Gıda krizi 2018’de 113 milyonu aşkın kişiyi vurdu

Birleşmiş Milletler Tarım ve Gıda Örgütü (FAO), 2018 yılında 53 ülkede 113 milyonu aşkın kişinin açlık sınırında olduğunu belirtti.

FAO, son üç yıldır beslenme sıkıntısı yaşayan 50 dolayındaki ülkenin durumunu detaylı bir şekilde inceliyor.

Yayınlanan yeni rapora göre 2018 yılında 53 ülkede 113 milyonu aşkın kişi “ağır bir beslenme güvensizliği” içerisinde, açlık sınırında yaşadı.

Yemen, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Afganistan, Etiyopya, Suriye, Sudan, Güney Sudan ve Nijerya’nın kuzey kısmı, beslenme krizinin en ağır olduğu sekiz ülke olarak sıralandı.

Afrika ülkeleri orantısız bir şekilde krizden etkilenirken, bu bölgede 72 milyona yakın kişinin açlık çektiği belirtildi.

2018 yılında çatışmalar beslenme güvensizliğinin temel nedeni olarak belirlendi. 74 milyon dolayında kişi, diğer bir ifadeyle toplam açlık çekenlerin üçte ikisi, savaş halindeki 21 ülke veya bölgede açlıkla karşı karşıya kaldı.

Sözkonusu bu ülkelerde ilgili nüfusun yüzde 80’inin tarıma bağlı olduğuna dikkat çekilen raporda, bunlar beslenme için acil insani yardımın yanısıra, tarımı yeniden canlandırabilmeleri için olanak sunulması gerektiği kaydedildi.

2017 yılına kıyasla, 2018’de açlık sınırındaki insanların toplam sayısında hafif bir azalma gözlemlendi. Önceki yıl açlık sınırındakilerin sayısı 124 milyon olarak tespit edilmişti. Bu durum, bazı ülkelerin kuraklık, sel felaketleri veya aşırı yağış gibi şiddetli iklim felaketlerine daha az maruz kalması ile açıklandı.