Çocuk evlilikleri, milyonlarca erkek çocuğu da ilgilendiriyor

Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu (UNICEF), dünya genelinde yaklaşık 115 milyon çocuk ve yetişkinin, çocuk evliliklerinden etkilendiğini kaydetti.

UNICEF, ilk kez 85 ülkede bu konuya ilişkin bir analizde bulundu. UNICEF’e göre dünya genelinde toplamda 765 milyon kişi (kız ve erkek çocukları), yetişkin yaşa ulaşmadan evlendirildi.

Çocuk yaşta evlendirilen 115 milyon erkek çocuk ve yetişkinden 23 milyonunun, diğer bir ifadeyle her beş çocuktan birinin 15 yaşa ulaşmadan evlendirildiği belirtildi.

UNICEF açıklamasında erkek çocuk evliliğinin özellikle Sahra Altı Afrika, Latin Amerika, Karayipler, Güney ve Doğu Asya ile Pasifikler’de tespit edildiğine dikkat çekildi.

UNICEF Genel Müdürü Henrietta Fore, “Bu evlilikler onların çocukluğunu çaldı” diyerek şunları ekledi: “Evlenenler, hazır olmadıkları yetişkin sorumluluklarını özümsemek zorunda kalıyorlar. Erken evlilikler, erken babalığa ve beraberinde bir aile kurmak için ek baskıya yol açıyor, eğitim ve iş olasılıklarını aza indiriyor.”

Araştırmaya göre Orta Afrika yüzde 28 ile en fazla evli erkek çocuk oranına sahip. Bu bölgeyi yüzde 29 ile Nikaragua ve yüzde 13 ile Madagaskar takip ediyor.

Kız çocukları, çocuk yaşta evliliklerin birinci mağdurları olarak kalmaya devam ediyor.

UNICEF açıklamasında, şimdiye kadar kız çocuklarına ilişkin evlilikler konusunda bir çok araştırma yapıldığı ancak, erkek çocuklara ilişkin az sayıda araştırma yapıldığına dikkat çekti.

Flore, kız ve erkek çocukları, çocuklukları sırasında evlendirmenin 30 yıl önce kabul edilen Çocuk Hakları Sözleşmesi’ne aykırı olduğunu altını çizerek, “Bu ihlale son vermemiz gerekiyor” dedi.