UEK: Karbon nötrlüğüne ulaşmak için fosil enerjiler durdurulmalı

Uluslararası Enerji Kurumu (UEK), küresel ısınmayı 1,5 derece ile sınırlandırmak için, tüm petrol araştırmalarından vazgeçilmesi ve 2035’ten sonra termik araç satışına son verilmesi gerektiğini belirtti.

UEK, BM’nin iklim zirvesi COP26’ye altı ay kala açıkladığı yol haritasında, yüzyılın ortasında karbon nötrlüğüne ulaşmak ve küresel ısınmayı sınırlandırma şansına sahip olmak için gerekli tedbirlere vurgu yaptı.

UEK yaptığı açıklamada, şimdiden itibaren artık tüm petrol ve gaz arama projelerinin unutulması ve 2035’ten sonra tüm yeni termik araç satışını durdurulması gerektiğini kaydetti.

Yolun “dar” ama halen “uygulanabilir” olduğunu ifade eden UEK, istihdam, ekonomik büyüme veya sağlık açısından "muazzam faydalar" vaat ediyor.

Dünyanın emebileceğinden fazla sera gazı salınmamasını içeren karbon nötrlüğü, fosil yakıt talebinde hızlı bir gerileme ve yenilenebilir enerjinin yükselişi ile enerji çehresinin değişimini gerektiriyor.

“2021'de halihazırda devam eden projelerin ötesinde, yörüngemiz yeni bir petrol veya gaz sahası öngörmüyor” diyen UEK, şunları ekledi: “Petrol ve doğal gaz talebindeki hızlı düşüş, aramaya gerek olmadığı ve halihazırda onaylananların dışında yeni petrol ve gaz sahalarına ihtiyaç olmadığı anlamına geliyor.”

UEK, en zararlısı olarak değerlendirilen ve tüketimi yeniden artan kömür konusunda ise dünyanın, yeni elektrik santralleri için kömür yaptırımlarına son verme kararları alması gerektiğini belirtti.  Elektrik sektörünün 2040 yılına kadar küresel karbon nötrlüğüne ulaşması gerektiğine vurgu yapılırken, bu da 2030 yılına kadar yıllık güneş ve rüzgar enerjisi kapasitelerinin dört katına çıkarılmasını gerektiriyor.  

UEK, 2050 yılı için yenilenebilir enerjilerden gelen elektriğin yüzde 90’a çıkmasını öngörürken, kalanın da geniş ölçüde nükleere bağlı olacağını düşünüyor.

Yol haritasında 2050 için fosil kaynakların enerjinin beşte birini sağlayacağı tahmin edilirken, bunun için de termik motorlu yeni araç satışının 2035’ten itibaren durdurulması gerektiğini kaydediyor.