Avrupa'da hayvan yetiştiriciliği iklim için araçlardan daha kötü!

Avrupa Birliği'nde hayvan yetiştiriciliğinden kaynaklanan sera gazı emisyonlarının birlikteki toplam emisyonların yüzde 17'sini temsil ettiği bildirildi.

Çevre hareketi Greenpeace-Avrupa tarafından yapılan açıklamaya göre elde edilen veriler hayvan yetiştiriciliğinden kaynaklı emisyonların 2007 ile 2018 arasında 39 milyon ton CO2'ye yükseldiğini gösteriyor.

Hayvan yetiştiriciliğinin yol açtığı emisyonlar, Avrupa'da dolaşımdaki tüm araçlardan daha kötü bir sonuç ortaya çıkarıyor.

Greenpeace bu miktarın Avrupa yollarında 8,4 milyon otomobil artışına denk geldiğine dikkat çekti. Avrupa çiftliklerindeki hayvanlar, yılda 502 milyon ton CO2 salınımına yol açıyor. Avrupa Birliği içerisindeki sera gazı salınımlarının yüzde 17'sini hayvan yetiştiriciliği temsil ediyor.

Buna hayvanlar için et üretimi, tarım, ormansızlaşma gibi dolaylı emisyonlar da eklendiğinde yılda 704 milyon CO2 açığa çıkmış oluyor.

Avrupa Birliği mevcut durumda, iklim hedeflerini güncelleştiren ve AB'nin gelecek yedi yıllık tarım politikasını belirleyen yeni bir iklim yasası üzerine eğiliyor.

Greenpeace-Avrupa, hayvan sürülerinin azaltılması ve hayvan yetiştiriciliği sanayisine yönelik yardımlara son verilmesini umut ediyor.

Çevre hareketine göre yetiştiricilikte yüzde 50'lik bir azalma 250 milyon CO2 emisyonunun ortadan kaldırılmasını sağlayacak.

Açıklamada "Avrupalı yöneticiler uzun zamandır hayvan yetiştiriciliğinin iklim üzerindeki etkisini görmezden geliyor. Sessizlik açıktır, veriler de: politikacılar endüstriyel et ve süt ürünleri üretimini savunmaya devam ettikçe en kötü küresel ısınmanın en kötü halini engelleyemeyeceğiz" denildi.