. Halklar, kurdukları yönetim çatısı altında terör ve işgalciliğe karşı direnişlerini halen sürdürüyor. Aynı zamanda demokratik, çok renkli ve ademi merkeziyetçi bir Suriye’nin inşası için mücadele etmektedirler.”

Suriye’nin varlığının demokratikleşme ve her halk ile ferdin haklarının garanti altına alınmasıyla mümkün olabileceğinin belirtildiği açıklamada, kalıcı bir çözüm için Kürt sorununun bir an önce çözülmesi gerektiği vurgulandı.