Greenpeace: Nükleer atıkların maliyeti çok daha fazla olacak

Dünyanın nükleer enerjide en önde gelen ülkesi olan Fransa’da nükleer santrallerden geriye kalan radyoaktif atıkların tahmin edilenden on milyarlarca Euro daha fazla maliyeti olacak.

Onlarca yıldır kullanımda olan birçok nükleer santralin ömrünün dolması nedeniyle Fransa’daki nükleer atıkların depolanması ve saklanması da ciddi bir sorun oluşturuyor. Fransız resmi makamlarının santrallerin sökülmesi hariç 73,5 milyar Euro olarak hesapladığı nükleer atıkların saklanmasının maliyetinin çok daha fazla olabileceği savunuluyor.

Çevre örgütü Greenpeace tarafından yapılan bir açıklamaya göre ise, yüz binlerce yıl boyunca radyoaktif özelliğini koruyacak olan nükleer atıkların maliyeti söylenenden çok daha fazla olacak. Açıklamada, Fransa’da yüksek aktiviteye sahip nükleer atıkların miktarının resmi rakamlardakinden çok daha fazla olduğuna dikkat çekildi.

‘YÜKSEK AKTİVİTEYE SAHİP ÇÖPLER 5-7 KAT DAHA FAZLA’

Resmi rakamlara göre, ülkedeki 1 milyon 620 bin metreküp kadar radyoaktif atığın 3 bin 740 metreküp kadarı yüksek aktiviteye sahip. Ancak Greenpeace açıklamasına göre, bu atıkların miktarı devletin duyurduğundan 5 ile 7 kat arasında daha fazla. Bu atıkların tümünün binlerce yıl sorun yaratmayacak şekilde yer altında depolanmasının ve korunmasının maliyetinin ise ek 18 milyar Euro daha gerektireceği savunuluyor.

Greenpeace açıklamasında, Fransa’nın yüksek aktiviteye sahip nükleer atıklarının depolanmasına ilişkin ‘Cigéo projesinin’ boyutlarının katlanması gerekecek.

Nükleer karşıtı örgütlerin başında gelen Greenpeace’e göre, Fransa’nı La Hague şehrindeki havuzlarda biriktirilen kullanılmış yakıtlar da nükleer atık kategorisine alınmalı. Oysa bu yakıtlar, ileride yeniden kullanılabilecekleri için ‘atık’ olarak kabul edilmiyor.

Nükleer enerjiden de sorumlu olan kamuya ait EDF şirketi ise, nükleer atık sorunu için gerekli mali hazırlıkların yapıldığını iddia ediyor. Oysa bu şirketin şu andaki borcu 33 milyar Euro’yu buluyor ve bunun yetkilileri nükleer atıklar konusunda ‘maliyeti düşük’ önlemler almaya itmesinden endişe ediliyor.

Nükleer atıklara ilişkin hükümet tarafından Nisan ayında başlatılan ‘Ulusal düzeydeki tartışma platformları, iki hafta içinde sonuçlanacak. Ulusal ve yerel düzeydeki aktörlerin de katıldığı tartışmaların sonuçlarının nükleer atıklar konusunda atılacak adımlara etki edeceği savunulsa da, özellikle çevreci örgütler, maliyet eksenli çözümlere karşı uyarılarda bulunuyor.