Pet şişelerden sonra mikro-plastikler AB’nin hedefinde

Avrupa Kimyasal Ürünler Ajansı (ECHA), mikro-plastiklerin tamamının kısıtlanması önerisinde bulundu. Bu ürünler günlük hayatta çok sayıda üründe kullanılıyor.

Avrupa Komisyonu’nun talebi üzerine hazırlanan ECHA raporu, 2020 baharından sonra nihai bir raporun ilk aşaması olarak değerlendiriliyor.

Avrupa yürütmesi, bu süre içerisinde kamuoyu istişaresi yapmayı öngörüyor.

Mikro-plastikler, çevreye yayılan plastik madde partiküllerinden oluşuyor. 5 milimetre çapındaki bu fragmanlar, biyo-çözünürlüğe dirençli partiküller olarak biliniyor.

Avrupa Komisyonu’nun tahminlerine göre, AB bünyesinde her yıl doğada 75 bin ile 300 bin ton arasında mikro-plastik bulunuyor. Bunun büyük kısmı, plastik atıkların (örneğin araç lastikleri) fragmanlarından geliyor. Ama gözardı edilemeyecek bir kısmı da, kasıtlı bir şekilde tarım ve bahçe sanatları, kozmetik, deterjan, boya veya sağlık materyallerinden geliyor.

ECHA, mikro-plastiklerin potansiyel zararlı etkileri veya mikro-plastik biyobirikimden endişe edişe ediyor. ECHA raporunda, “Çevreye yayıldıklarında, binlerce yıl sürebilirler ve pratikte yok edilmeleri imkansız hale gelebilir. Mevcut durumda, çevreye uzun vadede etkisini belirlemek mümkün değil” dedi.

Özellikle toprakta bulunan mikro-plastiklerin etkilerine ilişkin az sayıda veri bulunuyor. Ebatlarından dolayı, kolaylıkla yutulabilir ve beslenme zincirine girebilir. ECHA, “İnsan sağlığı üzerindeki potansiyel etkileri de henüz iyi anlaşılmadı” diye not ediyor.

ECHA’nın önerdiği kısıtlamalarla AB çevresine salınan mikro-plastik hacminin gelecek 20 yıl içerisinde yaklaşık 400 bin ton azaltılması öngörülüyor.

Avrupa Birliği, okyanuslara dökülen atıkların yüzde 70’ini temsil eden plastiklere savaş açtı. Aralık ayı sonunda, üye devletler ve Avrupa Parlamentosu 2021 yılında atılabilir plastiklerin yasaklanması için anlaşma sağlamıştı.